به آن چیزی که موعظه می کنیم، عمل کنیم! مشاهده پاسخ

" اگر کسی از شما مبتلای بلایی باشد، دعا بنماید و اگر کسی خوشحال باشد، سرود بخواند. و هرگاه کسی از شما بیمار باشد، کشیشان کلیسا را طلب کند تا برایش دعا نمایند و او را به نام خداوند به روغن تدهین ک

Jun/01/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 60 بازدید 0  

به دنبال رهبر مشاهده پاسخ

در باب ششم کتاب اشعیا رویایی برای ما بثت رسیده است که براستی با شکوه و دهشتناک می باشد. اشعیا نبی این رویا را اینچنین برای ما بقلم می کشد: "در سالی که عزیا پادشاه مرد. خداوند را دیدم که بر کرس

Jun/01/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 45 بازدید 0  

ششم ژانویه، عید اپیفانی مشاهده پاسخ

با توجه به اینکه کلیساهای شرق بخصوص کلیساهای ارتدکس از جمله کلیساهای ارمنی و کلیساهای شرق آشوری در کشورمان ایران روز ششم ژانویه را بعنوان روز تولد مسیح جشن گرفته و به رسمیت می شناشند که این با توجه به

Jun/01/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 51 بازدید 0  

نهضت کریزماتیک در کلیسای خداوند مشاهده پاسخ

یکی از درخور توجه ترین حرکتهایی که در قالب یک جنبش روحانی در قرن بیستم در مسیحیت آغاز و احیاء گردید و امروزه دارای سریعترین سیر تصاعدی رشد در میان کلیساهاست، نهضت پنطیکاستی است. بررسی تاریخچه و سیر تط

Jun/01/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 40 بازدید 0  

مسیحیت و صومعه ها مشاهده پاسخ

وقتی به تاریخ مسیحیت می‌‌نگریم به دورانی برخورد می‌‌کنیم که در اقشاری از مسیحیان لزوم کناره‌‌گیری از دنیا  و رفتن به خلوت و انزوا بیشتر رواج یافت تا جایی که مکان&zwn

May/31/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 40 بازدید 0