منظور عیسی مسیح که زن کنعانی را سگ نامید چه بود؟ در متی 15 مشاهده پاسخ

باید دانست که یهودیان مذهبی، غیریهودیان را نجس می شمردند و آنها را سگ می نامیدند. عیسی مسیح ایمان زن کنعانی را دید و آنچه را که در فکر شاگردان و رهبران مذهبی بود را بیان کرد تا نشان دهد ایمان زن کنعان

Mar/13/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 80 بازدید 1  

آیا کفن تورین در مورد عیسی مسیح صحت دارد از نظر شواهد علمی و مشاهده پاسخ

در لینک زیر در یوتیوب مطلبی مستند در باره کفن خداوند ما عیسی مسیح که به کفن تورین معروف است، یافت می شود. لطفاً توجه داشته باشید که ایمان ما به رستاخیز عیسی مسیح و وجود تاریخی عیسی مسیح به حدی مستند ا

Mar/03/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 46 بازدید 0  

عيسي مسيح در زمان حمل صليبش چند بار زمين خورد و چه گفت و چه مشاهده پاسخ

در انجیل قید نشده که چند بار عیسی مسیح هنگام حمل صلیبش بر زمین خورد و برای درک اینکه او در حین حمل صلیب چه جملاتی بر زبان خویش آورد و چه اتفاقاتی افتاد، شما را تشویق می کنم یک عهد جدید به زبان فارسی ت

Feb/28/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 49 بازدید 0  

ایا‌ دو تا روح در بدن عیسی مسیح بود؟ یک‌ سؤال برام پیش آمده مشاهده پاسخ

عیسی مسیح دارای یک روح بود و خود عیسی مسیح روح خدا نبود، اگرچه قرآن او را روح الله یعنی روح خدا می نامد، اما روح خدا شخصیت سوم از الوهیت می باشد که در شخص ساکن می شود تا او را کمک کند تا اراده خدا را

Feb/22/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 76 بازدید 0  

چرا عیسی مسیح در سه انجیل اولیه به همگان اعلام کرده است که و مشاهده پاسخ

اگر هدف نگارش انجیلها را در نظر بگیرید، متوجه خواهید شد که هر انجیل با هدف خاصی نوشته شده است. انجیل متی، خطاب به یهودیان نوشته شده و با این هدف و انگیزه که ثابت کند، عیسی مسیح همان پادشاه موعود یا مس

Feb/21/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 152 بازدید 0  

تثلیث چیست؟ مسیحیان می گویند عیسی خداوند هست در قالب انسان. مشاهده پاسخ

برای توضیح آموزه تثلیث در مسیحیت، در وب سایت پرپاسخ مقالات مفصل بسیاری وجود دارد که شما را تشویق به مطالعه آنها می کنم. اما جهت نمونه لینک یکی از این مقالات را در زیر برای شما می گذارم تا به آن مراجعه

Feb/08/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 99 بازدید 0