آیا جمعه صلیب هم یکی از اعیاد مهم مسیحیان است؟ روزی که عیسی مشاهده پاسخ

روز مصلوب شدن مسیح، یکی از ایام بسیار مهم برای دنیای مسیحیت است و در واقع پایه و اساس ایمان ما مسیحیان است. مصلوب شدن مسیح به همراه رستاخیزش از مردگان، تضمین کننده نجات بشر از گناه و از سر گیری حیاتی

Apr/04/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 38 بازدید 0  

تاریخچه صلیب بعنوان وسیله اعدام مشاهده پاسخ

در عهدعتیق مجازات مرگ سنگسار بود اما گاه اجساد بر درختی باقی می‌ماندند تا برای متخلفین هشداری جدی باشد (یوشع ۱۰:‏۲۶ ، تثنیه ۲۱:‏۲۲-‏‏‏۲۳). یهودیان مرگ این اشخاص را به مثابۀ لع

Apr/03/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 70 بازدید 0  

مرگ مسیح چگونه باعث رستگاری انسان می شود؟ مشاهده پاسخ

همه انسانها بخاطر گناه محکوم به مرگ هستند، چون مطابق کلام خدا مزد گناه مرگ است و با توجه به اینکه هیچ انسانی نیست که گناه نکرده باشد و در کلام خدا آمده که همه گناه کرده اند، پس همه محکوم به مرگ هستند.

Apr/03/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 42 بازدید 0  

در ابتدای کتاب متی در باب دوم میبینم که عده ای از مجوسیان ب مشاهده پاسخ

اتفاقاً شما به مثل خیلی خوبی اشاره کرده اید. چون عیسی مسیح در این مثل می خواهد بگوید او آن ارباب است و به این خاطر کلمه پرستش را در رابطه با آن ارباب استفاده می کند. در ضمن، تنها این دو آیه نیستند که

Apr/02/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 42 بازدید 0  

آیا عیسی مسیح به صلیب کشیده شد یا افسانه است؟ مشاهده پاسخ

جهت پاسخ به سؤال شما باید بگویم که تنها گروهی که مصلوب شدن مسیح را منکر هستند، مسلمانان می باشند و در طول تاریخ پیش از اسلام، مصلوب شدن مسیح امری تاریخی و واقعی بوده است!!! جهت اطلاع شما مقاله زیر

Mar/31/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 40 بازدید 0