آیا برادران و پدرخوانده عیسی مسیح به او ایمان داشتند؟ مشاهده پاسخ

با توجه به آیات کتاب مقدس و تاریخ کلیسا، متوجه می شویم که برادران عیسی در ابتدا به عیسی مسیح ایمان نداشتند و پس از قیام و صعود عیسی مسیح به آسمان، به او ایمان آوردند و از پیروان سرسخت عیسی مسیح ش

Oct/21/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 654 بازدید 0  

مگر عیسی را مجبور به مرگ روی صلیب نکردند، پس چرا می گوییم او مشاهده پاسخ

عیسی مسیح هیچ مخالفتی با مصلوب شدن نکرد و او خودش گفت که آیا فکر می کنید نمی توانم فرشتگان آسمان را صدا کنم تا برای من بجنگند؟ علت مصلوب شدن مسیح این است که در خصوصیات خدا عدالت و رحمت خدا در ضدیت

Sep/21/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 622 بازدید 3  

چرا تاريخ شمار ميلادي از اول ژانويه است در صورتي كه مسيح ٦ ي مشاهده پاسخ

در تاریخ پیش از میلاد مسیح یا در تاریخ پیش از مسیحیت روم در تقویم ژولیان این روز مخصوص ژانوس خدای دروازه ها و آغازها بود که کلمه ژانویه نیز از ژانوس گرفته شده است. در تقویم مسیحی گرگوری این روز ب

Aug/27/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 792 بازدید 1  

چرا عیسی یهودا اسخریوطی را بعتوان شاگردش پذیرفت که در نهایت مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما: عیسی مسیح مطابق پیشگویی ها و اراده ازلی خدا می بایست به دست یهودا تسلیم می شد. از یک نظر این انجام پیشگویی ها و اراده خدا بود و از نظر دیگر انتخاب شاگردان توسط مسیح نشان میدهد

Jun/06/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 771 بازدید 3  

درکتاب اعمال رسولان 13:3چرا عیسی مسيح بنده خدا خطاب شده است؟ مشاهده پاسخ

عیسی مسیح در ضمن اینکه پسر خدا نامیده شده خادم خدا و بنده خدا نیز نامیده شده است. کلمه ای که در این ترجمه بنده ترجمه شده به معنای کسی است که خدمت می کند و عیسی مسیح فرمود: " من آمده ام تا خدمت کن

May/25/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 609 بازدید 3  

تعداد آیت های عیسی مسیح در انجیل یوحنا را با ذکر محل آیه بیا مشاهده پاسخ

1- معجزه تبدیل آب به شراب در عروسی قانای جلیل ( یوحنا 2: 1-11) 2- شفای پسر یک درباری (یوحنا 4: 46-54) 3- شفای مرد علیل (یوحنا 5: 1-15) 4- تکثیر پنج نان و دو ماهی (6: 1-15) 5- راه رفتن عیسی

May/19/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 671 بازدید 0