در مورد تولد عیسی مسیح اشعیا ۱۴:۷ : " پس در این صورت خداوند مشاهده پاسخ

در اشعیاء اسامی دیگری نیز به عیسی مسیح اطلاق شده است، مثلا" در اشعیاء 9: 6 می فرماید: " زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد؛ سلطنت بر دوش او خواهد بود و او " مشاور شگفت ان

Nov/22/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 401 بازدید 1  

آیا عیسی مسیح خود خداست یا جلوه ای از اونه....چون خدا رو نمی مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤالتان مقاله ای جامع در باره الوهیت عیسی مسیح برایتان در زیر از وب سایت پرپاسخ کپی کرده می فرستم که سؤالات شما را پاسخگو باشد: دفاعیه­ ای بر الوهیت مسیح اسلام مدعی است که عیسی صر

Nov/21/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 400 بازدید 0  

چرا در انجیل مرقس فصل 13 ایه 32 عیسی خداوند می گویید اما هيچ مشاهده پاسخ

در پاسخ به این سؤال می بایست در نظر گرفت که عیسی مسیح انسان کامل و خدای کامل بود و دانش زمان دقیق بازگشت او برای جنبه بشری او نامعلوم بود. باید بدانیم که با دانش به اینکه عیسی مسیح انسان کامل بود، مان

Nov/15/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 358 بازدید 1  

چرا یوحنا عیسی مسیح را کلمه می خواند؟ مشاهده پاسخ

اینگونه سؤالات در بسیاری از کتابهای تفسیری کتاب مقدس توضیح داده شده، مانند: دائره المعارف کتاب مقدس، تفسیر کاربردی کتاب مقدس، راهنمای کتاب مقدس و بسیاری کتابهای دیگر. اما برای اینکه شما را دست خالی

Nov/15/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 335 بازدید 2  

چرا عیسی مسیح در سن سی سالگی خدمتش را شروع کرد؟ مشاهده پاسخ

علت اینکه عیسی مسیح در سن سی سالگی خدمت خود را شروع کرد این بود که در این مدت می بایست آنچه در آینده تعلیم دهد آن را زندگی کرده باشد و به همین خاطرتعالیم او دارای اقتدار خاصی بود چون آنچه او تعلیم می

Nov/15/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 344 بازدید 0  

سه جمله ای که عیسی مسیح روی صلیب گفت چه بود؟ و منظور عیسی مس مشاهده پاسخ

مسیح بر صلیب هشت جمله گفت که اگر جملات شماره 5 و 6 را یکی بدانیم هفت جمله. جملاتی که مسیح بر صلیب ابراز کرد، عبارتند از: 1- ایلی ایلی لما سبقتنی؟ یعنی ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا ترک کردی؟(متی

Nov/14/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 1621 بازدید 4