آیا خودِ عیسی‌مسیح هرگز ادعای الوهیت داشته است؟ مشاهده پاسخ

پاسخ کوتاه این سؤال بدون شک، بله است. عیسی‌مسیح هنگام حضور بر روی زمین، در سرزمین اسرائیل و در میان یهودیانی زیست که فرهنگ و ادبیات خاص خود را داشتند. شاید اگر یک فرد غیریهودی انجیل را مطالعه نما

Oct/01/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 131 بازدید 1  

برچه اساسی مسلمانها میگن: مسیح به صلیب کشیده نشد وکشته نشد و مشاهده پاسخ

عقاید مسلمانان در رابطه با مصلوب شدن مسیح مقدمه اکثر مسلمانان مصلوب شدن عیسی مسیح را انکار می کنند. امیدوارم در این مقاله بتوانم دلایلی که برای اثبات این ادعا آورده می شود را بررسی کنم .ادعاهایی

Sep/27/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 111 بازدید 0  

من نزدیک 3 سال است ایماندار هستم ولی تاحالا مسیح رو در خواب مشاهده پاسخ

بسیاری از ایمانداران به مسیح در تاریخ نه خوابی از مسیح دیده اند و نه رؤیایی!!! مسئله اساسی در پیروی از مسیح ایمان ما به کلام زنده و مقتدر خداست. به جای جستجوی عیسی مسیح در خواب و رؤیا، شما را تشویق می

Sep/26/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 69 بازدید 1  

مسیح کی می آید؟ مشاهده پاسخ

عیسی مسیح روز و ساعت بازگشت خود را بطور مشخص بیان نکرد و فرموده بسیار سرزده باز خواهد گشت. برای اطلاعات بیشتر شما در باره بازگشت مسیح، کپی مقاله ای را که در این باره در وب سایت پرپاسخ موجود است برا

Sep/26/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 81 بازدید 0  

آیا عیسی خداست؟ چرا عیسی خداست؟ مشاهده پاسخ

عبارت "من خدا هستم" در هیچ جای کتابمقدس از زبان عیسی مسیح نقل نشده است. ولی این به آن معنی نیست که او ادعای خدائی نکرده است. بطور مثال اگر به یوحنا 30:10 مراجه کنیم، عیسی مسیح را می بینیم که

Sep/24/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 83 بازدید 0  

اگر عیسی مسیح خداوند است، چگونه خداوند برای خود در درگاه خود مشاهده پاسخ

عیسی مسیح نه فقط در دوران زندگی زمینی خود با خدای پدر صحبت می کرد و خطاب به او دعا می کرد، بلکه از ازل و پیش از بنیاد عالم با خدای پدر مصاحبت داشته است. پدر و پسر و روح القدس دائما" از ازل تا به

Sep/19/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 69 بازدید 0