آیا خدا در همه ادیان یکی است و با هم فرقی ندارند؟ برای من مش مشاهده پاسخ

مسلما" خدایی که مسیحیت در باره او سخن می گوید با خدایان دیگر فرق دارد. در دنیای کنونی ما اعتقاد به اینکه همه ادیان یکی هستند و یک خدا را معرفی می کنند، یک عقیده بسیار متداولی شده، اما هیچ سندیتی

Oct/04 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 51 مشاهده شده 1  

1- اگر عیسی خدا است پس چرا خود را فرستاده شده از جانب خدای پ مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز، اگر به متن پاسخ قبلی که بطور مفصل توضیح داده بودم، دقت کنید، پاسخ تمام این سؤالات داده شده. اما برای روشن شدن بیشتر ذهن شما باز هم توضیحاتی اضافه می کنم: 1- پسر و پدر هم ذات هست

Sep/21 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 56 مشاهده شده 2  

یوحنا 5: 17-30 در فهم من این در تضاد با تثلیث و مساوی و هم مشاهده پاسخ

در آیاتی که ذکر کرده اید، عیسی مسیح به وضوح اعلام می کند که آنچه پدر می کند، پسر نیز می کند. پدر هنوز کار میکند و پسر نیز هنوز کار می کند(آیه 17) هر چه پدر می کند، پسر نیز می کند(آیه 19) همانگونه که پ

Sep/20 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 36 مشاهده شده 1  

چرا در هر مذهب اسم خدا متفاوت است؟ در اسلام نامش الله در ی مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس مسیحیان و یهودیان، اسم خاص خدا یهوه می باشد. این اسم برگرفته از اهیه می باشد که به معنای من هستم می باشد. خدای کتاب مقدس همیشه حاضر است و همیشه سلطنت می کند و زمان برایش مطرح نیست و او در

Aug/27 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 113 مشاهده شده 3  

در خروج 33: 18 خدا می گوید هیچکس نمی تواند روی مرا ببیند و ز مشاهده پاسخ

خدای پدر را هیچ کس ندیده و نمی تواند ببیند، اما خدای پسر را می توان دید. عیسی مسیح صورت خدای نادیده است. در تثلیث اقدس پدر و روح القدس غیر قابل رؤیت هستند ولی خدای پسر قابل رؤیت است. در ملاقات موسی با

Jan/02 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 314 مشاهده شده 4  

چرا وقتی خدا می توانست فرعون را در یک لحظه از بین ببرد، باع مشاهده پاسخ

پولس رسول در عهد جدید به ما می فرماید که خدا اینچنین صلاح دید تا قدرت خود را بر فرعون و مصریان ظاهر سازد و در ضمن پولس رسول اشاره می کند که این خواست و اراده خدا بود و چنانکه کوزه به کوزه گر نمی تواند

Dec/16 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 263 مشاهده شده 0