آئینها و سنتهای عهدعتیق: هدیه ریختنی مشاهده پاسخ

اولین هدیه ریختنی که در کتاب مقدس ثبت شده است توسط یعقوب پس از اینکه خداوند نام وی را تغییر داد تقدیم گردید (پیدایش ۳۵: ۱۴). یعقوب ستونی از سنگ به یادبود برخورد خود با خدا، برپا کرد. و با ریختن روغن و

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 52 بازدید 0  

آئینها و سنتهای عهدعتیق: هدیه جنباندنی مشاهده پاسخ

هدیه جنباندنی یک هدیه ویژه بود که بارها در کتاب لاویان به آن اشاره شده است که در آن کاهن بخشی از قربانی هدیه شده را در حضور خداوند ”می جنبانید‟ یعنی آنرا تکان می‌داد. معمولا هدیه جنباندنی د

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 44 بازدید 0  

آئینها و سنتهای عهدعتیق: هدیه آردی مشاهده پاسخ

تنها هدیه عمده‌ای که مستلزم خون قربانی نیست هدیۀ آردی است. هرچند که این هدیه همراه با خون قربانیهای دیگر است؛ این هدیه به احتمال زیاد ابرازی از سپاسگزاری و صمیمیت با خداست که نان هر روزه نوع بشر

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 48 بازدید 0  

آئینها و سنتهای عهدعتیق: قربانی تقدیس مشاهده پاسخ

خداوند دستورالعمل مربوط به تقدیس کاهنان و تقدیس مذبح هدایای سوختنی را به موسی می‌دهد. اجرای واقعی این دستورات در کتاب لاویان ۸: ۱-۳۶ ثبت شده است.  تقدیس نمودن به مفهوم مقدّس ساختن، و مناسب

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 51 بازدید 0  

آئینها و سنتهای عهدعتیق: قربانی سلامتی مشاهده پاسخ

قربانی سلامتی همانا ”قربانی صلح“ نیز نامیده شده است. تقدیم قربانی سلامتی همانند قربانی سوختنی، کفاره‌ای برای گناهان اهدا کنندۀ قربانی بود. با گذاشتن دست بر روی سر حیوانی که قربانی می&

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 48 بازدید 0  

آئینها و سنتهای عهدعتیق: قربانی جُرم مشاهده پاسخ

این آیات در ارتباط با گناهانی قرار دارند که نسبت به دیگران انجام می‌شود و این چنین گناهانی نه تنها باید جبران شوند بلکه اضافه بر آن نیز نیاز به تقدیم قربانی جرم دارند.  قربانی جرم پنجمین قر

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 46 بازدید 0