مسیح در فاصلۀ میان مرگ و قیام خود، کجا بود؟ مشاهده پاسخ

در اول پطرس 3: 18-19 میخوانیم: "زيرا كه مسيح نيز برای گناهان يك بار زحمت كشيد، يعنی عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خدا بياورد؛ در حاليكه بحسب جسم مُرد، لكن بحسب روح زنده گشت، و به آن روح نيز

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 490 بازدید 0  

عیسی مسیح کیست؟ مشاهده پاسخ

آنانی که به وجود خدا شک دارند بیشتر از افرادی هستند که وجود و ماهیت عیسی مسیح را زیر سؤال می نهند. این یک حقیقت پذیرفته شدۀ عمومی است که عیسی مسیح مردی بود که 2000 سال پیش در سرزمین اسرائیل زندگی م

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 584 بازدید 1  

عیسی در چه روزی متولد شد؟ مشاهده پاسخ

اکثر مردم دنیا تولد عیسی مسیح را در روز بیست و پنجم دسامبر جشن می‌گیرند. اما آیا عیسی در چنین تاریخی به‌ دنیا آمد؟ آیا می‌توان تاریخ دقیق تولد عیسی را از روی کتاب‌مقدس تعیین کرد

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 1591 بازدید 1  

بازگشت ثانوی عیسی مسیح یعنی چه؟ مشاهده پاسخ

بازگشت ثانوی عیسی مسیح امید ایمانداران است که خدا همه چیز را تحت کنترل دارد، و به وعده ها و نبوت های که در کلامش است وفادار می باشد. در ظهور اولیة او، عیسی مسیح مثل یک نوزاد در آخوری در بیت لحم به

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 493 بازدید 0  

اینکه عیسی پسر خداست یعنی چه؟ مشاهده پاسخ

عیسی مثل یک پدر و پسر انسانی، پسر خدا نیست. خدا ازدواج نکرد که پسر داشته باشد. خدا با مریم هم بستر نشد که با هم پسری را تولید کنند. عیسی پسر خداست یعنی خدا در جسم انسان خود را به ما نشان داد (یوحنا

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 471 بازدید 0  

آیا واقعا عیسی وجود داشته است؟ آیا شواهد تاریخی برای وجود عی مشاهده پاسخ

معمولا وقتی این سوال پرسیده می شود، شخصی که سوال را مطرح می کند منظورش شواهد خارج از کتاب مقدس است. ما این را که کتاب مقدس نمی تواند خود منبع و مدرکی برای وجود عیسی مسیح باشد رد می کنیم. عهد جدید ص

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 588 بازدید 0