با کلیسایی در شهر بیرمینگهام انگلستان آشنا شدم که اعتقاد دار مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و گرامی سلام، امیدوارم تندرست و شاد و پیروز باشید. از سؤالتان کمال تشکر را داریم. عیسی مسیح وقتی هنوز روی زمین بود شاگردانش از او پرسیدند خدا را به ما نشان بده! و او فرمود این

May/27 عیسی مسیح Vrezh Babakhani 34 مشاهده شده 0Dislike 1  

چرا مسیح بعضی وقتها به شاگردان می گفت: به کسی نگویید!؟ مشاهده پاسخ

عیسی مسیح متوجه این مسئله بود که دشمنان زیادی دارد و دشمنانش هر روز بیشتر می شوند و به منظور کنترل موقعیت و جلوگیری از کشته شدن بی وقت در بعضی جاها تأکید می کرد که به کسی نگویند. و حتی اگر توجه کنید د

Feb/11 عیسی مسیح Vrezh Babakhani 139 مشاهده شده 1Dislike 2  

چرا یهودا به عیسی خیانت کرد؟                                 مشاهده پاسخ

هر چند ما نمی توانیم با اطمینان کامل بدانیم که چرا یهودا به عیسی خیانت کرد، اما مطالبی را به صراحت می دانیم. اول: هرچند یهودا به عنوان یکی از 12 حواریون عیسی انتخاب شده بود(یو حنا 6: 64) ، اما در تمام

Jan/30 عیسی مسیح Vrezh Babakhani 162 مشاهده شده 0Dislike 0  

لطفا آیه ای بیاورید که عیسی گفته من باید قربانی شوم؟ آیا خدا مشاهده پاسخ

اگر هیچ تفسیر و توضیحی نمی خواهید، آیه ای بسیار واضح را برای شما در زیر می نویسم: " سپس جام را برگرفت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت: " همه شما از این بنوشید. این است خون من

Jan/30 عیسی مسیح Vrezh Babakhani 203 مشاهده شده 0Dislike 3  

اگر عیسی خدا است، پس چرا گفت " هیچ کس نیکو  نیست جز خدا" ؟   مشاهده پاسخ

اشخاصی که الوهیت مسیح را رد می کنند ، اغلب به  مرقس  10: 17-22  رجوع می کنند ، که عیسی با نپذیرفتن اینکه خود نیکو است ، الهی بودنش را رد کرد. در این قسمت آمده: " چون عیسی به راه

Dec/22 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 235 مشاهده شده 0Dislike 1