روز صعود چيست؟ مشاهده پاسخ

در کتاب اعمال رسولان می خوانیم که خداوند عیسای مسیح ۴۰ روز پس از قیام، به آسمان صعود کرد. روز صعود مسیح یکی از مهمترین اعیاد مسیحیان است که جشن گرفته میشود و گواهی مسیحیان و کلیسای مسیح بر حقانیت خدای

Sep/27/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 30 بازدید 0  

تفاوت شاخه پروتستان با ديگر شاخهاي مسيحيت چيست مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز سلامی مجدد، پاسخ سؤال شما در زیر آمده است: بطور خلاصه کاتولیکها و ارتدوکسها تفاوت چشمگیر زیادی با هم ندارند. کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس اعتقاد شدید به جانشینی رسولان به ترتیب دار

Sep/27/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 27 بازدید 0  

عيسي مسيح در كجا در رابطه با تولد دوباره صحبت كرد مشاهده پاسخ

انجیل یوحنا باب سوم ایات دوم و سوم عیسی مسیح در مصاحبت خویش با نیقودیموس فرمود: "اگر تولد تازه پيدا نكنی، هرگز نمی‌توانی ملكوت خدا را ببينی. اين كه می‌گويم عين حقيقت است" ن

Sep/27/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 20 بازدید 0  

چرا انسان گناهكار است مشاهده پاسخ

گناه، نافرمانی آدم در خوردن از درخت شناخت نیک و بد، و تأثیرات آن بر مابقی نسل بشر است. خطا و تقصیری که از نظر خدا، همه ما از آن برخوردار هستیم و دلیل آن، گناهی بود که آدم در باغ عدن مرتکب شد. گناه به

Sep/27/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0