تعریف آموزه تثلیث و طرز شکل گیری این آموزه مشاهده پاسخ

بسیار گفته می‌شود که مسیحیان، سه خدا را پرستش می‌کنند، یا گفته می‌شود که مسیحیان معتقدند که خدا با مریم مقدس ازدواج کرده است که حاصل آن ازدواج، عیسی‌مسیح است و به این علت است که مس

Oct/01/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 237 بازدید 1  

صفات خدا و لزوم وجود دین مشاهده پاسخ

اثبات صفات کمال خداوند: تا اینجا دانستیم که واجب‌الوجود، وجودی است که تمام صفات وجودی را مستقلاً و بالذات داراست و هیچ نیازی به هیچ کس و هیچ چیز در هیچ امری ندارد؛ زیرا فقدان و نبودن هر کمالی

Oct/01/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 252 بازدید 0  

براهین فلسفی اثبات وجود خدا مشاهده پاسخ

در مورد مبحث وجود خدا براهین مختلفی از سوی الهی‌دانان و فیلسوفان مطرح شده است و در مقابل نیز منکران وجود خدا نیز در رد آن براهین، استدلال کرده‌اند و باز معتقدان به وجود خدا شبهات و استدلالات

Oct/01/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 211 بازدید 0  

آیا خدا وجود دارد؟ مشاهده پاسخ

مقدمه: مخاطبان اصلی این فصل خداناباوران هستند؛ یعنی افرادی که به هر دلیلی به «وجود خدا» ایمان ندارند. این دلیل ممکن است که بخاطر دلایل علوم تجربی باشد، یا بخاطر استدلالات فلسفی. بنابرای

Oct/01/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 251 بازدید 0  

یکی پرسیده چرا میگیم به نام پدر و پسر و روح القدس؟ مثلاً چرا مشاهده پاسخ

مسلماً خدا در نقشه ازلی و ابدی خویش، این عناوین را برای شناسانیدن ذات خویش به کار برده است و این ما نیستیم که تعیین می کنیم که این سه شخصیت ذات الهی، چگونه باید نامیده شوند. خدا در کلام خویش، خود را د

Sep/25/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 246 بازدید 0  

آیا بغیر از الله خدای دیگریم هست؟! اگر بغیر از الله خدای دیگ مشاهده پاسخ

در وب سایت پرپاسخ دات کام، مقالات متعدد و مفصل درباره ایمان مسیحیان و خدای مسیحیان که با خدای مسلمانان متفاوت است، خواهید یافت. لطفاً این مقالات را جهت شناخت حقیقت کلام خدا و ایمان مسیحی به دقت مطالعه

Sep/25/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 162 بازدید 0