می خواهم کلمات مهم را با ریشه اصلی و عبری بیاموزم آیا امکانش مشاهده پاسخ

جهت دستیابی به معانی کلمات عبری می توانید از جستجوگر گوگل و منابع اینترنتی بهره بجویید. در ضمن دوره های اینترنتی وجود دارند که این زبان را تدریس می کنند و می توانید از طریق اسم نویسی و پرداخت هزی

May/17/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 5 بازدید 3  

شخصیتهای مهم و معروف و مشهور کتاب مقدس چه کسانی هستند؟ مشاهده پاسخ

تعداد شخصیتهای مهم کتاب مقدس بسیار ریاد می باشند و شما را تشویق می کنم که شروع به مطالعه کتاب مقدس کرده و این شخصیتها را کشف کنید. نوشتن تمام شخصیتهای کتاب مقدس متأسفانه در حوصله این مقوله نیست. مو

May/15/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 6 بازدید 1  

اگر کتابهای آپوکریفا کتابهای الهامی نیستند، پس چرا یهودای رس مشاهده پاسخ

در باره اشارات یهودا در آیات 9 و 14 به کتابهای آپوکریفا، این سؤال پیش می آید که آیا این کتابها نیز الهامی هستند یا خیر و اگر الهامی نیستند، چرا یهودا به آنها در رساله اش اشاره کرده و از آنها نقل قول ک

May/13/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 42 بازدید 0  

چرا تورات سرزمین عمونى‏ها را جزء متصرفات موسی ندانسته است و مشاهده پاسخ

در تثنیه 2: 19 اشاره شده که زمین بنی عمون به بنی لوط داده شده است و خدا قوم اسرائیل را از تصرف آن در زمان موسی منع کرد، اما نمی دانم که شما به کدام آیه در کتاب یوشع اشاره دارید که نوشته شده عمونی

May/05/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 16 بازدید 0  

در کتاب یهودا در عهد جدید آیه های ۹ و۱۴ در عهد عتیق وجود ندا مشاهده پاسخ

در باره اشارات یهودا در آیات 9 و 14 به کتابهای آپوکریفا، این سؤال پیش می آید که آیا این کتابها نیز الهامی هستند یا خیر و اگر الهامی نیستند، چرا یهودا به آنها در رساله اش اشاره کرده و از آنها نقل قول ک

May/02/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 6 بازدید 0  

چرا وقایع عهد عتیق در کتب تاریخی دیگر که توسط مورخین نوشته ش مشاهده پاسخ

نمی دانم این برداشت را چگونه و بر اساس چه تحقیقاتی کرده اید، چون در موزه های بزرگ دنیا مانند موزه بریتانیا و لوور و واتیکان و... آثار و نسخه ها و کتیبه ها و یافته های باستانی زیادی در تأئید نوشتجات کت

May/01/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 41 بازدید 1