عهد جدید به چه شکل جمع آوری و تهیه شد، بعد از قرن اول و به ا مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما، مقاله زیر را از وب سایت پرپاسخ کپی کرده برایتان می فرستم: کتاب مقدس چگونه به دست ما رسید؟ عهد عتیق  عهد عتیق در طول یک دوره زمانی هزار ساله، تقریبا بین سالهای ۱۴۰۰ تا

Jan/15/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 21 بازدید 0  

آیا در مسیحیت تعریف مشخص و مصداق مندی برای گناه داریم؟ مثلاً مشاهده پاسخ

در کل متن کتاب مقدس شاهد اشاره مفصل به گناهان مختلف شده است و در باره خیر و شر بایستی گفت که خیر مطلق در خدای واحد حقیقی موجود است و شرّ مطلق در شیطان که دشمن خدا و خلق خداست! در باره خیر و شر نسبی نی

Jan/03/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0  

من فهرست کتابهای عهد قتیق و جدید را می خواهم و همچنین کتاب مشاهده پاسخ

سؤالی خدمت شما دارم: آیا شما در ایران تشریف دارید یا خارج؟ اگر ایران تشریف دارید، امکان ارسال کتاب مقدس برای شما وجود ندارد. اما اگر خارج از ایران تشریف دارید، تشویقتان می کنم که به وب سایت انتشارات 2

Jan/03/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 14 بازدید 0  

آیا مسیحیان کاتولیک 6 کتاب اضافه کردن تو کتاب مقدس یا 9 کتاب مشاهده پاسخ

تعداد کتابهای آپوکریفا در کتاب مقدس کلیسای کاتولیک رومی 15 عدد می باشند و به اندازه 66 کتاب کتاب مقدس الهامی شمرده نمی شوند و بیشتر جنبه اطلاعات تاریخی برای ما مسیحیان دارد و هیچکس قادر نیست در کلام خ

Dec/25/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 24 بازدید 0  

موسی چرادروقت برکت دادن به بنی اسرائیل به شمعون برکت نداده؟ مشاهده پاسخ

حتی یعقوب نیز شمعون و لاوی را با یک برکت واحد برکت داد و در برکت دادن آنها می فرماید: " شمعون و لاوی برادرند و بعد هر دویشان را یک برکت واحد می دهد (پیدایش 49: 5) و وقتی موسی لاوی را برکت می دهد

Dec/23/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 16 بازدید 0  

چگونه می توانیم کتاب مقدس کاربردی ترجمه تفسیری کتاب مقدس همر مشاهده پاسخ

تفسیر کاربردی کتاب مقدس با ترجمه تفسیری در انتشارات 222 با آدرس وب سایت زیر در دسترس می باشد: www.222publications.com در صورتی که در ایران تشریف دارید، متأسفانه تهیه این کتاب در ایران میسر نیست

Dec/22/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 17 بازدید 0