چگونه عیسی می تواند هم خدا باشد و هم انسان؟ مشاهده پاسخ

به همان اندازه که تعلیم تثلیث شگفت انگیز است، تعلیم تجسّم نیز هست. تجسّم یعنی عیسی خدا و انسان است، درحالیکه یک شخص ابدی است. این همان چیزی است که جی آی پکر الهیدان قرن معاصر گفته است: " دراین

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 609 بازدید 3  

چرا مسیح مصلوب شد و اهمیت مرگ و قیام مسیح در چیست؟ مشاهده پاسخ

مقدمه:  مسیح برای گناهان ما مصلوب شد و برای برگردانیدن ما از گناهانمان قیام کرد (اعمال 3:26). اگر مسیح مصلوب نمی شد و قیام نمی کرد، امروز هیچ کلیسایی ،هیچ ایمانی، امیدی، نجاتی و اطمینانی به

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 1103 بازدید 0  

چرا تولد از باکره مهم است؟ مشاهده پاسخ

اصل تولد از باکره بسیار مهم است (اشعیاء 7 : 14 ، متی 1 :23 ، لوقا 1 : 27 و 34). اول، بیایید به کلام خدا نگاه کنیم که این واقعه را توضیح می دهد. در جواب سوال مریم، "این چگونه ممکن است؟" (ل

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 782 بازدید 0  

مسیح در فاصلۀ میان مرگ و قیام خود، کجا بود؟ مشاهده پاسخ

در اول پطرس 3: 18-19 میخوانیم: "زيرا كه مسيح نيز برای گناهان يك بار زحمت كشيد، يعنی عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خدا بياورد؛ در حاليكه بحسب جسم مُرد، لكن بحسب روح زنده گشت، و به آن روح نيز

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 578 بازدید 0  

عیسی مسیح کیست؟ مشاهده پاسخ

آنانی که به وجود خدا شک دارند بیشتر از افرادی هستند که وجود و ماهیت عیسی مسیح را زیر سؤال می نهند. این یک حقیقت پذیرفته شدۀ عمومی است که عیسی مسیح مردی بود که 2000 سال پیش در سرزمین اسرائیل زندگی م

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 607 بازدید 1  

عیسی در چه روزی متولد شد؟ مشاهده پاسخ

اکثر مردم دنیا تولد عیسی مسیح را در روز بیست و پنجم دسامبر جشن می‌گیرند. اما آیا عیسی در چنین تاریخی به‌ دنیا آمد؟ آیا می‌توان تاریخ دقیق تولد عیسی را از روی کتاب‌مقدس تعیین کرد

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 1637 بازدید 1