آیا عیسی مسیح به صلیب کشیده شد یا افسانه است مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز، سلام و روز به خیر، جهت پاسخ به سؤال شما باید بگویم که تنها گروهی که مصلوب شدن مسیح را منکر هستند، مسلمانان می باشند و در طول تاریخ پیش از اسلام، مصلوب شدن مسیح امری تاریخی و واقعی

Mar/31/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 1 بازدید 0  

عیسی مسیح جسم شد یا جسم پوشید؟ مشاهده پاسخ

مطابق متن صریح کلام خدا، عیسی مسیح انسان کامل و خدای کامل بود و او انسان کاملی شد و نه اینکه شباهت به انسان داشت یا ظاهر انسانی به خود گرفته بود. او یک انسان به تمام معنا و کامل و نیز خدا به تمام معنا

Mar/28/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0  

مرگ هيروديس در ويكى پديا و بقيه منابع از جمله كتاب مقدس تفسي مشاهده پاسخ

تاریخ تولد مسیح، چنانکه در دنیا مرسوم است در واقع تاریخ دقیقی نیست و عیسی مسیح در واقع 4 الی 6 سال پیش از تاریخی که امروزه در دست داریم متولد شده و حتی در بسیاری از نمودارهای تاریخی کتابمقدس ها تاریخ

Mar/25/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 24 بازدید 1  

چگونه ممکن است که عیسی مسیح بر صلیب، به لعنت تبدیل شد؟ مشاهده پاسخ

روی صلیب تمام گناهان بشر بر عیسی قرار گرفت و به همین دلیل قضاوت و محکومیت الهی نیز بر او قرار گرفت. گناهان ما به هیچ عنوان نمی توانست بدون انتقال مجازاتی که به همراه داشتند، بر عیسی مسیح منتقل شو

Mar/25/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 24 بازدید 1  

اگرعیسی خداست، پس چرا به خدای پدر دعا می کرد؟ مشاهده پاسخ

در پاسخ به این سؤال شما، متن زیر را از وب سایت پرپاسخ کپی کرده، برایتان می فرستم: همانطور که دیدیم شخص دوم تثلیث، یعنی پسر، انسان شد و به زمین آمد. در طول زندگی مسیح در این جهان، او «خدای کام

Mar/18/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0