یکی از هفت جمله معروف که عیسی مسیح بروی صلیب گفت، گفت تشنم مشاهده پاسخ

عیسی مسیح انسان کامل و خدای کامل بود و وقتی بر روی صلیب به عنوان یک انسان به تمام معنا، جان می داد، خون زیادی از بدن او جاری شده بود و اصولاً در چنین وضعیتی شخص تشنگی شدیدی را احساس می کند و مطمئناً ع

Apr/05/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 30 بازدید 0  

چند روز پیش سوالی در مورد معنای پرستش در کتاب مقدس و تلقی اش مشاهده پاسخ

بابت مشکلی که برای دریافت پاسختان ایجاد شده کمال پوزش را می طلبم. با توجه به ازدحام سؤالات، بنده اصل سؤال شما را نمی توانم بیابم. لطف کنید و سؤالتان را بسیار مشخص و با کمی توضیحات برای بنده بفرستید که

Apr/04/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 18 بازدید 0  

آیا جمعه صلیب هم یکی از اعیاد مهم مسیحیان است؟ روزی که عیسی مشاهده پاسخ

روز مصلوب شدن مسیح، یکی از ایام بسیار مهم برای دنیای مسیحیت است و در واقع پایه و اساس ایمان ما مسیحیان است. مصلوب شدن مسیح به همراه رستاخیزش از مردگان، تضمین کننده نجات بشر از گناه و از سر گیری حیاتی

Apr/04/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 29 بازدید 0  

تاریخچه صلیب بعنوان وسیله اعدام مشاهده پاسخ

در عهدعتیق مجازات مرگ سنگسار بود اما گاه اجساد بر درختی باقی می‌ماندند تا برای متخلفین هشداری جدی باشد (یوشع ۱۰:‏۲۶ ، تثنیه ۲۱:‏۲۲-‏‏‏۲۳). یهودیان مرگ این اشخاص را به مثابۀ لع

Apr/03/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 54 بازدید 0  

مرگ مسیح چگونه باعث رستگاری انسان می شود؟ مشاهده پاسخ

همه انسانها بخاطر گناه محکوم به مرگ هستند، چون مطابق کلام خدا مزد گناه مرگ است و با توجه به اینکه هیچ انسانی نیست که گناه نکرده باشد و در کلام خدا آمده که همه گناه کرده اند، پس همه محکوم به مرگ هستند.

Apr/03/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 30 بازدید 0