بررسی رساله یعقوب: فصل دوم مشاهده پاسخ

تأثیرات بین فردی ایمان یعقوب 1: 19 - 2: 13 از این به بعد، یعقوب درباره جنبه‌ی دیگر زندگی ایمانی صحبت می‌کند. مردان و زنان در رابطه‌ شان با عیسی مسیح، این را در می‌یابند که

Sep/05/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 20 بازدید 0  

بررسی رساله یعقوب: فصل اول مشاهده پاسخ

موضوع کتاب یعقوب "ایمان" است. ولی نه ایمان نجات‌بخش یا عادل‌ کننده، بلکه او به روش زندگی‌ای نظر داشت که در اثر ایمان به مسیح می‌باید اتخاذ شود. یعقوب نیز مانند پولس می&zw

Sep/05/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 24 بازدید 0  

چرا یحیی نسبت به مسیح بودن عیسی شک کرد؟ آیا او مَردِ خدا نبو مشاهده پاسخ

وقتی یحیی در زندان از کارهای مسیح با خبر شد، دو نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاده پرسید: آیا تو همان شخصی هستی که قرار است بیاید یا ما در انتظار شخص دیگری باشیم؟(متی 2:11و3) یا یحیی پسر معجزه نب

Sep/05/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 14 بازدید 0  

هفت بهانه برای نخواندن کتاب مقدس و راه حل آنها؟ مشاهده پاسخ

برای من خیلی اتفاق افتاده که هر وقت خواسته ام کتاب مقدس را بخوانم مشکلی پیش آمده، یا کسی تلفن زده، یا خوابم برده، یا کار دیگری پیش آمده. یا میهمان آمده و ده ها چیز دیگر.   می گویند شخصی برا

Sep/05/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 43 بازدید 1