معنای توکل و اعتماد به خدا چیست؟ مشاهده پاسخ

آیا اتفاق افتاده به چیزی یا کسی اعتماد کرده اید و بعد متوجه شده اید که چه اشتباه بزرگی کرده اید؟ و با کمال تأسف باید گفت حتی شاید آن شخص بهترین دوست شما بوده . البته بنده دوستان خوب زیادی داشت

Aug/28/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 27 بازدید 1  

یهوه کیست؟ کدوم شخص تثلیثه؟ پدر یا پسر یا روح القدس؟ کدامیک؟ مشاهده پاسخ

پدر و پسر و روح القدس یعنی سه شخصیت تثلیث دارای یک ذات هستند که همان یهوه می باشد. یعنی ذات پدر و پسر و روح القدس ذاتی واحد است که او همان یهوه می باشد.

Aug/05/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 42 بازدید 0  

ذات و ماهیت خدا چیه اصلا ً؟ خود خدا چجور موجودی هست و چجوری مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس خدا دارای شخصیت یعنی موجودی که دارای تفکر و احساس و اراده است، معرفی شده است و نیز در باره جوهر ذات او نوشته شده که خدا روح است. اما برای شناخت ذات و شخصیت الهی او، عیسی مسیح که ه

Aug/03/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 28 بازدید 0  

من به عنوان یک مسیحی وقتی کتاب مقدس را می خوانم، در من اینط مشاهده پاسخ

مقاله زیر را از وب سایت پرپاسخ در پاسخ به سؤال شما ارسال می دارم: چرا خدا قوم اسرائیل را برگزید تا قوم او خوانده شوند؟ در مورد ملت اسرائیل، در تثنیه 7: 7-9 کلام خدا به ما می گوید، "خداوند د

Jul/31/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 48 بازدید 0  

چهار دلیلی که به تثلیث ایمان دارم! مشاهده پاسخ

خدا چه شکلی است؟ شما می توانید خدای خود را برطبق تصورتان بسازید. یا می توانید چیزی که خدا از خود آشکار نموده است را مطالعه نمائید و از آن اطلاعات در جستجوی درک بیشتری از خدا استفاده نمائید. از

Jul/11/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 51 بازدید 0  

سکوت خدا مشاهده پاسخ

پس چون شنید که بیمار است، در جایی که بود دو روز توقف نمود (یوحنا 6:11) آیا خدا با سکوتش به شما اعتماد کرده است- سکوتی که معنای عظیمی دارد؟ سکوت خدا در واقع جواب اوست. به آن روزهایی فکر کنید که سکو

Jul/11/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 41 بازدید 0