منظور عیسی مسیح چه بود که به اون تاجر گفت: چرا مرا نیکو م مشاهده پاسخ

پاسخ سؤال شما در وب سایت پرپاسخ موجود است. لطفاً برای جلوگیری از اتلاف وقت مسئولین وب سایت برای پاسخگویی به سؤالاتی که در وب سایت قبلاً موجود است، دوباره همان سؤالات را ارسال نکنید و اگر سؤال جدیدی دا

Sep/11/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 41 بازدید 0  

هر که شمشیر کشد با شمشیر نیز کشته شود! مشاهده پاسخ

آنچه باعث میشود به آینده این حرکت عظیم مردم ایران و مخصوصا جوانان امیدوار بود همانا بدور از خشونت بودن این جنبش است و حرکت های مسالمت آمیز مردم ایران در واقع حکومت را نه تنها خلع سلاح کرده بلکه ه

Sep/10/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 10 بازدید 0  

12 دلیل برای کریسمس؟ مشاهده پاسخ

1. « از این جهت من متولد شدم و بجهت این در جهان آمدم تا به راستی شهادت دهم.» ( یوحنا 18 : 37 ). 2. « از این جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد.» ( اول یوحنا 3 : 8

Sep/07/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 10 بازدید 0  

پیام عید پاک: سه پیام مهم که در رستاخیز مسیح نهفته است! مشاهده پاسخ

داستانی از دیوژن گفته شده که روزی او بر یک مجموعه استخوانهای مرده نگاه می‌کرد و اسکندر کبیر از او پرسید به چه نگاه می‌کنی؟ دیوژن گفت می‌خواهم استخوانهای پدر تو را پیدا کنم. اسکندر پاسخ

Sep/06/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 12 بازدید 0  

مدارک و شواهد عینی اثبات مرگ و رستاخیز عیسی مسیح از میان مرد مشاهده پاسخ

چه کسانی شاهدان عینی واقعه هستند و چه اسناد و مدارکی ایمان مسیحیان مبنی بر مرگ و قیام عیسی مسیح از میان مردگان را تایید می‌کند؟علاوه بر سوالاتی که گهگاه در مجامع غیر مسیحی نسبت به اعتبار باورهای

Sep/05/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 10 بازدید 0  

چرا اسم عیسی مسیح " عجیب" نامیده شده؟ مشاهده پاسخ

ما هر روز اشخاصی را ملاقات می کنیم که دارای اسامی بسیار زیبا و مناسب هستند و گاهی هم اسم هایی را می شنویم که نا مناسب و نا مفهومند، ولی من در تمام عمرم کسی را ندیده ام که نام او « عجیب » ب

Sep/05/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 12 بازدید 0