در پیدایش 1: 26 و27  کلام خدا می فرماید: انسان را به صورت خو مشاهده پاسخ

این تفکر که خدا مرد است یا زن، ریشه در نگاه جنسیتی داشتن از خدا است واین جهان بینی به هیچ عنوان حاکم بر کتاب مقدس نیست. اشاره به اینکه خدا انسانها را به صورت خود آفرید و آنها را نر وماده&nbs

Sep/12/2018 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 85 بازدید 0  

چرا شخص پدر و پسر در تثلیث اقدس با لفظ مذکر توصیف می شوند ول مشاهده پاسخ

در مورد پاسخ به این پرسش ابتدا باید روح القدس را بخوبی شناخت واشتباه وسوء تفاهمی که در این رابطه وجود دارد شناسایی نمود. دوم اینکه امری صحیح نیست که مشکلات زبان شناسی وگرامری یا linguistique را به ماه

Sep/12/2018 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 74 بازدید 0  

چرا شناخت خدا مهم است؟ چرا نمیشود بدون شناخت خدا، فقط با ار مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما باید بگویم هیچکس بدون داشتن شناخت از کسی نمی تواند به او اعتماد بکند و به اراده و خواست او عمل کند. خدا ما را دعوت کرده تا اول او را بخوبی بشناسیم و وقتی شناختیم در شناخت او عاشق ا

Sep/01/2018 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 65 بازدید 0  

قدوسیت خدا به چه معنی است وچه ایاتی در کتاب مقدس در مورد قدو مشاهده پاسخ

در باره قدوسیت خدا تأکید بسیار زیاد و صدها آیه در کتاب مقدس موجود است که از حوصله این پاسخ خارج است که بخواهیم همه آیات کتاب مقدس را در باره قدوسیت خدا برای شما بفرستیم. از شما تقاضا می کنم که کتاب مق

Aug/28/2018 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 157 بازدید 0  

اگر خدا نا دیدنی است پس مسیح که بود و آن چیزها و یا اشخاصی ک مشاهده پاسخ

سؤالی که مطرح کرده اید، بیانگر این مطلب است که  آموزه تثلیث اقدس در کتاب مقدس برای شما کاملا" واضح نیست. توصیه می کنم که مطالب وب سایت پرپاسخ را در این مورد به دقت مطالعه و بررسی کنید و در آ

Jul/04/2018 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 135 بازدید 0  

نزدیکترین مثال برای روشن ساختن آموزه تثلیث کدام است؟ مشاهده پاسخ

برای روشن کردن آموزه تثلیث اقدس که در کتاب مقدس یافت می شود، نمونه ها و مثالهای زیادی به کار رفته که بعضی به هیچ عنوان آموزه تثلیث را شرح نمی دهند و بعضی نیز در توضیح این آموزه قاصر می آیند و به قول ش

Jun/30/2018 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 136 بازدید 0