کجای انجیل نوشته شده که این گناهان در میان مقدسین حتی ذکر هم مشاهده پاسخ

آیه ای که درخواست کرده اید در رساله پولس رسول به افسسیان 5: 11و12 موجود است که می فرماید: " و در اعمال بی ثمر ظلمت شریک مباشید بلکه آنها را مذمت کنید، زیرا کارهایی که ایشان در خفا می&zwnj

Mar/07/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 26 بازدید 0  

خواهش می کنم ترجمه صحیح این آیه از کتاب مقدس را برای من بفرس مشاهده پاسخ

جهت اطلاع شما کتاب اعترافات سنت آگوستین قبلاً به فارسی ترجمه شده است و نیازی به ترجمه جدید نیست، مگر اینکه در حال ترجمه کتاب دیگری هستید که در آن از گفته های آگوستین نقل قول شده باشد. به هر ترتیب جهت

Mar/02/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 31 بازدید 0  

کل کتاب مقدس چند هزار آیه دارد؟ چند هزار آیه در عهد عتیق وچن مشاهده پاسخ

در عهد عتیق 23145 آیه و در عهد جدید 7957 آیه وجود دارند و روی هم رفته 31102 آیه در کل کتاب مقدس مسیحیان وجود دارند. میانگین هر فصل کتاب مقدس با توجه به این آمار، کمی بیشتر از 26 آیه در هر فصل کتاب مقد

Feb/27/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 33 بازدید 0  

در افسسیان 3: 10 وقتی از ارباب ریاستها و قدرتها در جایهای آس مشاهده پاسخ

کتاب  مقدس به ما یادآور می شود که سه آسمان وجود دارند: آسمان اول که همان اتمسفر زمین ما است و آسمان دوم که مکان موقتی سکونت ارواح ناپاک و شریر و نیروهای تاریکی است که در کتاب مقدس به ریاستها و قد

Feb/26/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 40 بازدید 0  

ماجرای داستان حضرت نوح که قبل از کتاب مقدس در یکی از الواح گ مشاهده پاسخ

در صورتی که به بررسی و تحقیقی که در وب سایت پرپاسخ در این مورد قبلاً درج شده، مراجعه کنید، متوجه خواهید شد که پاسخ این سؤال این است که اتفاقاً اشاره بسیاری از افسانه ها و نوشته ها و کتیبه ها به مسئله

Feb/19/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 42 بازدید 0