فرق یک انگلیکن با یک پنطیکاستی در چیست؟ مشاهده پاسخ

کلیسای انگلیکن یا اسقفی کلیسایی است که می توان آن را فرقه ای در میان پروتستان و کاتولیک تامید. در این فرقه مظاهر زیادی از پروتستانتیزم و کاتولیسیزم را شاهد هستیم. باید توجه داشته باشیم که در کلیسای ان

May/31/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 121 بازدید 0  

چرا باید غسل تعمید گرفت و غسل تعمید چه اهمیتی دارد؟ مشاهده پاسخ

در کلیسای اولیه و در کتاب مقدس می خوانیم که توبه و ایمان آوردن شخص به مسیح توأم با عمل تعمید آب بود و هر که ایمان می آورد بلافاصله از طریق اطاعت حکم مسیح در تعمید آب ایمان خود را در جمع ابراز می کرد و

May/29/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 161 بازدید 0  

جشن پنتیکاست یا روز پنتیکاست چیست و به چه معناست؟ مشاهده پاسخ

جشن پنتیکاست جشنی است یهودی که از عهدعتیق نشأت می گیرد و پنجاه روز بعد از عید فصح یعنی روزی که یهودیان از مصر رهایی یافتند، در زمان برداشت محصول و تقدیم نوبر محصولات، یهودیان آن را جشن می گرفتند (تثنی

May/29/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 142 بازدید 1  

سمبل اولیه مسیحیان در قرن اول ماهی بود. چرا در قرن چهارم به مشاهده پاسخ

مسیحیان اولیه از سمبلهای بسیار گوناگون برای ابراز ایمان خود استفاده می کردند، از قبیل: ماهی، کبوتر، لنگر، چنگ دستی (وسیله موسیقی) و... آنچه مسلم است برای مسیحیان اولیه و کلیسای اولیه پیام صلیب پیام

May/26/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 115 بازدید 0  

اولین کلیسا در چه سالی بوجود آمد؟ مشاهده پاسخ

اولین کلیسا در زمان رسولان مسیح در کتاب اعمال رسولان بنیان گذاری شد. کلیسا یعنی جامعه ای که فراخوانده شده اند و منظور از کلیسا حتما" ساختمان نمی باشد. کلیسا به جامعه ایمانداران به مسیح اشاره دارد

May/22/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 127 بازدید 0  

سلام، روز بخیر: من بعنوان یک نوکیش مسیحی، من میخواهم در بار مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیز و گرامی سلام، بر اساس نوشتجات کتاب مقدس ما مسیحیان سه آئین مهم را به جا می آوریم، از قبیل: 1- تعمید آب 2- شام خداوند یا به زبان عربی معروف به عشاء ربانی 3- مراسم یا آئین از

May/18/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 215 بازدید 0