در انجیل لوقا باب شش آیات هجده و نوزده خداوند ما عیسی مسیح، مشاهده پاسخ

در متنی که عیسی مسیح از اشعیاء نقل قول کرد، در هیچ جای اناجیل اشاره نشده که از کجای اشعیاء خوانده است و یا اینکه حتماً مجبور بود فقط از یک قسمت از صحیفه اشعیاء قرائت کند و اکثر مفسرین کتاب مقدس معتقدن

Oct/14/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0  

از کجا در مورد مسحیت و عیسی از ابدتدا بخونم چون بیشتر سایت مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلام و روزتون به خیر و خوشی، بابت تأخیر در پاسخ به سؤال شما به علت ازدحام سؤالات و مشغله کاری زیاد در این ایام، کمال پوزش را می طلبم. اما پاسخ شما: کتاب مقدس مسیحیان در همه جهان

Oct/11/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 11 بازدید 0  

در تنثیه باب 13 آیات 6 تا 10 به قوم اسراییل دستور داده اگر ن مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و گرامی سلام بر شما و با آرزوی روزی خوش برایتان، بابت تأخیر در پاسخ به سؤال شما به علت ازدحام سؤالات و مشغله کاری زیاد در این ایام، کمال پوزش را می طلبم. اما پاسخ شما: وقتی از خش

Oct/09/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 12 بازدید 0  

سلام خسته نباشید چرا در لاویان باب 12 آیات 1 تا 5 زنانی که مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم با سلام و آرزوی روزی خوش برایتان، بابت تأخیر در پاسخ به سؤال شما به علت ازدحام سؤالات و مشغله کاری زیاد در این ایام، کمال پوزش را می طلبم. اما پاسخ شما: واژه نجس وناپاک در لاویا

Oct/09/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 12 بازدید 0  

سلام به نظر شما اشکال داره که آدم به عطیه ی زبان ها اعتقادی مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز سلام بر شما و با آرزوی سلامتی و شادی روز افزون شما، بابت تأخیر در پاسخ به سؤال شما به علت ازدحام سؤالات و مشغله کاری زیاد در این ایام، کمال پوزش را می طلبم. اما پاسخ شما: بسیاری

Oct/08/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 9 بازدید 0  

تثليث مقدس به چه معناست ، أهميت آن برأي ايمانداران و پدر و پ مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و گرامی سلام و روز به خیر، بابت تأخیر در پاسخ به سؤال شما به علت ازدحام سؤالات و مشغله کاری زیاد در این ایام، کمال پوزش را می طلبم. اما پاسخ شما: بسیار گفته می‌شود که مسیحیا

Oct/05/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 21 بازدید 0