چرا ما به روح القدس نیاز داریم؟ با تشکر مشاهده پاسخ

روح القدس، همان روح خداست که پس از صعود عیسی مسیح به آسمان در ایمانداران ساکن شده تا آنها را در جهت شباهت به عیسی مسیح از جلال به جلالی فزونتر و از ایمان تا ایمان و... تا... یاری رساند. روح القدس همچن

Jan/01/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 105 بازدید 0  

رابطه بین پدر و پسر چیست؟ مشاهده پاسخ

برای بنده کاملاً روشن نیست منظور شما از سؤالتان چیست؟ اما اگر منظورتان رابطه بین خدای پدر و خدای پسر چیست: خدای پدر، کار خلقت را به پسر سپرده و همه اقتدار آسمان و زمین را نیز به پسر سپرده. پدر پسرش را

Dec/26/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 80 بازدید 0  

روح‌القدس کیست؟ مشاهده پاسخ

روح‌القدس خود خدا است. او یکی از سه شخصیت تثلیث است. همه مسیحیان ایمان دارند که خدا در ذات خود، واحد است، اما در عین حال، همواره در این ذات واحد، سه شکل یا حالت هستی وجود دارد که هر سه کاملا خدا

Dec/20/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 184 بازدید 0  

خدایا به ما رحم کن یعنی چه؟ مشاهده پاسخ

از دیدگاه کتاب مقدسی، انسان در حالت سقوط کرده زندگی می کند و سزاوار خشم و غضب الهی است، اما در عیسی مسیح فیض و رحمت خدا شامل حال ما انسانها شده است و مسلماً نه فقط ما مسیحیان بلکه همه انسانها به نوعی

Nov/20/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 107 بازدید 0  

بعنوان یک ایماندار مسیحی در مورد اینکه عیسی مسیح پسر خدا است مشاهده پاسخ

در سؤال خود فرمودید تثلیث را متوجه شده اید و اگر تثلیث را متوجه شدید، پس کاملاً مسئله الوهیت عیسی می بایست برای شما حل شده باشد. پدر و پسر و روح القدس سه شخصیت می باشند که دارای یک ذات و جوهر هستند

Nov/20/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 115 بازدید 0  

توی بحث تثلیث گفته شده خدا که زمین و آسمان را آفرید اشاره شد مشاهده پاسخ

جهت مطالعات وسیع و مفصل در باره مطلب تثلیث لطفاً به مقالات متعدد ما در این مورد در وب سایت پرپاسخ مراجعه کنید. برای سهولت کار می توانید کلمه تثلیث را در قسمت جستجو تایپ کنید و روی دگمه بگرد کلیک کنید

Nov/02/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 103 بازدید 0