در خصوص باب ٣٠ و ٣١ كتاب پيدايش كه يعقوب درباب ٣٠ ايه ٣٧ تا مشاهده پاسخ

یعقوب در واقع در خواب دیده بود که فرشته خدا (که ظهور خدا در عهدعتیق می باشد که به آن در الاهیات مسیحی اپیفانی یعنی ظهور الهی گفته می شود و در واقع خدا بصورت فرشته ای ظاهر می شد که در عهد جدید متوجه می

Sep/15/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 20 بازدید 0  

در پیدایش باب 7 آیه 6 نوشته: نوح ششصد ساله بود که توفان آب ب مشاهده پاسخ

برای مطالعه کتاب مقدس می بایست به کلماتی که در توصیف و بیان یک واقعه استفاده شده، دقت و توجه زیادی کرد. مسلماً چهل روز و چهل شب باران بارید و پس از این مدت باران قطع شد اما صد و پنجاه روز یعنی به م

Sep/15/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 28 بازدید 1  

آیا یهودیان عصر حاضر دقیقاً ( منظورم از دقیقاً: جمله به جمله مشاهده پاسخ

یهودیان به تمام 39 کتب عهدعتیق، کلمه به کلمه و جمله به جمله آن، مانند مسیحیان ایمان دارند و در باره کتابهای آپوکریفا در زیر لینکی از وب سایت پرپاسخ برایتان ارسال می دارم. لطفاً در صورت امکان جهت

Sep/14/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 32 بازدید 0  

چرا این چند کتاب تشکیل عهد جدید رو میدن؟ چه کسی و یا کسانی،ا مشاهده پاسخ

در پاسخ به هر دوی این سؤالها مقالات مفصلی در وب سایت پرپاسخ موجود است. اما برای نمونه دو لینک از مقالات ذکر شده را در زیر برایتان ارسال می داریم. لطفاً در صورت امکان جهت سهولت کار تیم پاسخگویی به سؤال

Sep/14/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 20 بازدید 0  

به کسی که می‌گوید «متون عهدجدید تحریف شده است و انجیل واقعی مشاهده پاسخ

در پاسخ به هر دوی این سؤالها مقالات مفصلی در وب سایت پرپاسخ موجود است. اما برای نمونه دو لینک از مقالات ذکر شده را در زیر برایتان ارسال می داریم. لطفاً در صورت امکان جهت سهولت کار تیم پاسخگویی به سؤال

Sep/13/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 20 بازدید 0  

در مورد ارمیا باب ۴۶ آیه ۱۰ توضیح دهید؟ مشاهده پاسخ

خدا از طریق وقایع تاریخ عمل کرده و خواست و اراده اش را اجرا کرده. در این آیات خدا در باره دشمن دیرینه قوم خود اسرائیل یعنی مصر سخن می راند که بدست کلدانیان کشتار بزرگی رخ خواهد داد و خدا که از پیش آگا

Sep/13/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0