آیا درعهد عتیق، رد پایی از مبحث تثلیث یافت می شود؟ مشاهده پاسخ

درباره سؤال شما مقالات مفصل و متعددی در وب سایت پرپاسخ موجود است که شما را دعوت می کنم که به این مقالات مراجعه کنید و پاسخ خود را بیابید. در صورتی که پس از مطالعه تمام این مقالات، باز هم سؤالی باقی ما

Oct/24/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 94 بازدید 0  

چرا چهره خدا در عهد عتیق تا حدودی خشونت آمیز بوده و بعضی را مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما مقالات زیادی در وب سایت پرپاسخ موجود است که کپی یک یا دو مقاله از این مقالات را برایتان انتخاب کرده، در زیر برایتان می فرستم و برای مطالعه مفصل تر تشویقتان می کنم مقالات متعدد دیگر

Oct/09/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 187 بازدید 0  

تثليث مقدس به چه معناست ، اهميت آن برای ايمانداران و پدر و پ مشاهده پاسخ

بسیار گفته می‌شود که مسیحیان، سه خدا را پرستش می‌کنند، یا گفته می‌شود که مسیحیان معتقدند که خدا با مریم مقدس ازدواج کرده است که حاصل آن ازدواج، عیسی‌مسیح است و به این علت است که مس

Oct/05/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 107 بازدید 0  

تثلیث و بحث حدوث و قدم مشاهده پاسخ

همانطور که گفتیم این مقدار از آگاهی ما از تثلیث را خود خداوند بر بشر مکشوف کرده است. اما این آگاهی ما از تثلیث گره یکی از مهمترین مناقشات فلسفی و کلامی را درمورد حدوث و قِدَم حل می‌کند. اگرچه کمی

Oct/01/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 220 بازدید 0  

روح القدس و کار او و پری و عطایای او و نتیجه کفر به روح القد مشاهده پاسخ

روح‌القدس: کتاب‌مقدس توضیح نمی‌دهد که روح‌القدس کیست، بلکه وجود او را به عنوان یک شخص الوهی بدیهی می‌شمارد. روح‌القدس شخص سوم در تثلیث اقدس است. کتاب‌مقدس او را &laq

Oct/01/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 187 بازدید 0