معنی کلمه خدا وخداوند از نظر من چون کلمه وند به خدا اضافه می مشاهده پاسخ

کلمه خداوند که در بعضی ترجمه ها سرور نیز ترجمه شده به معنای سرور و ارباب و مالک نیز می باشد، اما قوم یهود این کلمه را برای خدا استفاده می کردند و هیچ انسانی را خداوند خطاب نمی کردند و با توجه به اینکه

Nov/13/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 326 بازدید 2  

عیسی مسیح خداوند 100 % انسان و 100% خدا بود. آیا در حال حاضر مشاهده پاسخ

عیسی مسیح پس از مرگ و قیامش با بدنی پرجلال به آسمان صعود کرد. او هنوز هم انسان کامل و خدایی کامل است و به نمایندگی از بشر در حضور خدای پدر برای ما شفاعت می کند. در محبت مسیحایی، کشیش ورژ باباخان

Nov/11/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 270 بازدید 0  

کدام یک از خصوصیات عیسی مسیح برای شما جالب است؟ مشاهده پاسخ

عیسی مسیح دارای خصوصیات برجسته بسیاری در شخصیتش هست و واقعا" شخصیت بی نظیری دارد. آنچه در شخصیت مسیح و خصوصیاتش مرا بیشتر عاشق مسیح می کند: پذیرش همه گناهکاران از هر قشر و طبقه و نژاد و زبان بعنو

Nov/07/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 343 بازدید 0  

چرا وقتی که آن زن زنا کار را پیش عیسی مسیح اوردند، عیسی مسیح مشاهده پاسخ

مسلما" این مسئله ای بود که درآنجا مطرح بود، اما مسیح در یک فضایی قرار داشت که در آن موقعیت مسئله مهم جان آن زن بیچاره بود که همه می خواستند سنگسارش کنند و در این فرصت بسیار عجولانه وقت برای بررسی

Nov/06/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 334 بازدید 1  

هنگامی که خداوند عیسی مسیح تعمید آب گرفت، دید که روح القدس م مشاهده پاسخ

دوست عزیزم فرشید جان سلام، لطفا" مقاله زیر را کهاز وب سایت پرپاسخ کپی شده و در رابطه با تثلیث است مطالعه کنید و پاسخ سؤالتان را بیابید: تثلیث از دیدگاه کتاب مقدس چه معنایی دارد؟ حساس بود

Oct/26/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 382 بازدید 0  

آیا می توان گفت در آن سه روزی که مسیح در قبر بود، کجا بوده ا مشاهده پاسخ

پاسخ سؤال شما در وب سایت پرپاسخ موجود است. لطفا" دو مقاله زیر را که از وب سایت پرپاسخ کپی شده است، مطالعه کنید: آیا عیسی به جهنم رفته و به ارواح در زندان بشارت داد؟ یکی از عقاید غلطی که قرن

Oct/26/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 419 بازدید 0