آئینها و سنتهای عهدعتیق: نظام قربانی مشاهده پاسخ

خداوند قربانی حیوانات را بر قرار نمود تا پوشش و کفاره‌ای موقت برای گناهان باشد و همچنین پیش زمینه‌ای برای قربانی نمودن عیسی مسیح گردید (لاویان ۴: ۳۵، ۵: ۱۰). قربانی نمودن حیوانات یکی از مهمت

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0  

آئینها و سنتهای عهدعتیق: سال نوی یهودیان یا روش هشانا یا عید مشاهده پاسخ

سال نو یهودیان یا جشن روش هشانا که به معنای اول سال است که جشن نوشدن سال یهود و روز نواختن کرناها و بوقها و همراه با آیین‌های ویژه می‌باشد.  این جشن در ۲ روز اول سال نو عبری با قرائت د

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 17 بازدید 0  

آئینها و سنتهای عهد عتیق: عید هفته ها یا شاووعوت مشاهده پاسخ

این عید در ۶ ماه عبری سیوان و مقارن با خرداد یا اواخر اردیبهشت برگزار می‌شود. متداولترین نام این عید همان شاووعوت است كه معنای فارسی آن «هفته ها» می‌باشد. این عید بدان جهت با این

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0  

آئینها و سنتهای عهدعتیق: عید خیمه ها مشاهده پاسخ

عید خیمه‌ها یا عید سوکوت دو هفته پس از روش هشانا (نوروز یهودیان) آغاز می‌شود و هشت روز ادامه دارد. واژه سوکوت جمع کلمه ی عبری «سوکا» به معنی سایه بان است. در هفت روز نخست، یهودیا

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 21 بازدید 0  

آئینها و سنتهای عهدعتیق: پوریم مشاهده پاسخ

هر سال در ماه آدار مصادف با اواخر اسفند و اوایل فروردین، یهودیان نجات خود را از قتل عامی که در دوران باستان علیه آنها تدارک دیده شده بود جشن می‌گیرند. این جشن بر داستانی استوار است که در کتاب است

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 17 بازدید 0  

آئینها و سنتهای عهدعتیق: روز کفاره( یوم کیپور) مشاهده پاسخ

روز کفاره هنوز هم امروز بوسیله یهودیان معتقد برپا داشته می‌شود؛ و آن ”یوم کیپور“ نیز نامیده می‌شود. از نظر مذهبی یوم کیپور را شاید بتوان مهمترین عید یهودیان نامید. بنا بر تورات،

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0