چرا عیسی مسیح در سه انجیل اولیه به همگان اعلام کرده است که و مشاهده پاسخ

اگر هدف نگارش انجیلها را در نظر بگیرید، متوجه خواهید شد که هر انجیل با هدف خاصی نوشته شده است. انجیل متی، خطاب به یهودیان نوشته شده و با این هدف و انگیزه که ثابت کند، عیسی مسیح همان پادشاه موعود یا مس

Feb/21/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 114 بازدید 0  

تثلیث چیست؟ مسیحیان می گویند عیسی خداوند هست در قالب انسان. مشاهده پاسخ

برای توضیح آموزه تثلیث در مسیحیت، در وب سایت پرپاسخ مقالات مفصل بسیاری وجود دارد که شما را تشویق به مطالعه آنها می کنم. اما جهت نمونه لینک یکی از این مقالات را در زیر برای شما می گذارم تا به آن مراجعه

Feb/08/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 54 بازدید 0  

چرا خدا باید به صورت انسان به زمین بیاید تا انسانها را از گن مشاهده پاسخ

عدالت و رحمت خدا با هم نا سازگار به نظر می آیند. به هر حال عدالت شامل تنبیه اعمال اشتباه می شود، و رحمت، نوعی بخشش و شفقت به گناهکار است. هرچند این دو خصوصیات خدا در شخصیت او با یکدیگر متفق هستند

Feb/08/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 37 بازدید 0  

لوقا 22: 36 منظور از شمشير چيست؟ آيا عيسي مسيح ترويج خشونت م مشاهده پاسخ

وقتی عیسی مسیح را در کل اناجیل می بینیم این آیه با تمام سخنان و شخصیت مسیح تطابق ندارد و علت آن این است که به احتمال قوی او از شمشیر به عنوان یک سمبل استفاده کرده است، چون وقتی شاگردان به او گفتند این

Jan/07/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 39 بازدید 0  

همونطوری که در چند ایمیل قبل هم عرض کردم، بنده دوسالی هست که مشاهده پاسخ

برای دستیابی به پاسخ سؤالهایی که کرده اید، لطفاً برای نمونه به لینکهای زیر مراجعه کنید و پاسخ سؤالاتتان را بیابید. از شما خواهش می کنم برای دریافت پاسخ سؤالاتی از این قبیل به وب سایت پرپاسخ دات کام مر

Dec/28/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 34 بازدید 0