نبوت و پیشگویی؟ مشاهده پاسخ

آیات اصلی  اعداد ۱۲: ۶ اگر در میان شما نبی‌ای باشد، من كه یهوه هستم، خود را در رؤیا بر او ظاهر می‌كنم و در خواب به او سخن می‌گویم.  تثنیه ۱۳: ۱-۳ اگر در میان تو

Mar/30/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 17 بازدید 0  

دوسؤال از کتاب مقدس داشتم خدمتتون: 1. چرا در ابتدای انجیل مت مشاهده پاسخ

به این دو سؤال شما در وب سایت پرپاسخ در دو لینک زیر پاسخ داده شده است. در صورت امکان، ابتدا پاسخ سؤالات خود را در مقالات موجود ما در وب سایت جستجو کنید و در صورت عدم دستیابی به پاسختان، سؤالتان را مطر

Mar/29/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0  

در جایی عیسی مسیح فرمودند: هرکس جان خود را حفظ کند آنرا از مشاهده پاسخ

مسلماً منظور عیسی مسیح از اینکه هر که حاضر باشد جان خود را فدای انجیل کند، آن را باز خواهد یافت، این نبود که به محابا جان خود را به کشتن دهیم یا کاملاً جاهلانه عمل کنیم و خود را به کشتن دهیم و به همین

Mar/18/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 27 بازدید 0  

نظر به محدودیتهای بسیار در دسترسی به کتابهای مقدس و تفاسیر آ مشاهده پاسخ

جهت دانلود تفسیر کاربردی کتاب مقدس لطفاً به وب سایت پرپاسخ دات کام مراجعه کنید. برای سهولت کار  لینک دانلود تفسیر کاربردی کتاب مقدس را برای شما در زیر می فرستم: http://www.porpasokh.com/Conten

Mar/18/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 25 بازدید 0  

1) ناسازگاری روحانی چیست؟ 2) مقام رسولی چيست؟ 3) زنای روحانی مشاهده پاسخ

سؤال شما در مورد ناسازگاری روحانی برای بنده واضح و روشن نیست. لطفاً با توضیحات بیشتر بنده را متوجه سؤال خود کنید! منصب رسول به کسانی اطلاق می شود که دعوت خاص از جانب خدا، برای رساندن پیام خوش انجیل

Mar/16/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 24 بازدید 0