با سلام و عرض ادب در اناجیل آمده که عیسی مسیح به تنهایی چهل مشاهده پاسخ

دوست عزیزم امیر حسین، سلام و روزتان به خیر، عیسی مسیح پس از قیامش از مردگان، بارها و بارها با شاکردان وقت گذرانید و بسیاری اتفاقاتی را که برایش اتفاق افتاده بود، برای آنها بیان کرد (اعمال رسولان 1:

Oct/16 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 4 مشاهده شده 0  

تفسیر حکایت باغبانهای ظالم در انجیل مرقس فصل 12 : 1- 11چیست مشاهده پاسخ

در این حکایت عیسی مسیح خطاب به رهبران و قوم یهود صحبت می کند:  صاحب باغ خدای پدر است و باغبانان و دهقانان که در باغ کار می کنند، رهبران قوم یهود می باشند. نوکرانی که صاحب باغ فرستاد، همان انبی

Oct/16 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 7 مشاهده شده 0  

در کتاب دوم پادشاهان باب دوم ایات23 تا 24 چرا الیشع بچه ها مشاهده پاسخ

خدا در عهد عتیق و عهد جدید به مردان و زنان مقدسش احترام زیادی قائل بود و به مسح و انتخابی که کرده بود ارج می نهاد. در ضمن آنچه که در ترجمه قدیمی اطفال ترجمه شده منظور طفل چند روزه نیست و در اصل زبان ع

Oct/10 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 18 مشاهده شده 0  

نظر کتاب مقدس در ارتباط با نوع سیستم حکومتی در کشورها و یا ج مشاهده پاسخ

در باره نوع سیستم حکومتی در کشورها و یا جهان کتاب مقدس مسلما" با سیستم سرمایه داری و پادشاهی علنا مخالفت می کند و نیز کتاب مقدس معتقد است که سیستم دموکراسی یا حکومت مردم هم حکومتی ایده آل نیست، چ

Oct/02 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 47 مشاهده شده 0  

در کتاب خروج , وقتی خداوند در خشم خودش قصد نابودی قومش رو دا مشاهده پاسخ

خدای کتاب مقدس با همه خدایان ادیان دیگر تفاوت برجسته ای دارد و آن این است که این خدا مایل به دوستی و صمیمیت با انسان است. او ما را همکاران خود خوانده است و ما را شریک طبیعت الهی خود کرده است و همچنین

Sep/29 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 21 مشاهده شده 1