هدف از آفرینش چه بود؟ مشاهده پاسخ

این سؤال بسیار مهمی است که دانستن پاسخ آن می تواند زندگی مردم را تبدیل کند. کتاب مقدس برای این مطلب پاسخ قوی ای دارد: هدف از آفرینش، مشارکت و مصاحبت و رفاقت انسان با خدا بود. هدف از آفرینش این ب

Mar/18/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 6 بازدید 0  

اسامی خداوند همراه با معنی آنها را لطفاً ارسال کنید؟ مشاهده پاسخ

بعضی از اسامی خدا با معانیشان را در زیر برایتان می آورم: اَبا= بابا معادل فارسی آن می باشد. ابتدا و انتهاء الف و یا اَدونای= جمع کلمه اَدونی و به معنای مالک و حاکم بر انسانها می‌

Feb/11/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 128 بازدید 1  

طبق متی ۱۲: ۳۱-۳۲! چرا کفر به پسر خدا بخشیده میشود ! اما کفر مشاهده پاسخ

مفهوم "کفر به  روح القدس" در مرقس 3: 22-30 و متی 12: 22-32 آمده است. عیسی تازه یک معجزه انجام داده. یک مرد دیو زده را نزد عیسی آورده بودند، و خداوند دیو را از وجود او بیرون کرد، و

Jan/21/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 45 بازدید 0  

چرا ما به روح القدس نیاز داریم؟ با تشکر مشاهده پاسخ

روح القدس، همان روح خداست که پس از صعود عیسی مسیح به آسمان در ایمانداران ساکن شده تا آنها را در جهت شباهت به عیسی مسیح از جلال به جلالی فزونتر و از ایمان تا ایمان و... تا... یاری رساند. روح القدس همچن

Jan/01/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 43 بازدید 0  

رابطه بین پدر و پسر چیست؟ مشاهده پاسخ

برای بنده کاملاً روشن نیست منظور شما از سؤالتان چیست؟ اما اگر منظورتان رابطه بین خدای پدر و خدای پسر چیست: خدای پدر، کار خلقت را به پسر سپرده و همه اقتدار آسمان و زمین را نیز به پسر سپرده. پدر پسرش را

Dec/26/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 30 بازدید 0  

روح‌القدس کیست؟ مشاهده پاسخ

روح‌القدس خود خدا است. او یکی از سه شخصیت تثلیث است. همه مسیحیان ایمان دارند که خدا در ذات خود، واحد است، اما در عین حال، همواره در این ذات واحد، سه شکل یا حالت هستی وجود دارد که هر سه کاملا خدا

Dec/20/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 91 بازدید 0