چرا می گویند که مسیح موعود باید از نسل داود باشد ؟ مشاهده پاسخ

در کلام خدا بارها در عهد عتیق پیشگویی شده که مسیح موعود از نسل داود پادشاه خواهد بود. مثلا" در دوم سموئیل 7: 12-16و اشعیاء 9: 7 و بسیاری آیات دیگر در عهد عتیق مسیح موعود را از نسل داود پیشگویی کر

Oct/16 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 46 مشاهده شده 0  

بعد از اینکه هنگام مرگ ما فرا رسید و مردیم آیا میتوانیم مسیح مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز مهسا جان سلام، برای اشتیاقی که برای ملاقات خداوند ما عیسی مسیح در قلبتان هست واقعا" مسرورم. امیدوارم در هر وجه سلامت و تندرست باشید. اگر واقعا" عیسی مسیح را پیروی کنیم

Oct/07 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 6 مشاهده شده 0  

آیا عیسی مسیح قبل از نزول روح القدس بصورت کبوتر بر وی، پسر خ مشاهده پاسخ

عیسی مسیح از ازل پسر خدا بوده است و با خدای پدر و روح القدس از ازل پیش از بنیاد عالم پسر خدا بوده است. او خدای کامل و انسان کامل است. برای اطلاعات بیشتر در باره تثلیث اقدس مقاله زیر را برایتان می فرست

Oct/05 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 85 مشاهده شده 0  

سوال من اینکه عیسی درواقع انسان عادی بود که روح القدوس رو به مشاهده پاسخ

عیسی مسیح انسان کامل و خدای کامل است. او از ازل بوده و تا ابد هست. در عبرانیان 13: 8 کلام خدا می فرماید: " عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابد همان است." او انسانی نبود که به درجه خدایی رسید بل

Sep/29 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 8 مشاهده شده 0  

آیا این تعلیم که عیسی مسیح بر زمین پسر خدا بود و خدا نبود و مشاهده پاسخ

عیسی مسیح وقتی هنوز روی زمین بود شاگردانش از او پرسیدند خدا را به ما نشان بده! و او فرمود اینقدر وقت با شما بودم و هنوز نمی دانید که هر که مرا دید، پدر را دیده است. در ضمن وقتی عیسی مسیح روی زمین بود،

May/27 عیسی مسیح Vrezh Babakhani 131 مشاهده شده 0