نظری اجمالی به انجیل متی مشاهده پاسخ

در حالیکه لوقا در ابتدای نگارش با پیشگفتاری امروزی پسند آغاز کرده و با خطاب به عالیجناب تئوفیلوس مقدمه ای می چیند تا ذهن خواننده را به موضوع انجیل خود جلب کند، برعکس، نویسنده انجیل متی بدون مقدمه بسرا

Jun/01/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 43 بازدید 0  

نگاهی به انجیل چهارم: انجیل یوحنای رسول مشاهده پاسخ

"زبان" انجیل یوحنا با دیگر انجیل ها متفاوت است و خواننده را از گلستان حکایت های سه انجیل، به بوستان متنی شیوا وارد می کند. یوحنا از بدو ورود تا پایان کار کوشش کرده تا به نقشه ازلی خدا پرتوی

Jun/01/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 43 بازدید 0  

کتاب امثال سلیمان، راهنمایی برای موفقیت مشاهده پاسخ

هیچکس نمی‌خواهد نادان باشد. هیچکس از شکست لذت نمی‌برد. اما از زمان سقوط انسان (پیدایش باب ۳)، شکست به سرنوشت طبیعی ما مبدل شد و جهالت جزئی از ذات ما گردید. همچون قایقی که جریان آب آن را با خ

May/31/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 33 بازدید 0  

شکست تاریکی: روایت یوحنا از میلاد مسیح مشاهده پاسخ

«آنگاه نشانی عظیم و شگرف در آسمان پدیدار شد: زنی که خورشید به تن داشت و ماه زیر پا داشت و تاجی از دوازده ستاره بر سر داشت. زن آبستن بود و فریادش از درد زایمان بلند بود. آنگاه نشانی دیگر در آسمان

May/31/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 18 بازدید 0  

چرا مطالعه مزامیر داود در کتاب مقدس اهمیت دارد؟ مشاهده پاسخ

گرچه تمامی کتاب‌‌مقدس حقایق عجیبی را در بارۀ خدا آشکار می‌‌کند، اما کتاب مزامیر ما را برمی‌‌انگیزاند تا به خدا پاسخی عمیق و شخصی دهیم. مزامیر دعوت به پرستش و نیایش است تا

May/31/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 38 بازدید 0  

عید هفته ها در کتاب مقدس مشاهده پاسخ

اعیاد مختلف اسرائیل برای این قوم سمبل عمل خدا بود. جشن‌های سالیانه قوم اسرائیل نمادی بود از اینکه خدا با آنهاست و در کنار آنها زیست می‌کند. اسرائیل در این جشن‌ها هم برکات و مواهب الهی ر

May/31/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 63 بازدید 0