چرا یکشنبه ها کلیسا می رویم؟ مشاهده پاسخ

کلیسا به معنای ساختمان یا سازمان خاصی نیست بلکه در کلام خدا، کلیسا به جمع مؤمنین به مسیح اطلاق می شود و در کلام خدا اشاره شده که ایمانداران به مسیح فقط یکشنبه ها با یکدیگر جمع نمی شدند بلکه مرتبا"

Aug/07/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 230 بازدید 0  

.کلیساهای لوتری چه نوع کلیساهایی هستند؟ و چرا؟ لطفا توضیح مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما از وب سایت پرپاسخ مقاله زیر را درج می کنم: ظهور مارتین لوتر در چنین اوضاع و احوالی بود که مارتین لوتر در شهر کوچک آیزِلْبن آلمان در سال ۱۴۸۳ چشم به جهان گشود. او پس از طی تحص

Aug/06/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 103 بازدید 0  

داستان سامری نیکو چیست؟ همچنین ادونت،ایام لنت،چهارشنبه خاکست مشاهده پاسخ

داستان سامری نیکو، داستانی است که وقتی شخصی از عیسی مسیح پرسید: همسایه من کیست؟ عیسی مسیح این داستان را در پاسخ، بیان کرد. برای مطالعه این داستان از شما تقاضا می کنم به انجیل لوقا فصل 10 آیات 25 الی 3

Aug/05/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 260 بازدید 0  

کلمه هللویا به چه معنی است؟ مشاهده پاسخ

هللویاه کلمه ای است که در اصل به زبان عبری می باشد و در همه کلیساهای مسیحی از هر فرقه ای در عبادتهای خود از آن استفاده می شود. این واژه از سه بخش "هَلِل" به معنای حمد و پرستش و یا ستایش و &q

Jun/27/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 592 بازدید 0  

در کلیساهای ایرانی این جمله زیاد بکار می رود که: " خدا برکتت مشاهده پاسخ

عبارت " خدا برکت بده " عبارتی است که نه فقط در کلیساهای ایرانی بلکه در تمام کلیساهای دنیا، مؤمنین مسیحی از آن استفاده می کنند که این دعا یا آرزو یا خواسته ای است که برای افزایش و فزونی مالی

Jun/26/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 160 بازدید 1  

هفته مقدس در مسیحیت به چه معنی است؟ مشاهده پاسخ

هفته مقدس به هفته ای اطلاق می شود که از یکشنبه نخل یعنی یکشنبه ای که مسیح پیروزمندانه وارد اورشلیم شد، شروع می شود یعنی یکشنبه ای که مردم با شادی و وجد فراوان به همراه شاخه های نخل به استقبال او

Jun/24/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 241 بازدید 0