با اینکه شیطان می دانست که عیسی خداوند است، چرا او زا آزمایش مشاهده پاسخ

اینکه شیطان می دانست که عیسی خداوند است دشمنی او نسبت به عیسی و خدای پدر را کم نمی کرد. شیطان حتی می داند که شکست خواهد خورد و محکوم به نابودی است ولی او پدر کینه ها و نفرتها و دشمنی هاست و آفریننده ک

Nov/13/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 711 بازدید 1  

آیا عیسی مسیح پس از قیامش ار مردگان نیازهای انسانی مانند خور مشاهده پاسخ

عیسی مسیح پس از قیامش از مردگان بدنی پرجلال داشت  که محدودیتهای زمینی را نداشت. این بدن می توانست از دیوار عبور کند ولی در ضمن دارای گوشت و استخوان بود ولی بدنی بود روحانی. این بدن نیازی به

Nov/08/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 530 بازدید 3  

عیسی از دیدگاه تاریخی کیست؟                                  مشاهده پاسخ

بدون شک یکی از سؤالاتی که مکررا"  پرسیده می شود این است که " عیسی که بود؟" نام عیسی مشهورترین نام دنیا است . یک سوم از مردم جهان یعنی 2.5 میلیارد انسان-،خود را مسیحی می خوانند. مسل

Nov/07/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 653 بازدید 1  

آیا برادران و پدرخوانده عیسی مسیح به او ایمان داشتند؟ مشاهده پاسخ

با توجه به آیات کتاب مقدس و تاریخ کلیسا، متوجه می شویم که برادران عیسی در ابتدا به عیسی مسیح ایمان نداشتند و پس از قیام و صعود عیسی مسیح به آسمان، به او ایمان آوردند و از پیروان سرسخت عیسی مسیح ش

Oct/21/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 675 بازدید 0  

مگر عیسی را مجبور به مرگ روی صلیب نکردند، پس چرا می گوییم او مشاهده پاسخ

عیسی مسیح هیچ مخالفتی با مصلوب شدن نکرد و او خودش گفت که آیا فکر می کنید نمی توانم فرشتگان آسمان را صدا کنم تا برای من بجنگند؟ علت مصلوب شدن مسیح این است که در خصوصیات خدا عدالت و رحمت خدا در ضدیت

Sep/21/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 645 بازدید 3  

چرا تاريخ شمار ميلادي از اول ژانويه است در صورتي كه مسيح ٦ ي مشاهده پاسخ

در تاریخ پیش از میلاد مسیح یا در تاریخ پیش از مسیحیت روم در تقویم ژولیان این روز مخصوص ژانوس خدای دروازه ها و آغازها بود که کلمه ژانویه نیز از ژانوس گرفته شده است. در تقویم مسیحی گرگوری این روز ب

Aug/27/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 809 بازدید 1