چرامسیحیان برای خدا شرک می ورزند وخدا را درحد انسان پایین آو مشاهده پاسخ

مقاله ای در پاسخ به سؤال شما در وب سایت پرپاسخ موجود است که کپی آن را در زیر برای شما ارسال می دارم. برای اطلاعات بیشتر در باره ایمان مسیحی لطفا مقالات ما را در وب سایت پرپاسخ به دقت مطالعه فرمایید. آ

Sep/24/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 152 بازدید 0  

چگونه می توان به واقعیت وجودی خدا پی برد؟ چرا خدای مسلمانان مشاهده پاسخ

برای پی بردن به واقعیت وجودی خدا مقالات بسیار مفیدی در وب سایت پرپاسخ دات کام موجود است که شما را تشویق می کنم مقالات مورد نظر را به دقت مطالعه کنید. اما در باره سؤال دیگری که در باره تفاوت دیدگاهه

Sep/13/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 154 بازدید 0  

در پیدایش 1: 26 و27  کلام خدا می فرماید: انسان را به صورت خو مشاهده پاسخ

این تفکر که خدا مرد است یا زن، ریشه در نگاه جنسیتی داشتن از خدا است واین جهان بینی به هیچ عنوان حاکم بر کتاب مقدس نیست. اشاره به اینکه خدا انسانها را به صورت خود آفرید و آنها را نر وماده&nbs

Sep/12/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 165 بازدید 0  

چرا شخص پدر و پسر در تثلیث اقدس با لفظ مذکر توصیف می شوند ول مشاهده پاسخ

در مورد پاسخ به این پرسش ابتدا باید روح القدس را بخوبی شناخت واشتباه وسوء تفاهمی که در این رابطه وجود دارد شناسایی نمود. دوم اینکه امری صحیح نیست که مشکلات زبان شناسی وگرامری یا linguistique را به ماه

Sep/12/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 155 بازدید 0  

چرا شناخت خدا مهم است؟ چرا نمیشود بدون شناخت خدا، فقط با ار مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما باید بگویم هیچکس بدون داشتن شناخت از کسی نمی تواند به او اعتماد بکند و به اراده و خواست او عمل کند. خدا ما را دعوت کرده تا اول او را بخوبی بشناسیم و وقتی شناختیم در شناخت او عاشق ا

Sep/01/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 141 بازدید 0  

قدوسیت خدا به چه معنی است وچه ایاتی در کتاب مقدس در مورد قدو مشاهده پاسخ

در باره قدوسیت خدا تأکید بسیار زیاد و صدها آیه در کتاب مقدس موجود است که از حوصله این پاسخ خارج است که بخواهیم همه آیات کتاب مقدس را در باره قدوسیت خدا برای شما بفرستیم. از شما تقاضا می کنم که کتاب مق

Aug/28/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 251 بازدید 0