من در کشور آلمان هستم و می خواهم با کمال میل تفسیر کاربردی ک مشاهده پاسخ

برای تهیه تفسیر کاربردی کتاب مقدس می توانید به وب سایت زیر مراجعه کرده و بصورت آنلاین این کتاب را درخواست کنید و در اسرع وقت برای شما فرستاده خواهد شد: https://222publications.com/fa در محبت مسی

Mar/20 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 8 مشاهده شده 1  

چرا یعقوب با خدا کشتی گرفت و چه طور بر خدا پیروز شد آیا با خ مشاهده پاسخ

در داستان یعقوب در کتاب پیدایش در مورد مردی سخن می گوید که یعقوب با او تا صبح کشتی گرفت. این مرد به احتمال قوی فرشته ای بوده است و یعقوب نه با خدا بلکه با فرشته خدا کشتی گرفت و چون با فرشته خدا کشتی گ

Mar/20 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 7 مشاهده شده 0  

منظور از الیاس و نبی در یوحنا باب اول چیست ؟ الیاس و نبی چه مشاهده پاسخ

از سوال شما کمال تشکر را داریم. حضرت یحیی همان مأموریت الیاس را داشت و با روح الیاس آمده بود ولی خود الیاس نبود. به این علت عیسی مسیح او را انجام دهنده همان مأموریت الیاس می داند ولی وقتی مردم می پرسن

Mar/20 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 2 مشاهده شده 0  

به چه دلیل معلمین کلام خدا باید اهمیت کلام را بدانند؟ مشاهده پاسخ

سؤال شما خود حاوی جواب شماست: تعلیم کلام خدا مسلما" نشان دهنده این است که یک معلم به آن اهمیت می دهد. در ضمن بدون دانستن اهمیت کلام خدا، شخص چگونه خود را معلم کلام خدا می داند؟ مسلما" شناخت

Mar/17 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 2 مشاهده شده 0  

معلم کلام خدا باید چجوری باشد؟ مشاهده پاسخ

معلم کلام خدا می بایست از عیسی مسیح نمونه گرفته باشد، یعنی کاملا" بر کلام خدا و تعلیم و تفسیر آن محاط باشد و روش تفسیر و توضیح کلام خدا را بداند. در ضمن در اعمال رسولان فصل اول آیه اول می نویسد ع

Mar/17 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 4 مشاهده شده 0  

در یکی از نامه های یوحنا فکر می کنم گفته که یهودیان را باید مشاهده پاسخ

قوم یهود در حال حاضر از خدا دور زندگی می کنند و بسیاری از آنان خداناباور می باشند. اما کلام خدا به ما می فرماید هر که این قوم را برکت دهد، مبارک خواهد بود و هر که لعنت کند، ملعون خواهد بود. در ضمن کلا

Mar/16 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 3 مشاهده شده 0