اولین بار روح القدس بر چه کسی نازل شد؟ مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز سلام بر شما و با آرزوی روزی خوش، بابت تأخیر در پاسخ به سؤال شما به علت ازدحام سؤالات و مشغله کاری زیاد در این ایام، کمال پوزش را می طلبم. اما پاسخ شما: اگر منظور شما اين است كه پ

Oct/07/2018 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 24 بازدید 0  

تثلیث و بحث حدوث و قدم مشاهده پاسخ

همانطور که گفتیم این مقدار از آگاهی ما از تثلیث را خود خداوند بر بشر مکشوف کرده است. اما این آگاهی ما از تثلیث گره یکی از مهمترین مناقشات فلسفی و کلامی را درمورد حدوث و قِدَم حل می‌کند. اگرچه کمی

Oct/01/2018 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 79 بازدید 0  

روح القدس و کار او و پری و عطایای او و نتیجه کفر به روح القد مشاهده پاسخ

روح‌القدس: کتاب‌مقدس توضیح نمی‌دهد که روح‌القدس کیست، بلکه وجود او را به عنوان یک شخص الوهی بدیهی می‌شمارد. روح‌القدس شخص سوم در تثلیث اقدس است. کتاب‌مقدس او را &laq

Oct/01/2018 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 95 بازدید 0  

تعریف آموزه تثلیث و طرز شکل گیری این آموزه مشاهده پاسخ

بسیار گفته می‌شود که مسیحیان، سه خدا را پرستش می‌کنند، یا گفته می‌شود که مسیحیان معتقدند که خدا با مریم مقدس ازدواج کرده است که حاصل آن ازدواج، عیسی‌مسیح است و به این علت است که مس

Oct/01/2018 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 111 بازدید 1  

صفات خدا و لزوم وجود دین مشاهده پاسخ

اثبات صفات کمال خداوند: تا اینجا دانستیم که واجب‌الوجود، وجودی است که تمام صفات وجودی را مستقلاً و بالذات داراست و هیچ نیازی به هیچ کس و هیچ چیز در هیچ امری ندارد؛ زیرا فقدان و نبودن هر کمالی

Oct/01/2018 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 138 بازدید 0