پیغام تلخ و شیرین کلام خدا؟ مشاهده پاسخ

ما انسانها پیغامهای زیادی را در دنیا می شنویم. اکثر آنها باب میل ما گفته می شود. پادشاهان و رئیس جمهورها مطابق خواست خود تعریف و تمجید می شوند. پدرها و مادرها دوست دارند بچه ها همیشه از آنها تعریف کنن

Sep/04/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 9 بازدید 0  

چرا خدا در کتاب خروج باب 4 آیه 24 تا 26 می خواست موسی را بکش مشاهده پاسخ

اگر به متن آیات قبل از آیاتی که در این سؤال ذکر کرده اید در زبان اصلی مراجعه فرمایید، متوجه خواهید شد که در آیات 22 و 23 فصل 4 کتاب خروج یعنی دو آیه قبل از آیاتی که شما نام برده اید، خدا در باره

Sep/03/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 33 بازدید 0  

چرا در يك جا خداوند به پطرسى كه براى دفاع از اون شمشير كشيد مشاهده پاسخ

لطفاً برای سهولت کار تیم پرپاسخ از عنوان کردن سؤالاتی که پاسخ آنها در وب سایت موجود است خودداری فرمایید و خود در جستجوی پاسخ خود در وب سایت باشید. قسمت ارسال سؤال به منظور پاسخ به سؤالاتی است که در وب

Sep/01/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 12 بازدید 0  

آیا خداوند فقط پیامبران خود را برای هدایت قوم بنی اسرائیل فر مشاهده پاسخ

ابراهیم و نسل او یعنی قوم اسرائیل انتخاب شدند تا پایگاهی برای فعالیتهای خدا و انبیاء او بر زمین باشند و مسلماً پیام خدا به قومهای مختلف دیگر نیز در آن زمان به طرق مختلف رسانده می شد، اما هدف خدا این ب

Aug/27/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 27 بازدید 0  

مفهوم اشعیاء باب۶ آیات ۸ تا۱۱چیست؟ مشاهده پاسخ

کلام خدا اشاره به قوم خدا می کند که گوشهای خود را به پیامی که نبی خدا یعنی اشعیای پیامبر برای قوم اسرائیل بیان خواهد کرد، بخاطر سنگدلی شان و سرکشی طولانی خود خواهند بست و نخواهند خواست که آن

Aug/25/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 21 بازدید 0