من به این اعتقاد دارم که عیسی مسیح فقط پیامبر خدا است و پسر مشاهده پاسخ

نظر هر شخص مسلماً حداقل برای خود شخص، امری محترم و عالی است! اما در باره نظری که شما در باره عیسی مسیح داده اید، پاسخ بنده به شما این است: خدا، خود باید ذات و شخصیت و صفات خود را برای ما مکشوف و آشکار

Oct/14/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0  

تاریخ دستگیری و به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح چیست؟ عیسی مسیح مشاهده پاسخ

عیسی مسیح در سن سی و سه سال و نیم سالگی خویش در ایام عید فصح یهودیان در خارج از شهر اورشلیم روی تپه ای به اسم جلجتا به خاطر گناهان بشر و پرداخت جریمه آن به جانشینی آنان بر روی صلیب فدا شد. پس تاریخ دس

Oct/13/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 26 بازدید 0  

از زمانی که خداوند مُرد تا زمان رستاخیز خداوند از مردگان سه مشاهده پاسخ

کتاب مقدس دقیقاً نمی گوید که چه روزی از هفته عیسی مصلوب شد. دو نظر عمومی بر این است که جمعه و یا چهارشنبه مصلوب شد. بعضی ها هم برای اینکه هر دوعقیده را در نظر بگیرند، پنج شنبه را روز مصلوب شدن او اعلا

Oct/07/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0  

اگر عیسی خداست، چرا و به درگاه چه کسی دعا می‌کرد؟ مشاهده پاسخ

همانطور که دیدیم شخص دوم تثلیث، یعنی پسر، انسان شد و به زمین آمد. در طول زندگی مسیح در این جهان، او «خدای کامل» و در عین حال «انسان کامل» بود. بنابراین در دوره این‌جهانیِ

Oct/01/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 141 بازدید 2  

آیا مسئله الوهیت مسیح، فقط در انجیل یوحنا آمده است؟ مشاهده پاسخ

خیر، این سؤال وقتی مطرح می‌شود که سؤال کننده آشنایی چندانی با کتاب‌مقدس ندارد؛ زیرا در بخش آشنایی با کتاب‌مقدس دیدیم که کتب عهد‌جدید هر کدام به مخاطبان خاصی و با هدف خاصی نوشته می&

Oct/01/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 249 بازدید 3  

آیا مسیح الوهیت خود را انکار کرد؟ مشاهده پاسخ

علیرغم وجود آیات بسیار زیادی در اثبات الوهیت مسیح، چه در عهدعتیق و چه در عهدجدید، یک آیه در انجیل وجود دارد که معترضان می‌گویند که مسیح الوهیت خود را انکار کرده است. ابتدا این آیات را بخوانیم و ب

Oct/01/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 212 بازدید 2