معنای فیض و لطف خدا؟ مشاهده پاسخ

فیض و لطف الهی مفاهیم دیگری نیز از جمله بخشش، نجات، تجربۀ حیات، توبه و محبت خدا را در بر می‌گیرد. واژۀ عبری آن به معنای "وفاداری" و یا "محبت پابرجای"، محبوب به محبوبۀ خویش است

Apr/03/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 75 بازدید 0  

خصوصیت شکیبایی و دیرغضب بودن خدا مشاهده پاسخ

شکیبایی عطایی است الهی که خود را در مواجه شدن با ظلم و خصومت نمایان می‌سازد. خصیصۀ شکیبایی را نباید با انفعال اشتباه گرفت زیرا که شکیبایی ریشه در محبت خدا دارد، محبتی که با شکیبایی متحمل دیگری اس

Apr/03/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 63 بازدید 0  

هدف از آفرینش چه بود؟ مشاهده پاسخ

این سؤال بسیار مهمی است که دانستن پاسخ آن می تواند زندگی مردم را تبدیل کند. کتاب مقدس برای این مطلب پاسخ قوی ای دارد: هدف از آفرینش، مشارکت و مصاحبت و رفاقت انسان با خدا بود. هدف از آفرینش این ب

Mar/18/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 74 بازدید 0  

اسامی خداوند همراه با معنی آنها را لطفاً ارسال کنید؟ مشاهده پاسخ

بعضی از اسامی خدا با معانیشان را در زیر برایتان می آورم: اَبا= بابا معادل فارسی آن می باشد. ابتدا و انتهاء الف و یا اَدونای= جمع کلمه اَدونی و به معنای مالک و حاکم بر انسانها می‌

Feb/11/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 212 بازدید 1  

طبق متی ۱۲: ۳۱-۳۲! چرا کفر به پسر خدا بخشیده میشود ! اما کفر مشاهده پاسخ

مفهوم "کفر به  روح القدس" در مرقس 3: 22-30 و متی 12: 22-32 آمده است. عیسی تازه یک معجزه انجام داده. یک مرد دیو زده را نزد عیسی آورده بودند، و خداوند دیو را از وجود او بیرون کرد، و

Jan/21/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 140 بازدید 0