اولاً یه مبحثی را واضح بکنم . که من نه به عیسی نه موسی نه به مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما مقاله ای از وب سایت پرپاسخ را در زیر می آورم که امیدوارم پاسخگوی سؤال شما بوده باشد: چه کسی خدا را آفرید؟ خدا از کجا آمد؟ یک بحث متداول از طرف کسانی که به خدا اعتقاد ندارند و

Jul/09/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 24 بازدید 0  

چرا خدا بعضی افراد رو سخت دل میکنه؟ آیا این برخلاف محبت خدا مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما، دو دیدگاه مختلف در الاهیات مسیحی وجود دارد: دیدگاهی که می گوید: خدا بر طبق پیشدانی و حکمت مطلق خود و با دانش به اینکه بر تمام تاریخ و ابدیت حاکم است، بعضی را مانند فرعون مصر سن

Jun/23/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 37 بازدید 0  

چرا خدا قوم بني اسرائيل را انتخاب نمود؟ مشاهده پاسخ

در مورد ملت اسرائیل، در تثنیه 7: 7-9 کلام خدا به ما می گوید، "خداوند دل خود را با شما نبست و شما را برنگزید از این سبب که از سائر قومها کثیرتر بودید زیرا که شما از همة قومها قلیلتر بودید. لیکن از

Jun/04/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 40 بازدید 0  

آیا درسته بگیم خدا در عهد عتیق پدر بوده و در عهد جدید پسر و مشاهده پاسخ

خیر این نوع تعلیم و آموزه مخاللف تعلیم کلام خدا می باشد و مسیحیت راست دین، باوری به چنین اعتقاد ندارد. برای شناخت کامل آموزه تثلیث لطفاً به لینکهای زیر در وب سایت پرپاسخ مراجعه کنید: لینک اول:

Jun/01/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 62 بازدید 0  

شخصیت و کار روح القدس مشاهده پاسخ

اصل کلام: روح القدس، بمثابه شخص! آیۀ کلیدی: " پدر به شما یاری دهنده، یعنی روح راستی را خواهد داد، که همیشه در کنار شماست". ( انجیل یوحنا 14 : 16 )! ممکن است برای خوانندۀ کتاب مقدس گمانی پیدا

Jun/01/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 105 بازدید 0