چرا زنان در عهدعتیق اجازه نداشتند بدون اجازه شوهرانشان نذر مشاهده پاسخ

باید زمینه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادیِ مطالبی که در کتاب مقدس می خوانیم، همیشه در نظر داشته باشیم.  با توجه به اینکه نذرها گاهی اوقات هزینه هایی نیز به همراه داشت و در آن زمان در اسرائیل زنان

Jun/20/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 12 بازدید 0  

من در جایی در عهدعتیق در کتاب اعداد خوندم که از 16000 دختر ا مشاهده پاسخ

با توجه به اینکه در ترجمه های هزاره نو و قدیمی کتاب مقدس که ترجمه های تحت اللفظی می باشند هیچ اشاره ای به 32 دختر نشده و فقط نوشته شده: " مردمان شانزده هزار و از ایشان زکات خداوند سی و دو نفر بود

Jun/20/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 20 بازدید 0  

آیا خدا در عهد عتیق اجازه قربانی کردن انسان ها را داده بود؟ مشاهده پاسخ

به هیچ عنوان. پاسخ شما به همین اختصار است. اگر منظور شما قربانی کردن اسحاق توسط ابراهیم است، بایستی این را تأکید کنم که این مسئله نوعی آزمایش ایمان ابراهیم بوده است و نه اینکه واقعاً در قلب خدا چنین ا

Jun/20/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 8 بازدید 0  

من ملک بودم و فردوس برین جایم بود! نگاهی به داستان آفرینش در مشاهده پاسخ

سوال این است که آیا می توان روایت و داستان آفرینش را بصورت تحت اللفظی تعبیر نمود و یا این داستان هدفی دیگر دارد و بعنوان ادبیات دینی با استفاده از سمبلها و زبان نگارشی و تشبیهات و اساطیر عصر خود سعی د

Jun/19/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0  

کورش خادم یهوه، شهریار روشنایی مشاهده پاسخ

روز ۲۹ اکتبر(هشتم آبانماه) روز بزرگداشت کورش کبیر، پدر بزرگوار ملت ایران بود. ایرانیانی که شیفته ایران و فرهنگ و پیشینه پر افتخار بزرگان و سرداران و شهریاران آزاد منش و خداپرست آنند. فرصتی دست داد

Jun/19/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 27 بازدید 0  

اول پادشاهان باب 18 آیه 11 عوبدیا از کجا می دانسته که ایلیا مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و محترم سلام و روز به خیر و خوشی، با توجه به اینکه برای ایلیاء اتفاق افتاده بود که غیب شده بود و در جای دیگری ظاهر شده بود، منظور عوبدیاء بالا برده شدنی که در پایان عمر زمینی ایلیاء

Jun/17/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 20 بازدید 0