چگونه میتوانیم کتاب مقدس را کلام خدا بخوانیم؟ مشاهده پاسخ

اين سوال به اين علت پيش مى‌آيد كه درباره مفهوم (كلام خدا) سوء تفاهم وجود دارد. دقيقترين تعريفى كه از كلام خدا شده فرمايش پطرس رسول است: زيرا كه نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد بلكه مردمان ب

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 672 بازدید 1  

چگونه میتوانیم بگوییم که کتاب مقدس تحریف نشده است؟ مشاهده پاسخ

اگر اين عقيده معمولى ثابت ميشد، موضوع خيلى بغرنج مى‌گرديد. قبلا بايد معنى واقعى(تغيير) و (تحريف) را بفهميم. آيا مقصود اين است كه عمدا مطالب كتاب‌مقدس را تغييرداده و حذف كرده‌اند؟ آيا

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 616 بازدید 2  

چرا در عهد جدید 4 انجیل وجود دارند که با هم متفاوت هستند؟ مشاهده پاسخ

بعضى ازمخالفين اظهارمى‌دارند كه چهارانجيل با هم تفاوت دارند وضد ونقيض مى‌باشند. ولى حقيقت اين است كه اين چهارانجيل مكمل وتكميل‌ كننده يكديگرمى‌باشند. براى اينكه اين موضوع توضيح

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 647 بازدید 1  

راه صحیح مطالعه کتاب مقدس چیست؟ مشاهده پاسخ

درک معنی کلام خدا یکی از مهمترین کارهاییست که یک ایماندار در زندگیش بعهده دارد. خدا به ما نمی گوید که ما فقط باید کلام را بخوانیم. ما باید آنرا یاد بگیریم و آنرا درست بکار ببریم (2 تیموتاووس 2 : 15

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 645 بازدید 1  

رابطه عهد عتیق و عهد جدید چیست؟ مشاهده پاسخ

بطورخلاصه بايد گفت عهدعتيق پايه واساسى است كه عهدجديد برروى آن بنا شده است. معمارى كه مى‌خواهد ساختمان زيبايى بنا كند، بايد اول پايه را بسازد، ولى تا سقف ساخته نشده نمى‌توان كاررا كامل دا

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 857 بازدید 1