مگر عیسی را مجبور به مرگ روی صلیب نکردند، پس چرا می گوییم او مشاهده پاسخ

عیسی مسیح هیچ مخالفتی با مصلوب شدن نکرد و او خودش گفت که آیا فکر می کنید نمی توانم فرشتگان آسمان را صدا کنم تا برای من بجنگند؟ علت مصلوب شدن مسیح این است که در خصوصیات خدا عدالت و رحمت خدا در ضدیت

Sep/21/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 612 بازدید 3  

چرا تاريخ شمار ميلادي از اول ژانويه است در صورتي كه مسيح ٦ ي مشاهده پاسخ

در تاریخ پیش از میلاد مسیح یا در تاریخ پیش از مسیحیت روم در تقویم ژولیان این روز مخصوص ژانوس خدای دروازه ها و آغازها بود که کلمه ژانویه نیز از ژانوس گرفته شده است. در تقویم مسیحی گرگوری این روز ب

Aug/27/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 778 بازدید 1  

چرا عیسی یهودا اسخریوطی را بعتوان شاگردش پذیرفت که در نهایت مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما: عیسی مسیح مطابق پیشگویی ها و اراده ازلی خدا می بایست به دست یهودا تسلیم می شد. از یک نظر این انجام پیشگویی ها و اراده خدا بود و از نظر دیگر انتخاب شاگردان توسط مسیح نشان میدهد

Jun/06/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 747 بازدید 3  

درکتاب اعمال رسولان 13:3چرا عیسی مسيح بنده خدا خطاب شده است؟ مشاهده پاسخ

عیسی مسیح در ضمن اینکه پسر خدا نامیده شده خادم خدا و بنده خدا نیز نامیده شده است. کلمه ای که در این ترجمه بنده ترجمه شده به معنای کسی است که خدمت می کند و عیسی مسیح فرمود: " من آمده ام تا خدمت کن

May/25/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 594 بازدید 3  

تعداد آیت های عیسی مسیح در انجیل یوحنا را با ذکر محل آیه بیا مشاهده پاسخ

1- معجزه تبدیل آب به شراب در عروسی قانای جلیل ( یوحنا 2: 1-11) 2- شفای پسر یک درباری (یوحنا 4: 46-54) 3- شفای مرد علیل (یوحنا 5: 1-15) 4- تکثیر پنج نان و دو ماهی (6: 1-15) 5- راه رفتن عیسی

May/19/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 660 بازدید 0  

در مرقس 10: 18 وقتی آن مرد مسیح را استاد نیکو نامید چرا به ا مشاهده پاسخ

اگر خوب به متن توجه کنید عیسی مسیح به آن مرد جواب داد فقط خدا نیکوست پس چرا مرا نیکو می نامی؟ در آن زمان با توجه به اینکه مسیح خود را برابر با خدا اعلام کرده بود بسیاری به او حمله می کردند و مسیح در ا

Apr/29/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 506 بازدید 0