آئینها و مراسم عهد عتیق: عید پسح (یا عید فصح) مشاهده پاسخ

عید پسَح هر ساله به یادگاری رهایی یهودیان (اسرائیلیها) از اسارت در مصر جشن گرفته می‌شد. این عید برای مدت یک هفته بطول می‌کشید و اسرائیلیها در طی آن فقط باید نان فطیر می‌خوردند. از اینرو

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 14 بازدید 0  

آئینها و سنتهای کلیسایی: مسح با روغن مشاهده پاسخ

  مسح به مفهوم لمس، مالیدن، یا آغشتن با روغن است. مسح با روغن امری معمول در دوران کتاب مقدس و بخصوص در عهد قدیم بوده که تا کنون نیز ادامه داشته است. روغن مسح معمولا از روغن زیتون تهیه می‌

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 15 بازدید 0  

آئینها و سنتهای کلیسایی: دست گذاری برای خدمت مشاهده پاسخ

یک نمونه از دست گذاری برای خدمت در کلیسای اولیه در تیطس ۱: ۵ مشاهده می‌شود که پولس برای تیطس نوشته است. "بدین جهت تو را در کریت واگذاشتم تا آنچه را که باقی مانده است اصلاح نمایی و چنانکه من

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 18 بازدید 0  

آئینها و سنتهای کلیسایی: دست گذاری برای برکت مشاهده پاسخ

بدون شک دست گذاری می‌تواند یک عمل گرم و محبت آمیز، تسلی بخش، دوستانه و پر برکت باشد. ما می‌بینیم که مردم مشتاقانه کودکان خود را به نزد مسیح می‌آوردند تا آنها را برکت دهد (مرقس ۱۰: ۱۳، ۱

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0  

آئینها و سنتهای کلیسایی: دست گذاری برای شفا مشاهده پاسخ

یک نمونه نسبتا منحصر بفرد از دست گذاری جهت برکت و شفا را می‌توانیم در کتاب مرقس ببینیم. عیسی به شاگردان خود قدرت و اقتدار داد. " ۱۲ پس روانه شده، موعظه کردند که توبه کنند، ۱۳ و بسیار دیوها ر

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 20 بازدید 0  

آئینها و سنتهای کلیسایی: دستگذاری برای دریافت روح القدس مشاهده پاسخ

تعمید روح القدس چیزی بود که کلیساهای اولیه نسبتا به آن عمل می‌کردند. و براحتی به افراد گفته می‌شد که در روح دعا کنند (یهودا ۱: ۲۰). اما کلیساهای اولیه با ایماندارانی روبرو می‌شدند که هن

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0