چرا مسیحیان نماد صلیب را انتخاب کردند؟ آیا اگرعیسی مسیح با مشاهده پاسخ

بنده نمی دانم اگر مسیح با گیوتین کشته می شد، مسیحیان پس از آن از چه نمادی برای به یاد آوردن مرگ او استفاده می کردند ولی مسلما" ما مسیحیان پرستنده این نمادها نیستیم و این نمادها برای ما حکم پرستش

Feb/01/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 359 بازدید 0  

خداوند مسیح در مدت سه روزی که در قبر قرار داشتند، آیا پیش پد مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما، کپی مقاله ای را که در وب سایت پرپاسخ موجود است برایتان در زیر می فرستم: آیا عیسی به جهنم رفته و به ارواح در زندان بشارت داد؟ یکی از عقاید غلطی که قرنها در دنیای مسیحیت مورد

Jan/18/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 381 بازدید 2  

آیا شخصی که یوحنا در رؤیای خود دید، عیسی مسیح است یا نه؟ چو مشاهده پاسخ

بله در کتاب مکاشفه، عیسی مسیح خود را اول و آخر، ابتدا و انتها و الف و ی به یوحنای رسول معرفی می کند و وقتی او خود را پس از جلال یافتنش به یوحنای رسول، در حدود سال 90 میلادی با تمام جلال و شکوهی که داش

Jan/17/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 383 بازدید 0  

مسیح خداوند زمانیکه از یحیی در رود اردن تعمید گرفت و کبوتری مشاهده پاسخ

در تعمید عیسی عده زیادی شاهد تعمید او بودند و نزول روح القدس بر مسیح به شکل کبوتر به منظور تأئید خدمت او و پسر خدا بودن او بود، تا نه فقط یحیی بلکه جماعتی نیز که آنجا بودند، از رابطه بین پدر و پس

Jan/13/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 377 بازدید 1  

در کتاب مقدس می خوانیم که عیسی مسیح با مرگ خود قدرت شیطان را مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس نوشته شده که شیطان خلع سلاح شده و شکست خورده، اما این به آن معنا نیست که انسان نمی تواند بار دیگر به او این اجازه را دهد که دوباره حیله های خود را بکار برد. ما هنوز هم مانند زمان آدم و حو

Jan/10/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 386 بازدید 0  

چرا مسیح خداوند، 12 شاگرد انتخاب کرد؟ مشاهده پاسخ

عیسی مسیح بخاطر اینکه دائما در حال حرکت بود و از شهری به شهر دیگر و از روستایی به روستای دیگر نقل مکان می کرد، و همچنین بخاطر انتقال دقیق تعالیم خود و خواسته هایش، به گروهی کوچک نیاز داشت تا بتواند ار

Jan/08/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 391 بازدید 0