چرا ما باید به قیام مسیح ایمان بیاوریم؟ مشاهده پاسخ

 این تقریبا یک امر تثبیت شده است که عیسی مسیح در ملا عام در یهودیه در قرن اول میلادی و در حکومت پنطیوس پیلاطس بدستور هیئت سنهدرین یهودیان مصلوب شد. جوزف فلاویوس، کورنیلیوس تاکیتوس، لوسیان از س

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 931 بازدید 1  

چرا خدا عیسی را در آن زمان فرستاد و نه زودتر یا دیرتر؟ مشاهده پاسخ

"لیکن چون زمان به کمال رسید خدا پسر خود را فرستاد که از زن زائیده شد و زیر شریعت متولد" (غلاطیان 4: 4). این آیه می گوید که خدای پدر "وقتیکه زمان به کمال رسید" پسرش را فرستاد. در

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 671 بازدید 1  

عهد عتیق در کجا آمدن مسیح را پیش‌بینی کرده است؟ مشاهده پاسخ

نبوت های بسیاری در عهد عتیق در مورد عیسی مسیح وجود دارد. برخی از مفسران، شمار نبوت ها ی در مورد مسیح را صدها می دانند. در زیر آنهایی که روشن ترین و مهم‌ترین ها در نظر گرفته شده‌اند ذکر می

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 612 بازدید 1  

این که عیسی برهٔ خدا است به چه معناست؟ مشاهده پاسخ

وقتی که عیسی در یوحنا ۱: ۲۹ و یوحنا ۳۶:۱، برهٔ خداوند خوانده می شود، این واژه به او به عنوان قربانی کامل و نهایی برای گناه معطوف شده است. به منظور درک کردن اینکه مسیح که بود وچه کرد، ما باید از عهد

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 622 بازدید 3