در بحث زنده کردن مردگان توسط عیسی مسیح، آیا او فقط ایلعاذر مشاهده پاسخ

در متی 11: 5 و لوقا 7: 22 عیسی مسیح خطاب به شاگردان یحیی می فرماید به یحیی آنچه را که شاهد هستید گزارش دهید که " مردگان زنده می شوند..." در این آیه کاملاً مشخص است که عیسی مسیح مردگان زیادی

Jul/22/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 0 بازدید 0  

من در کتابی خوندم که عیسی مسیح یگانه پسر مولود پدر است یعنی مشاهده پاسخ

در باره سؤالی که کرده اید باید بگویم که کتاب مقدس اشاره به پسرازلی بودن خدا می کند و با توجه به اینکه این یکی از اسرار ذات الهی است، و بیان آن به زبان انسانی با نقص روبرو می شود، کتاب مقدس از واژه پسر

Jul/15/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 14 بازدید 0  

تاریخ میلاد مسیح مشاهده پاسخ

روش تاریخگذاری تقویم فعلی ما در قرن ششم (533 بعد از میلاد) توسط دیونیسیوس اگزیگوس پایه گذاری شده است. او که یک راهب بود، توسط پاپ ژان پل اوّل مأموریت یافته بود تا سیستم تقویمی غیر از تقویم قدیمی یونان

Jul/12/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 41 بازدید 2  

علت مرگ و قیام عیسی مسیح؟ مشاهده پاسخ

هدف خدا از آفرینش انسان: هدف خداوند از آفرینش انسان این بود که خانواده خود را کثیر گرداند. بخشندگی و سخاوت خدا آن را ایجاد میکرد که خداوند انسان را به شباهت خود بیافریند. خداوند به انسان ارادۀ آز

Jul/11/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0  

گوسفندی که به میان گرگها رفت! مشاهده پاسخ

دو علامت مهم و یا بعبارتی دو وظیفه حساس و کلیدی شبان نیکو بودن اینست که شبان نیکو ابتدا گوسفندان خود را در برابر هرگونه خطردزدان و یا حمله حیوانات درنده ای مثل گرگ محافظت کند. داود برای اثبات غیرتش

Jul/11/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 22 بازدید 0