عیسی مسیح مردم را شفا می داد ؟ او که نیازی به این کار نداشت مشاهده پاسخ

باید توجه داشته باشید که عیسی مسیح، به خاطر دلسوزی و محبتش و نیز نیاز مبرم مردم به شفا، آنها را شفا می داد و نه نیاز خودش. بارها در کلام خدا نوشته شده که عیسی مسیح دلش به حال مردم سوخت، و یا در جایی د

Oct/18/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 321 بازدید 0  

چرا می گویند که مسیح موعود باید از نسل داود باشد ؟ مشاهده پاسخ

در کلام خدا بارها در عهد عتیق پیشگویی شده که مسیح موعود از نسل داود پادشاه خواهد بود. مثلا" در دوم سموئیل 7: 12-16و اشعیاء 9: 7 و بسیاری آیات دیگر در عهد عتیق مسیح موعود را از نسل داود پیشگویی کر

Oct/16/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 412 بازدید 0  

بعد از اینکه هنگام مرگ ما فرا رسید و مردیم آیا میتوانیم مسیح مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز مهسا جان سلام، برای اشتیاقی که برای ملاقات خداوند ما عیسی مسیح در قلبتان هست واقعا" مسرورم. امیدوارم در هر وجه سلامت و تندرست باشید. اگر واقعا" عیسی مسیح را پیروی کنیم

Oct/07/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 315 بازدید 0  

آیا عیسی مسیح قبل از نزول روح القدس بصورت کبوتر بر وی، پسر خ مشاهده پاسخ

عیسی مسیح از ازل پسر خدا بوده است و با خدای پدر و روح القدس از ازل پیش از بنیاد عالم پسر خدا بوده است. او خدای کامل و انسان کامل است. برای اطلاعات بیشتر در باره تثلیث اقدس مقاله زیر را برایتان می فرست

Oct/05/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 477 بازدید 0  

سوال من اینکه عیسی درواقع انسان عادی بود که روح القدوس رو به مشاهده پاسخ

عیسی مسیح انسان کامل و خدای کامل است. او از ازل بوده و تا ابد هست. در عبرانیان 13: 8 کلام خدا می فرماید: " عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابد همان است." او انسانی نبود که به درجه خدایی رسید بل

Sep/29/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 383 بازدید 0