در جایی عیسی مسیح فرمودند: هرکس جان خود را حفظ کند آنرا از مشاهده پاسخ

مسلماً منظور عیسی مسیح از اینکه هر که حاضر باشد جان خود را فدای انجیل کند، آن را باز خواهد یافت، این نبود که به محابا جان خود را به کشتن دهیم یا کاملاً جاهلانه عمل کنیم و خود را به کشتن دهیم و به همین

Mar/18/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 1 بازدید 0  

نظر به محدودیتهای بسیار در دسترسی به کتابهای مقدس و تفاسیر آ مشاهده پاسخ

جهت دانلود تفسیر کاربردی کتاب مقدس لطفاً به وب سایت پرپاسخ دات کام مراجعه کنید. برای سهولت کار  لینک دانلود تفسیر کاربردی کتاب مقدس را برای شما در زیر می فرستم: http://www.porpasokh.com/Conten

Mar/18/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 7 بازدید 0  

1) ناسازگاری روحانی چیست؟ 2) مقام رسولی چيست؟ 3) زنای روحانی مشاهده پاسخ

سؤال شما در مورد ناسازگاری روحانی برای بنده واضح و روشن نیست. لطفاً با توضیحات بیشتر بنده را متوجه سؤال خود کنید! منصب رسول به کسانی اطلاق می شود که دعوت خاص از جانب خدا برای رساندن پیام خوش انجیل

Mar/16/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 5 بازدید 0  

کجای انجیل نوشته شده که این گناهان در میان مقدسین حتی ذکر هم مشاهده پاسخ

آیه ای که درخواست کرده اید در رساله پولس رسول به افسسیان 5: 11و12 موجود است که می فرماید: " و در اعمال بی ثمر ظلمت شریک مباشید بلکه آنها را مذمت کنید، زیرا کارهایی که ایشان در خفا می&zwnj

Mar/07/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 12 بازدید 0  

خواهش می کنم ترجمه صحیح این آیه از کتاب مقدس را برای من بفرس مشاهده پاسخ

جهت اطلاع شما کتاب اعترافات سنت آگوستین قبلاً به فارسی ترجمه شده است و نیازی به ترجمه جدید نیست، مگر اینکه در حال ترجمه کتاب دیگری هستید که در آن از گفته های آگوستین نقل قول شده باشد. به هر ترتیب جهت

Mar/02/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 11 بازدید 0