نگرشی بر کتاب مکاشفه یوحنای رسول مشاهده پاسخ

کتاب مکاشفه یوحنا از نقطه نظر سبک نگارش، یکی از زیباترین کتب کتاب مقدس میباشد. همانطور که در معرفی این کتاب در ترجمه هزاره نو نوشته شده، هدف اصلی نویسنده، تشویق مومنان و امید دادن به آنهاست. اما از آن

Jul/12/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 2 بازدید 0  

در یوحنا 19. 25 کلوپاس کیست؟ مشاهده پاسخ

اسم کلیوپاس به معنای خیلی مشهور می باشد و او یکی از دو شاگرد بود که مسیح ایشان را در راه عموآس ملاقات نمود (لوقا 24: 18) و بعضی معتقدند که کلیوپاس همان کلوپا در یوحنا 19: 25 می باشد.

Jun/30/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 1  

در مزامير باب ٦٢ آيه١١ مي خوانيم: خدا يك بار گفته و من دو با مشاهده پاسخ

اینگونه نوشتار در زبان عبری در زمان داود بسیار مرسوم بوده است و منظور داود از اشاره به اینکه خدا یک بار گفته و من دو بار شنیدم این است که با دقت بسیار به آنچه خدا گفته توجه می کنم و کلام او را از دل و

Jun/27/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 12 بازدید 0  

بر اساس کتاب مقدس نجات چیست؟ مشاهده پاسخ

با توجه به کلی بودن سؤال شما که مطرح شده، لینک زیر را که شاید به طرز وسیعی سؤال شما را نیز در بر گرفته باشد، از وب سایت پرپاسخ برایتان ارسال می دارم: http://www.porpasokh.com/Content/Question/425fb

Jun/27/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 14 بازدید 0  

چرا داستان تولد عیسی در لوقا و متی متفاوت هست؟ مشاهده پاسخ

انجیلهای چهارگانه از چهار جنبه به زندگی و تعالیم و معجزات عیسی مسیح می پردازند. انجیل لوقا با این دیدگاه که عیسی را انسانی کامل از هر جهت معرفی کند نگاشته شده، در حالی که انجیل متی با این دیدگاه و هدف

Jun/26/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 34 بازدید 1  

معنای برکت چیست؟ مشاهده پاسخ

کلمه برکت در عهدعتیق بیش از 600 بار بکار گرفته شده است. در عهد عتیق برکت بطور کلی به دو معنا می باشد: اولاً اعلام رضایت خدا از عموم می باشد. ثانیا" برکت در عهد عتیق به معنای قدرت و توانایی برا

Jun/23/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 31 بازدید 2