آیا مسئله الوهیت مسیح، فقط در انجیل یوحنا آمده است؟ مشاهده پاسخ

خیر، این سؤال وقتی مطرح می‌شود که سؤال کننده آشنایی چندانی با کتاب‌مقدس ندارد؛ زیرا در بخش آشنایی با کتاب‌مقدس دیدیم که کتب عهد‌جدید هر کدام به مخاطبان خاصی و با هدف خاصی نوشته می&

Oct/01/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 292 بازدید 3  

آیا مسیح الوهیت خود را انکار کرد؟ مشاهده پاسخ

علیرغم وجود آیات بسیار زیادی در اثبات الوهیت مسیح، چه در عهدعتیق و چه در عهدجدید، یک آیه در انجیل وجود دارد که معترضان می‌گویند که مسیح الوهیت خود را انکار کرده است. ابتدا این آیات را بخوانیم و ب

Oct/01/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 241 بازدید 2  

آیا خودِ عیسی‌مسیح، هرگز ادعای الوهیت داشته است؟ مشاهده پاسخ

پاسخ کوتاه این سؤال بدون شک، بله است. عیسی‌مسیح هنگام حضور بر روی زمین، در سرزمین اسرائیل و در میان یهودیانی زیست که فرهنگ و ادبیات خاص خود را داشتند. شاید اگر یک فرد غیریهودی انجیل را مطالعه نما

Oct/01/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 168 بازدید 0  

برچه اساسی مسلمانها میگن: مسیح به صلیب کشیده نشد وکشته نشد و مشاهده پاسخ

عقاید مسلمانان در رابطه با مصلوب شدن مسیح مقدمه اکثر مسلمانان مصلوب شدن عیسی مسیح را انکار می کنند. امیدوارم در این مقاله بتوانم دلایلی که برای اثبات این ادعا آورده می شود را بررسی کنم .ادعاهایی

Sep/27/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 151 بازدید 0  

من نزدیک 3 سال است ایماندار هستم ولی تاحالا مسیح رو در خواب مشاهده پاسخ

بسیاری از ایمانداران به مسیح در تاریخ نه خوابی از مسیح دیده اند و نه رؤیایی!!! مسئله اساسی در پیروی از مسیح ایمان ما به کلام زنده و مقتدر خداست. به جای جستجوی عیسی مسیح در خواب و رؤیا، شما را تشویق می

Sep/26/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 105 بازدید 1  

مسیح کی می آید؟ مشاهده پاسخ

عیسی مسیح روز و ساعت بازگشت خود را بطور مشخص بیان نکرد و فرموده بسیار سرزده باز خواهد گشت. برای اطلاعات بیشتر شما در باره بازگشت مسیح، کپی مقاله ای را که در این باره در وب سایت پرپاسخ موجود است برا

Sep/26/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 137 بازدید 0