آیا مسیح الوهیت خود را انکار کرد؟ مشاهده پاسخ

علیرغم وجود آیات بسیار زیادی در اثبات الوهیت مسیح، چه در عهدعتیق و چه در عهدجدید، یک آیه در انجیل وجود دارد که معترضان می‌گویند که مسیح الوهیت خود را انکار کرده است. ابتدا این آیات را بخوانیم و ب

Oct/01/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 180 بازدید 2  

آیا خودِ عیسی‌مسیح هرگز ادعای الوهیت داشته است؟ مشاهده پاسخ

پاسخ کوتاه این سؤال بدون شک، بله است. عیسی‌مسیح هنگام حضور بر روی زمین، در سرزمین اسرائیل و در میان یهودیانی زیست که فرهنگ و ادبیات خاص خود را داشتند. شاید اگر یک فرد غیریهودی انجیل را مطالعه نما

Oct/01/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 102 بازدید 1  

برچه اساسی مسلمانها میگن: مسیح به صلیب کشیده نشد وکشته نشد و مشاهده پاسخ

عقاید مسلمانان در رابطه با مصلوب شدن مسیح مقدمه اکثر مسلمانان مصلوب شدن عیسی مسیح را انکار می کنند. امیدوارم در این مقاله بتوانم دلایلی که برای اثبات این ادعا آورده می شود را بررسی کنم .ادعاهایی

Sep/27/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 70 بازدید 0  

من نزدیک 3 سال است ایماندار هستم ولی تاحالا مسیح رو در خواب مشاهده پاسخ

بسیاری از ایمانداران به مسیح در تاریخ نه خوابی از مسیح دیده اند و نه رؤیایی!!! مسئله اساسی در پیروی از مسیح ایمان ما به کلام زنده و مقتدر خداست. به جای جستجوی عیسی مسیح در خواب و رؤیا، شما را تشویق می

Sep/26/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 42 بازدید 1  

مسیح کی می آید؟ مشاهده پاسخ

عیسی مسیح روز و ساعت بازگشت خود را بطور مشخص بیان نکرد و فرموده بسیار سرزده باز خواهد گشت. برای اطلاعات بیشتر شما در باره بازگشت مسیح، کپی مقاله ای را که در این باره در وب سایت پرپاسخ موجود است برا

Sep/26/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 44 بازدید 0  

آیا عیسی خداست؟ چرا عیسی خداست؟ مشاهده پاسخ

عبارت "من خدا هستم" در هیچ جای کتابمقدس از زبان عیسی مسیح نقل نشده است. ولی این به آن معنی نیست که او ادعای خدائی نکرده است. بطور مثال اگر به یوحنا 30:10 مراجه کنیم، عیسی مسیح را می بینیم که

Sep/24/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 45 بازدید 0