در کتاب اعداد 22: 20-22 می خوانیم که خدا به بلعام فرمود به ن مشاهده پاسخ

در آیاتی که در سؤال ذکر شده، اگر با دقت به آیه 20  توجه کنید، متوجه خواهید شد که خدا به بلعام چنین فرمود: " اگر این مردمان برای طلبیدن تو بیایند، برخاسته همراه ایشان برو، اما کلامی را ک

Nov/19/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 6 بازدید 1  

من وهمسرم شیعه هستیم ولی من میخواهم ایمان دار بشوم همسرم این مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز سلام و روز به خیر، از تأخیر طولانی در پاسخ به درخواست شما به علت ازدحام زیاد سؤالها و مشغله زیاد کاری کمال پوزش را می طلبم. برای پاسخ به هر سؤالی که افراد از شما می کنند، می توان

Oct/31/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 1  

ادعای دروغینِ تحریف کتاب مقدس مشاهده پاسخ

آیا کتاب‌مقدس تحریف شده است؟ مقدمه: علت اینکه اولین فصل کتاب، بعد از اثبات وجود خدا را به این موضوع فوق‌العاده مهم اختصاص دادیم این است که متأسفانه اکثر ما هنوز درست نمی‌دانیم که

Oct/01/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 137 بازدید 0  

چگونه می توانم کتاب مقدس را از وب سایت پرپاسخ دانلود کنم؟ مشاهده پاسخ

جهت دانلود کردن کتاب مقدس در وب سایت پرپاسخ، در صورتی که در مسائل اینترنتی و دانلود و فیلترشکنها (در صورت ورود شما به وب سایت از ایران) اطلاعات کافی دارید، به راحتی می توانید از طریق فیلترشکن وارد وب

Sep/27/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 76 بازدید 2  

دوستان مسلمان سؤال می کنند که چرا چهارانجیل وجود داره؟ آیا ا مشاهده پاسخ

این سؤال که چرا چهار انجیل وجود دارد، برخاسته از یک طرز تفکر اسلامی است که طبق کتاب قرآن مسلمانان انجیل فقط یک کتاب است که از آسمان بر عیسی مسیح نازل شده است!!!  مسیحیان به چنین مطلبی به هیچ ع

Sep/27/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 67 بازدید 2  

چرا در کتاب اعداد باب 31 ایات 17 و 18 موسی دستور کشتار می ده مشاهده پاسخ

مقاله اول در پاسخ به این سؤال: آیا خدای عهد عتیق با خدای عهد جدید فرق دارد؟ آیا خدای عهدعتیق با خدای عهدجدید فرق دارد؟ آیا خدا در عهدجدید نسبت به عهدعتیق فرق کرده است؟ آیا خدا عوض شده است؟ ای

Sep/26/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 70 بازدید 2