آئینها و سنتهای کلیسایی: دست گذاری مشاهده پاسخ

دست گذاری یک روش مورد استفاده برای عطای برکت یا انتقال عوامل روحانی از طرف یک شخص به شخص دیگر است. در واقع دست گذاری سبب ایجاد کانالی برای گذار موارد روحانی از یک شخص به شخص دیگر می‌شود. اساس این

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 21 بازدید 0  

آئینها و سنتهای کلیسایی: تقدیم یا وقف کودکان مشاهده پاسخ

والدین مسیحی زمانی که صاحب فرزندی می‌شوند، پس از مدت کوتاهی اقدام به تقدیم فرزند خود در کلیسا می‌کنند. در واقع در مقابل خداوند و اعضای کلیسا متعهد می‌شوند که تا زمانی که کودک آنها

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 33 بازدید 0  

آئینها و سنتهای کلیسایی: عید پاک یا رستاخیز مسیح مشاهده پاسخ

  عید پاک یا قیام، روز رستاخیز عیسی مسیح از مردگان و یکی از مهمترین اعیاد مسیحیان پس از کریسمس است. قیام مسیح از مردگان همه ساله در اواخر ماه مارس یا اوایل آوریل، در آغاز بهار جشن گرفته می&zwn

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 17 بازدید 0  

آئینها و سنتتهای کلیسایی: کریسمس مشاهده پاسخ

  کریسمس جشنی است که هر سال به منظور گرامی داشت سالروز تولد مسیح برگزار می‌شود. بسیاری از اعضای کلیسای کاتولیک روم و پیروان آیین پروتستان، کریسمس را در روز ۲۵ دسامبر جشن گرفته و بسیاری نی

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 16 بازدید 0  

آئینها و سنتهای کلیسایی: شستن پای یکدیگر مشاهده پاسخ

شستن پای یکدیگر مراسمی روحانیست که درس فروتنی را به ما می‌آموزد به این صورت که غرور ما را برداشته و محبت به اعضای بدن مسیح را در قلب ما افزایش می‌دهد. در خصوص شستن پاها هیچ حکمی در کتاب مقدس

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0