برجسته ترین ترجمه های کتاب مقدس کدامند؟ این ترجمه ها چه تفاو مشاهده پاسخ

کتاب مقدس به زبان فارسی ترجمه شده و تا آنجایی که مطلع هستم چهار ترجمه از کتاب مقدس موجود است: ترجمه قدیم فارسی، ترجمه هزاره نو، ترجمه مژده برای عصر جدید و ترجمه تفسیری کتاب مقدس. بسیاری از مسیحیان

Jun/17/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 24 بازدید 0  

ملك صادق در عبرانيان كيست؟ چرا با مسيح مقايسه شده؟ چه كسي او مشاهده پاسخ

ملکیصدق یا پادشاه عدالت و یا ملک سالیم که گفته می شود همان اورشلیم بوده باشد، مطابق اکثر تفاسیر کتاب مقدس شخصی بوده که حتماً پدر و مادر داشته، اما با توجه به اینکه در کتاب مقدس اشاره ای به پدر و مادر

Jun/12/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 20 بازدید 0  

كسي كه نا خواسته معيوب است چرا ناپاك است و نبايد قرباني تقدي مشاهده پاسخ

تمام این فرامین، نگاهی به آینده داشتند که می بایست عیسی مسیح بیاید و خود را به عنوان قربانی کامل و بی عیب بگذراند. در واقع با بیان این مطلب که هیچ شخص معیوب و بیماری نمی بایست قربانی بگذراند، اشاره ای

Jun/10/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 36 بازدید 3  

چرا مردم بيمار حق نداشتند وارد اردوگاه بشوند؟ و نا پاك اعلام مشاهده پاسخ

در عهد عتیق، زمانی که قوم اسرائیل در بیابان بودند و نیز به قوم اسرائیل، خدا فرمود تا از بیماریهای مُسری دوری گزینند تا از گسترش بیماری در یک ملت جلوگیری شود. دانشمندان و پزشکان متخصص، قوانینی را که

Jun/10/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 32 بازدید 2  

در مورد کتاب لاویان باب ۲۶ که در مورد پاداش اطاعت و سزای ناا مشاهده پاسخ

در کتاب لاویان باب 26 خدا انتخابی را در پیش روی قوم یهود می گذارد: اطاعت از خدا و فرامین و کلام او و دیدن نتایج عالی آن در زندگی و نااطاعتی از خدا و کلامش و دیدن نتایج بد و نابودکننده آن در زندگیشان.

Jun/10/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 33 بازدید 0  

نگاهی اجمالی بر کتاب اعمال رسولان در عهد جدید مشاهده پاسخ

رسالۀ اعمال رسولان که بدرستی آنرا دنبالۀ انجیل لوقا می دانند، شرحی است بر چگونگی گسترش مسیحیت و تشکیل کلیسا ها و ماموریت رسولان در 35 سال اول پس از عروج مسیح. بعبارتی این نوشته ریزش روح القدوس بر حامل

Jun/03/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 57 بازدید 0