آیا عیسی مسیح دو بار معجزه نان و ماهی را انجام داد؟ یعنی در مشاهده پاسخ

بله در دو نوبت.  ماجرای خوراک دادن به 4000 نفر جدا از واقعه خوراک دادن به 5000 نفر است. برای اطلاعات بیشتر به انجیل متی باب 14 آیات 13 تا 21 و همچنین به انجیل یوحنا باب 6 آیات 1 تا 13 مراجعه کنید

Oct/03/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 27 بازدید 0  

چرا در کتاب خروج باب 21 ایه 7 به مردان اجازه داده شده دختران مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلام بر شما و روزتون به خیر و خوشی و تندرستی، بابت تأخیر در پاسخ به سؤال شما به علت ازدحام سؤالات و مشغله کاری زیاد در این ایام، کمال پوزش را از حضور شما می طلبم. اما پاسخ سؤال شما

Oct/03/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0  

ادعای دروغینِ تحریف کتاب مقدس مشاهده پاسخ

آیا کتاب‌مقدس تحریف شده است؟ مقدمه: علت اینکه اولین فصل کتاب، بعد از اثبات وجود خدا را به این موضوع فوق‌العاده مهم اختصاص دادیم این است که متأسفانه اکثر ما هنوز درست نمی‌دانیم که

Oct/01/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 223 بازدید 1  

سلام.من میخواهم پیغام انجیل را به همان شفافیت وحقانیتی که هس مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز سلام بر شما و روز به خیر و خوشی، بابت تأخیر در پاسخ به سؤال شما به علت ازدحام سؤالها و مشغله کاری زیاد در این ایام، کمال پوزش را می طلبم. اما پاسخ به سؤال شما: پرسش زيبايی&n

Sep/29/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0  

از کجا مطمئن باشیم که کتاب مقدس کلام خداست؟ مشاهده پاسخ

پاسخ ما به این پرسش بیانگر طرز نگرش ما به کتاب مقدس، اهمیت آن در زندگی شخصی ما، و در نهایت تاثیر جاودانی آن در زندگیمان می باشد. اگر کتاب مقدس واقعاً کلام خداست، بنابراین بایستی به آن اهمیت بدهیم، از

Sep/29/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 28 بازدید 0