عید فصح یا پسح یهودیان چیست؟ مشاهده پاسخ

عید پِسَح هر ساله به یادگاری رهایی یهودیان (اسرائیلیها) از اسارت در مصر جشن گرفته می‌شد. این عید برای مدت یک هفته بطول می‌کشید و اسرائیلیها در طی آن فقط باید نان فطیر می‌خوردند. از اینر

Mar/30/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 60 بازدید 0  

انجیل به چه معناست؟ مشاهده پاسخ

واژه ”انجیل“ در عهد جدید به معنی خبر خوش ظهور عیسی مسیح است؛ این خبر خوش شامل زندگی، مرگ و قیام او می‌شود. انجیل در واقع این خبر خوش است که عیسی نجات دهنده جهان است و به جهان آمده است

Mar/30/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 26 بازدید 0  

پیام کتاب مقدس چیست؟ مشاهده پاسخ

داستان کتاب مقدّس  کتاب مقدّس داستان محبت خداوند نسبت به مردان و زنان، و خواست او برای فدیه ایشان از اسارت گناه و احیای ایشان در داشتن ارتباط با خودش است. این داستان با خود خداوند آغاز می&zwnj

Mar/30/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0  

چرا مطالعه عهدعتیق برای مسیحیان واجب است؟ مشاهده پاسخ

چهار دلیل برای مطالعه عهد قدیم توسط مسیحیان  برخی از مسیحیان علاقه کمی به عهد قدیم نشان می‌دهند. آنها فکر می‌کنند کتاب عهد قدیم با آمدن مسیح غیر ضروری شده است. آنها می‌گویند درک

Mar/30/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0  

بین دوران عهد عتیق و جدید چه گذشت؟ مشاهده پاسخ

دوران بین عهدین  مابین پایان تاریخ عهد قدیم از زمان نحمیا و ملاکی تا شروع تاریخ عهد جدید، در حدود چهار صد سال فاصله وجود دارد. بعد از تبعید در بابل (۵۸۶-۵۳۹ قبل از میلاد)، اسرائیل هرگز استقلال

Mar/30/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 17 بازدید 0  

نمونه ها و پیشگویی های عهد عتیق و وقوع آنها در عهد جدید مشاهده پاسخ

آیات اصلی  اعداد ۲۱: ۹ پس موسی مار برنجینی ساخته، بر سر نیزه‌ای بلند كرد، و چنین شد كه اگر مار كسی را گزیده بود، به مجرد نگاه كردن بر آن مار برنجین، زنده می‌شد.  زکریا ۳:

Mar/30/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 17 بازدید 0