با درود و سپاس از تلاشهای شما عزیزان، لطفا کتب تاریخی غیر ا مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز سلام و روز به خیر، در باره گزارشات تاریخی در رابطه با عیسی مسیح به غیر از گزارشات اناجیل می توانید به دو لینک زیر در وب سایت پرپاسخ مراجعه کنید: http://www.porpasokh.com/Con

Mar/16/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 18 بازدید 0  

اگر عیسی خدا بود، چرا از زمان بازگشت خویش آگاهی نداشت؟ مشاهده پاسخ

در متی 24: 36 و مرقس 13: 32 در مورد بازگشت ثانوی عیسی مسیح ، اینچنین آمده است: " هیچکس آن روز و ساعت را نمی داند جز پدر، حتی فرشتگان آسمان و پسر نیز از آن آگاه نیستند." هنگامی که عیسی این

Mar/15/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 91 بازدید 2  

منظور عیسی مسیح که زن کنعانی را سگ نامید چه بود؟ در متی 15 مشاهده پاسخ

باید دانست که یهودیان مذهبی، غیریهودیان را نجس می شمردند و آنها را سگ می نامیدند. عیسی مسیح ایمان زن کنعانی را دید و آنچه را که در فکر شاگردان و رهبران مذهبی بود را بیان کرد تا نشان دهد ایمان زن کنعان

Mar/13/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 41 بازدید 1  

آیا کفن تورین در مورد عیسی مسیح صحت دارد از نظر شواهد علمی و مشاهده پاسخ

در لینک زیر در یوتیوب مطلبی مستند در باره کفن خداوند ما عیسی مسیح که به کفن تورین معروف است، یافت می شود. لطفاً توجه داشته باشید که ایمان ما به رستاخیز عیسی مسیح و وجود تاریخی عیسی مسیح به حدی مستند ا

Mar/03/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 15 بازدید 0  

عيسي مسيح در زمان حمل صليبش چند بار زمين خورد و چه گفت و چه مشاهده پاسخ

در انجیل قید نشده که چند بار عیسی مسیح هنگام حمل صلیبش بر زمین خورد و برای درک اینکه او در حین حمل صلیب چه جملاتی بر زبان خویش آورد و چه اتفاقاتی افتاد، شما را تشویق می کنم یک عهد جدید به زبان فارسی ت

Feb/28/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 12 بازدید 0  

ایا‌ دو تا روح در بدن عیسی مسیح بود؟ یک‌ سؤال برام پیش آمده مشاهده پاسخ

عیسی مسیح دارای یک روح بود و خود عیسی مسیح روح خدا نبود، اگرچه قرآن او را روح الله یعنی روح خدا می نامد، اما روح خدا شخصیت سوم از الوهیت می باشد که در شخص ساکن می شود تا او را کمک کند تا اراده خدا را

Feb/22/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 35 بازدید 0