اتحاد هیپواستاتیک چیست؟ چگونه عیسی می تواند هم زمان هم خدا و مشاهده پاسخ

اتحاد هیپواستاتیک عبارت است از توضیح اینکه چگونه خدای پسر، عیسی مسیح ، طبیعت انسانی‌ به خود گرفت ، با این وجود هم چنان خدای کامل ماند. عیسی مسیح همیشه خدا بوده است (یوحنا ۵۸:۸، ۳۰:۱۰) اما از ل

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 550 بازدید 1  

چرا در مکاشفه 3: 12و13 مسیح پدر را خدا می خواند در حالیکه در مشاهده پاسخ

عیسی مسیح پدر را خدا نیز می نامید و پدر خدا می باشد. مثلا" در انجیل یوحنا 14: 1 می گوید به خدا ایمان داشته باشید؛ به من نیز ایمان داشته باشید. در مورد بر تخت نشستن مسیح زمان این عمل استمراری می ب

Jan/18/2016 عیسی مسیح Vrezh Babakhani 661 بازدید 0  

آیا عیسی پس از مرگ بر صلیب برای بشارت به مردگان به هاویه نزو مشاهده پاسخ

دوست عزیز سلام، متشکریم برای سوال مهمی که از ما کرده اید. در قسمت عیسی مسیح دو مقاله در مورد این سوال وجود دارد که پاسخ این سوال قبلا" داده شده است. یکی از این مقالات مقاله " شگفتا ! عیسی را

Jan/18/2016 عیسی مسیح Vrezh Babakhani 730 بازدید 0  

آیا واژه کلمه در ابتدای انجیل یوحنا معنای خاصی برای یهودیان مشاهده پاسخ

واژه کلمه در ابتدای انجیل یوحنا در اصل یونانی واژه لوگوس است که علوم امروزی با آن نامیده می شوند یعنی کلمه لوژی که در علوم بکار گرفته می شود مانند بیولوژی یا فیزیولوژی یا سوسیولوژی و غیره. واژه لوژی د

Jan/18/2016 عیسی مسیح Vrezh Babakhani 574 بازدید 1  

چرا ما باید به قیام مسیح ایمان بیاوریم؟ مشاهده پاسخ

 این تقریبا یک امر تثبیت شده است که عیسی مسیح در ملا عام در یهودیه در قرن اول میلادی و در حکومت پنطیوس پیلاطس بدستور هیئت سنهدرین یهودیان مصلوب شد. جوزف فلاویوس، کورنیلیوس تاکیتوس، لوسیان از س

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 887 بازدید 1  

چرا خدا عیسی را در آن زمان فرستاد و نه زودتر یا دیرتر؟ مشاهده پاسخ

"لیکن چون زمان به کمال رسید خدا پسر خود را فرستاد که از زن زائیده شد و زیر شریعت متولد" (غلاطیان 4: 4). این آیه می گوید که خدای پدر "وقتیکه زمان به کمال رسید" پسرش را فرستاد. در

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 633 بازدید 1