معرفی کتابهای کتاب مقدس: فیلمون مشاهده پاسخ

  رساله فیلمون   Philemon کتاب فیلمون نیز یکی دیگر از نامه‌های پولس و در کل از ۱ فصل و ۲۵ آیه تشکیل شده و فیلمون نام یکی از مسیحیانی است که ساکن کولس بوده و خانه وی کلیسا و محل اجتما

Nov/26/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 1