آیا عیسی بین مرگ و قیامش به جهنم رفت؟ مشاهده پاسخ

ابهام زیادی در مورد این سوال وجود دارد. این موضوع اول از اعلامیة حواریون سرچشمه گرفت که می گوید "او به جهنم نزول کرد". نوشته هایی هم وجود دارند که بسته به نوع ترجمة آنها، رفتن عیسی به &qu

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 481 بازدید 1  

آیا بحث الوهیّت مسیح ، مبنای کتاب مقدسی دارد؟ مشاهده پاسخ

علاوه بر ادعاهای مشخصّی که عیسی راجع به خود داشت، شاگردانش نیز الوهیّت او را تصدیق کردند. آنها اعلام نمودند که مسیح قدرت بخشش گناهان را دارد، واین کاری است که فقط خدا میتواند انجام دهد، چون گناها

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 445 بازدید 0  

آیا اصطلاح پسر خدا که به عیسی مسیح اطلاق میگردد معنی جسمانی مشاهده پاسخ

نظیر این عقیده غلط را می‌توان در بت‌پرستان قبل از مسیحیت پیدا کرد که طبق آن خدایان ازدواج می‌کردند و دارای فرزند می‌شدند. افسانه‌های هند و یونان باستان شامل چنین مطالبی است

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 504 بازدید 0  

آیا عیسی روز جمعه مصلوب شد؟ اگر چنین است و اگر او روز یکشنبه مشاهده پاسخ

کتاب مقدس دقیقا نمی گوید که چه روزی از هفته عیسی مصلوب شد. دو نظر عمومی بر این است که جمعه و یا چهارشنبه مصلوب شد. بعضی ها هم برای اینکه هر دوعقیده را در نظر بگیرند، پنج شنبه را روز مصلوب شدن او اع

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 617 بازدید 0