درود،.آیا در کتاب مقدس از آمدن پیامبر اسلام پیشگویی شده؟ مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلام و روز به خیر، بابت تأخیر در پاسخ به سؤال شما به علت ازدحام سؤالات و مشغله کاری زیاد در این ایام، کمال پوزش را می طلبم. اما پاسخ شما: در هیچ جای انجیل و کتاب مقدس گفته نشده

Oct/24/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 16 بازدید 0  

با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت شما عزيزان ، لطفا در مورد مبح مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و محترم سلام و روزتون به خیر و خوشی، بابت تأخیر در پاسخ به سؤال شما به علت ازدحام سؤالات و مشغله کاری زیاد در این ایام، کمال پوزش را می طلبم. اما پاسخ شما: در پاسخ به سؤال شما به

Oct/24/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 10 بازدید 0  

آیا در عهد عتیق رد پایی از مبحث تثلیث یافت میشود ؟ مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و محترم سلام و روزتون به خیر و خوشی، بابت تأخیر در پاسخ به سؤال شما به علت ازدحام سؤالات و مشغله کاری زیاد در این ایام، کمال پوزش را می طلبم. اما پاسخ شما: در باره سؤال شما مقالا

Oct/24/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 18 بازدید 1  

سلام. در آیه زیر منظور از پسران خدا چه کسانی هستند؟ پس از مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلام و روزتون به خیر و خوشی، بابت تأخیر در پاسخ به سؤال شما به علت ازدحام سؤالات و مشغله کاری زیاد در این ایام، کمال پوزش را می طلبم. اما پاسخ شما: لطفاً برای دریافت پاسخ خود به

Oct/17/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 12 بازدید 0  

چرا هنگامی عخان در کتاب یوشع دست به جمع آوری قیمت کرد خدا بر مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و محترم سلام و روزتون به خیر و خوشی، بابت تأخیر در پاسخ به سؤال شما به علت ازدحام سؤالات و مشغله کاری زیاد در این ایام، کمال پوزش را می طلبم. اما پاسخ شما: در پاسخ به سؤال شما، ا

Oct/16/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 9 بازدید 0  

اعتقاد درست و صحیح بودن و نبود جن با توجه به کتاب مقدس چیست مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز سلام و روز به خیر و خوشی، بابت تأخیر در پاسخ به سؤال شما به علت ازدحام سؤالات و مشغله کاری زیاد در این ایام، کمال پوزش را می طلبم. اما پاسخ شما: جهت دریافت پاسخ کامل، شما را تشوی

Oct/15/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 11 بازدید 0