چرا شناخت یَهُوَه خدا و عیسی مسیح اهمیت دارد؟‏ مشاهده پاسخ

رابطه ما با خدا و عیسی مسیح یک مسئله حیاتی برای ادامه زندگی سالم و مقدس و پسندیده در آزادی کامل روحانی از هر اسارت و عادت زشتی می باشد. مسلما" برای شخصی که به خدا ایمان ندارد، مسئله ایمان به خ

Jan/10/2018 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 218 بازدید 0  

ما انسانها چگونه می توانیم خدا را خدمت کنیم؟ و یا به صورت کل مشاهده پاسخ

خدمت مسیحی بُعد بسیار وسیعی را شامل می شود. مانند کمک به بینوایان و بیوه زنان و یتیمان و عیادت بیماران و ملاقات زندانیان و دستگیری از ضعیفان و همدردی و تسلی افرادی که نزدیکانشان را از دست داده ان

Jan/10/2018 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 265 بازدید 0  

اگر مسیحیان می گویند که خدای ما با خدای مسلمانان متفاوت است، مشاهده پاسخ

مسلما" ما مسیحیان معتقدیم که خدای حقیقی، خدای همه بشر است، یعنی هم یهود و هم غیر یهود و هم مسلمانان و هر مذهب دیگری چون یک خدا همگی را آفریده، اما در همین حین دیدگاهی که اسلام و یا ادیان دیگر از

Jan/09/2018 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 248 بازدید 0  

من تقریبا دو سال هست مسیحی شدم قبلا مسلمان بودم ولی بعد با خ مشاهده پاسخ

در باره تثلیث مقالات زیادی در وب سایت پرپاسخ موجود است. در صورتی که نمی توانید این مقالات را بخاطر محدودیتهای اینترنتی در ایران مطالعه کنید لطفا به ما اطلاع بدهید تا امکانات دیگری را در اختیار شما قرا

Dec/29/2017 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 569 بازدید 1  

آیا ممکن است شخصی آدم خوبی باشد و به همه محبت کند و ...ولی د مشاهده پاسخ

ما انسانها موجوداتی روحانی هستیم و نه فقط از نظر فیزیکی بلکه از نظر احساسی و روحانی نیز نیاز شدید به رابطه با خدا داریم. بدون رابطه با خدا، خلاء بسیار بزرگی در زندگی انسانها می باشد. انسان موجودی پرست

Dec/26/2017 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 245 بازدید 0  

آیا همانگونه که برخی از فیزیکدانان ادعا می کنند، جهان می توا مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما مقالات زیادی در وب سایت پرپاسخ موجود است که پیشنهاد می کنم آنها را به تفصیل مطالعه کنید. اما در زیر کپی یکی از این مقالات را برایتان می فرستم: آیا مبحث طرح هوشمندانه وجود خدا

Dec/20/2017 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 234 بازدید 0