من چطور می‌توانم یک کتاب مقدس کاربردی سفارش دهم؟ مشاهده پاسخ

برای دریافت کتاب مقدس کاربردی در صورتی که در ایران سکونت دارید راه حلی به جز استفاده شما از این کتاب مقدس از طریق وب سایت پرپاسخ و دانلود کردن آن از طریق اینترنت با توجه به موانع حکومت ایران برای دستی

Aug/15/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 38 بازدید 0  

در یوحنا باب ۷ چرا عیسی به برادرانش گفت من به عید خیمه ها نم مشاهده پاسخ

اگر به آیه 9 در باب هفتم انجیل یوحنا کمی با دقت توجه کنید، متوجه این مسئله خواهید شد که عیسی مسیح فوراً پس از گفتن این که: " شما برای این عید بروید. من حال به این عید نمی آیم زیرا که وقت من هنوز

Aug/05/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 25 بازدید 0  

سرّ اعداد در کتاب مقدس مشاهده پاسخ

کتابمقدس به راستی کتاب شگفتیهاست. هر چند این کتاب همانطور که پولس رسول در دوم تیموتاوس می گوید، الهام خداست، و درواقع به جهت تعلیم، تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت، جهت عمل نیکوی مرد خدا مفید است ، اما

Aug/01/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 46 بازدید 0  

نگرشی بر کتاب مکاشفه یوحنای رسول مشاهده پاسخ

کتاب مکاشفه یوحنا از نقطه نظر سبک نگارش، یکی از زیباترین کتب کتاب مقدس میباشد. همانطور که در معرفی این کتاب در ترجمه هزاره نو نوشته شده، هدف اصلی نویسنده، تشویق مومنان و امید دادن به آنهاست. اما از آن

Jul/12/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 46 بازدید 0  

در یوحنا 19. 25 کلوپاس کیست؟ مشاهده پاسخ

اسم کلیوپاس به معنای خیلی مشهور می باشد و او یکی از دو شاگرد بود که مسیح ایشان را در راه عموآس ملاقات نمود (لوقا 24: 18) و بعضی معتقدند که کلیوپاس همان کلوپا در یوحنا 19: 25 می باشد.

Jun/30/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 72 بازدید 2