اگر خدا نا دیدنی است پس مسیح که بود و آن چیزها و یا اشخاصی ک مشاهده پاسخ

سؤالی که مطرح کرده اید، بیانگر این مطلب است که  آموزه تثلیث اقدس در کتاب مقدس برای شما کاملا" واضح نیست. توصیه می کنم که مطالب وب سایت پرپاسخ را در این مورد به دقت مطالعه و بررسی کنید و در آ

Jul/04/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 204 بازدید 0  

نزدیکترین مثال برای روشن ساختن آموزه تثلیث کدام است؟ مشاهده پاسخ

برای روشن کردن آموزه تثلیث اقدس که در کتاب مقدس یافت می شود، نمونه ها و مثالهای زیادی به کار رفته که بعضی به هیچ عنوان آموزه تثلیث را شرح نمی دهند و بعضی نیز در توضیح این آموزه قاصر می آیند و به قول ش

Jun/30/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 191 بازدید 0  

چطور یک خدای واحد و بزرگ خودش رو در پدر و پسر کوچک کرده است، مشاهده پاسخ

آموزه تثلیث مکاشفه ای است که خدا در کلامش از خود به ما داده. در واقع ما نیستیم که تعیین می کنیم ذات و خصوصیات و شخصیت خدا چگونه است، بلکه خود خدا خود را در کلامش به ما مکشوف می سازد. مسلماً ذات خدا بر

Jun/10/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 200 بازدید 0  

میگن انسان اختیار داره. درست! ولی ما اختیار وارد شدن به دنیا مشاهده پاسخ

آنچه شما توصیف کردید، آن چیزی نیست که کلام خدا و کتاب مقدس مسیحیان به ما نشان می دهد. خدا زندگی را به ما به عنوان هدیه ای داده است و هیچکس وقتی هدیه ای به کسی می بخشد، از او سؤال نمی کند که هدیه را می

Jun/02/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 199 بازدید 0  

اگر خداوند یکی است آن کدام خدا است دوست گرامی؟ مسیحیان زیاد مشاهده پاسخ

خدا در کتاب مقدس خود را بر بشر مکشوف کرده است و ذات خود را به ما معرفی کرده است. خدا در کتاب مقدس در سه شخص می باشد: پدر و پسر و روح القدس و این سه یک هستند. هم پدر و هم پسر و هم روح القدس دارای یک ذا

May/31/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 258 بازدید 0  

چرا خداوند در عهد قديم خشم زيادي داشت؟ مشاهده پاسخ

  در پاسخ به سؤال شما دو مقاله از مقالات بسیار که در وب سایت پرپاسخ موجود است را در زیر برای شما می فرستم. لطفا" آنها را با دقت مطالعه کنید. در محبت مسیحایی، کشیش ورژ باباخانی آی

May/20/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 272 بازدید 0