در عهد جدید و بعد از روز پنتیکاست آیا اتفاقی در خواب برای ر مشاهده پاسخ

چنین تعلیمی که در سؤالتان ذکر کردید، مطابق تعلیم کتاب مقدس نیست. بنده به دو آیه  برای نمونه از عهدجدید در روز پنتیکاست و پس از آن اشاره می کنم که به خوابها پس از روز پنتیکاست نیز ا

Oct/17/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 2 بازدید 0  

چرا ملكوت خداوند به آنانی تعلق دارد كه مانند کودکان باشند؟ م مشاهده پاسخ

مقصود عیسی مسیح از پذیرش ملکوت خدا مانند یک طفل این بود که مانند یک طفل با ایمانی ساده و معصوم که از خدا دریافت می کنیم وارد ملکوت خدا شویم. در ضمن عیسی مسیح فرمود تا از سر نو مولود نگردید، وارد ملکوت

Oct/15/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 5 بازدید 0  

انجیل متی فصل 7 آیه 6 : " آنچه مقدس است به سگان ندهید!" را ت مشاهده پاسخ

منظور عیسی مسیح با گفتن این جمله این بود که کسانی که کلام خدا را بدون هر گونه تحقیق و یا مطالعه یا بررسی یا اشتیاق، به تمسخر می گیرند و مانند حیوانی چون سگ که برایشان کتاب مقدس و هر چیز دیگری تفا

Oct/07/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 8 بازدید 0  

مسیحیت چیست؟ مشاهده پاسخ

برای پاسخ به سؤال شما کتابی خلاصه وار با عنوان " مسیحیت چیست؟"  نگارش یافته که لینک پی دی اف آن را برای شما در زیر ارسال می دارم: http://www.porpasokh.com/books/%D9%85%D8%B3%DB%

Oct/06/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 8 بازدید 0