پیام رساله به عبرانیان: عیسی مسیح برترین است! مشاهده پاسخ

مؤلف: نویسنده رساله به عبرانیان ( یهودیان) معلوم نیست. به احتمال قوی این رساله را پولس نوشته است ( اگر چه می توانست برنابا، اپلس یا یکی از نزدیکان تیموتاؤس آن را نوشته باشد. عبرانیان 13: 23 را بخوا

Sep/30/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 31 بازدید 0  

اسم واقعی عیسی ( در زبان ارامی ) در زمانی که در جسم بود از ط مشاهده پاسخ

اسم عیسی به زبان عبرانی یِهوشوا می باشد که به معنای یهوه نجات است می باشد، همان اسم یوشع یعنی جانشین موسی و همچنین هوشع نبی نیز می باشد و هر سه این نامها به زبان عبرانی یِهوشوا تلفظ می شده است. مسیحیا

Sep/25/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 28 بازدید 0  

منظور عیسی مسیح چه بود که به اون تاجر گفت: چرا مرا نیکو م مشاهده پاسخ

پاسخ سؤال شما در وب سایت پرپاسخ موجود است. لطفاً برای جلوگیری از اتلاف وقت مسئولین وب سایت برای پاسخگویی به سؤالاتی که در وب سایت قبلاً موجود است، دوباره همان سؤالات را ارسال نکنید و اگر سؤال جدیدی دا

Sep/11/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 96 بازدید 0  

هر که شمشیر کشد با شمشیر نیز کشته شود! مشاهده پاسخ

آنچه باعث میشود به آینده این حرکت عظیم مردم ایران و مخصوصا جوانان امیدوار بود همانا بدور از خشونت بودن این جنبش است و حرکت های مسالمت آمیز مردم ایران در واقع حکومت را نه تنها خلع سلاح کرده بلکه ه

Sep/10/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 46 بازدید 0  

12 دلیل برای کریسمس؟ مشاهده پاسخ

1. « از این جهت من متولد شدم و بجهت این در جهان آمدم تا به راستی شهادت دهم.» ( یوحنا 18 : 37 ). 2. « از این جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد.» ( اول یوحنا 3 : 8

Sep/07/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 45 بازدید 0  

پیام عید پاک: سه پیام مهم که در رستاخیز مسیح نهفته است! مشاهده پاسخ

داستانی از دیوژن گفته شده که روزی او بر یک مجموعه استخوانهای مرده نگاه می‌کرد و اسکندر کبیر از او پرسید به چه نگاه می‌کنی؟ دیوژن گفت می‌خواهم استخوانهای پدر تو را پیدا کنم. اسکندر پاسخ

Sep/06/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 46 بازدید 0