کتاب مقدس دربارة سقط جنین چه می گوید؟ مشاهده پاسخ

 کتاب مقدس هرگز بطور خاص در مورد سقط جنین صحبت نکرده است. اما بهر حال تعالیم زیادی در کلام خدا وجود دارد که دید خدا را نسبت به سقط جنین مشخص می کند. ارمیا 1: 5 به ما می گوید که خدا حتی قبل از

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 473 بازدید 1  

دیدگاه مسیحیان در مورد خودکشی چیست؟ کتاب مقدس درباره خودکشی مشاهده پاسخ

 مطابق کلام خدا، ارتکاب به خودکشی، ملاک عدم وارد شدن به آسمان نیست. چنانکه یک فرد نجات نیافته مرتکب خودکشی شود، در عمل کاری نکرده جز "سرعت" بخشیدن سفرش به دریاچه آتش. در جهنم بودن کس

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 520 بازدید 1  

کتاب مقدس دربارة جنگ چه می گوید؟ مشاهده پاسخ

خیلی از مردم این اشتباه را می کنند که آنچه در کتاب خروج 20: 13 گفته شده است یعنی " قتل مکن" را به جنگ ربط می دهند. در حالیکه معنی کلمة عبری آن قتل عمدیست که از قبل در مورد آن فکر شده و بر

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 488 بازدید 1  

با سوالات حل نشده کتاب مقدس چگونه باید برخورد کنیم؟ مشاهده پاسخ

با توجه به اینکه خدا حقیقت مطلق است، می توانیم انتظار داشته باشیم که مکاشفه شخصی نوشته شده او (در نسخه های اصلی) بر آنچه شهادت می دهد حقیقت دارد. پطرس رسول خود تصدیق کرد که درک نوشتجات پولس رسول در

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 506 بازدید 1  

چرا مسیحیان به کتابهای موجود عهدجدید ایمان دارند و نه به کتا مشاهده پاسخ

عده‌ای از دوستان سؤال می‌کنند که چرا مسیحیان به این کتاب‌های خاصی که در عهدجدید آمده و امروز در دسترس است ایمان دارند؟ چرا سایر کتاب‌هایی را که در سده‌های اولیۀ مسیحیت تحت

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 511 بازدید 1