مسیحیان چگونه باید مبحث عمر کره زمین را بفهمند؟ مشاهده پاسخ

کلیسا تا به حال فقط با سه  مباحثه عمده علمی – کتاب مقدسی رو برو بوده: ۱- مباحثه کوپرنیکی، ۲- مباحثه داروینی، ۳- مباحثه عمر کره زمین. مباحثه عمر کره زمین تا پیش از سه دهه آخر قر

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 779 بازدید 5  

آیا کتاب‌مقدس رهنمودی برای همانندسازی انسان ارائه می‌دهد؟ مشاهده پاسخ

وقتی‌که دالی که یک گوسفند همانندسازی شده بود در سال 1997 به دنیا آمد، چند تن از متفکرین از اینکه ممکن بود از این فنّاوری برجسته به‌ زودی برای همانندسازی انسان استفاده شود  در حیرت بو

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 518 بازدید 2  

چرا خدا درخت معرفت نیک و بد را در وسط باغ عدن گذاشت؟ مشاهده پاسخ

خدا درخت معرفت نیک و بد را در باغ عدن گذاشت تا به آدم و حوا حق انتخاب اطاعت و یا بی اطاعتی را بدهد. آدم و حوا آزاد بودند هر کاری که می خواستند بکنند، بجز خوردن از درخت معرفت خوب و بد. پیدایش 2: 16-

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 503 بازدید 2  

سن زمین چقدر است؟ زمین چند سال سن دارد؟ مشاهده پاسخ

 با توجه به این حقیقت که، بر اساس کتاب مقدس، آدم در روز ششم از آفرینش کرة زمین بوجود آمد، می توانیم سن تقریبی زمین را با توجه به جزئیات دقیقی که از ترتیب نسل انسانها داریم تعیین کنیم. تصور بر

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 521 بازدید 1  

تئوری طرح هوشمندانه چیست؟ مشاهده پاسخ

 تئوری طرح هوشمندانه می گوید که برای توجیه ساختمان پیچیده و غنی از اطلاعات بیولوژی وجود عواملی هوشمندانه لازم است که این عوامل قابل تحقیق هستند. نمادهای مخصوصی در بیولوژی توضیح استاندارد اتفاق

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 520 بازدید 1  

کتاب مقدس دربارة پیدایش و تکامل چه می گوید؟ مشاهده پاسخ

 هدف این جواب بحث علمی دربارة پیدایش و تکامل نیست. ما توصیه می کنیم که برای بحث علمی دربارة پیدایش و یا بحث برخلاف تئوری تکامل به جواب های در قسمت پیدایش رجوع کنید. هدف این مقاله این است که بر

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 518 بازدید 2