چگونه خدا را به واسطه کتاب مقدس بشناسیم؟ مشاهده پاسخ

شناخت خدا یک پروسه یا روند طولانی است که تمام عمر ما را در بر می گیرد و با مطالعه کتاب مقدس به همراه دعا و طلبیدن مکاشفه خدا و تجربه روزانه کلام خدا در زندگی مان و عمل به آن و دیدن نتایج اطاعت از آن و

Mar/04 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 20 مشاهده شده 0  

اغلب انسانها بدون واسطه خدا را می پرستند و قبول دارند ، پس د مشاهده پاسخ

مسلما" انسانها دارای تصویری کاملا" متفاوت و مکدر و اغلب اشتباه از خدا در ذهن خود دارند و می بایست این را در نظر داشته باشیم که درک خدا به عنوان شخصیتی قادر مطلق و عادل مطلق و... برای مغز چند

Feb/22 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 21 مشاهده شده 0  

اگربنا به گفته ی شما طراحی هوشمند صحیح می باشد و این نظریه ه مشاهده پاسخ

انسان نخستین از دیدگاه کتاب مقدس پس از سقوطش و جدا شدنش از خدا، به عمق وحشیگری پیوست و به وسائل مختلف برای رفع هوسها و خیالات فاسد خود، دست دراز کرد. تنها انسانهایی که از اخلاقیات والایی برخوردار بودن

Feb/09 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 26 مشاهده شده 0  

لطفا در مورد پیشدانی خداوند برام توضیح بدید. مگر برای خداوند مشاهده پاسخ

وقتی از پیشدانی خدا یا کلماتی نظیر آن  برای خدا استفاده می کنیم، در واقع با کلماتی انسانی و با درک انسانی و محدودمان می خواهیم طرز عمل خدا را در تاریخ و قوم خود و کلیسایش بیان کنیم. مسلما&qu

Jan/26 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 49 مشاهده شده 0  

آیا در کتاب مقدس اشاره ای شده است که خدا باعث رنجها و زحمات مشاهده پاسخ

مطابق کلام خدا، خدای کتاب مقدس دانای مطلق است و همه چیز را از پیش می داند، اما این دانش دلیل بر این نیست که او باعث و بانی همه زحمات و مشکلات و رنج های ما می باشد. خدا به همه مسائلی که در گذشته و حال

Jan/20 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 52 مشاهده شده 1