بنده نوکیش هستم و به تازگی افتخار این را داشته ام که شاگرد ع مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما، توصیه می کنم به دسته بندی کلیسا در وب سایت پرپاسخ مراجعه کرده، مقالات متعدد ما را در باره هدف کلیسا و مأموریت کلیسا و مسائل مختلف دیگر بررسی و مطالعه فرمایید. اما برای سهولت کار،

Dec/19/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 83 بازدید 1  

به کلیسایی می روم که متأسفانه اعمال شبانش مورد پسندم نیست و مشاهده پاسخ

در کتاب ملاکی فصل 3 آیه 10 اشاره شده که ده یک درآمد شخص می بایست مختص کار کلیسا یا معبد یا خانه خدا بشود و اصولاً اینگونه تعلیم داده می شود که هر جا که شخص خوراک روحانی دریافت می کند، می بایست به آنجا

Dec/05/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 45 بازدید 0  

تفاوت کلیساهای لوتری و کلیساهای باپتیست در چیست؟ مشاهده پاسخ

به دو مقاله زیر که در وب سایت پرپاسخ درج شده توجه فرمایید و این دو کلیسا را با یکدیگر مقایسه کنید: کلیسای لوتری ظهور مارتین لوتر در چنین اوضاع و احوالی بود که مارتین لوتر در شهر کوچک آیزِلْبن

Nov/03/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 60 بازدید 0  

تفاوت سه گروه مسیحیت درچیست؟ مشاهده پاسخ

بطور خلاصه کاتولیکها و ارتدوکسها تفاوت چشمگیر زیادی با هم ندارند. کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس اعتقاد شدید به جانشینی رسولان به ترتیب دارند ولی کلیساهای پروتستان به غیر از کلیساهای انگلیکن و بعضی کلیساه

Oct/22/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 102 بازدید 0  

کلیساهای انجیلی ایران مانند عمانوئیل و یا کلیسای انجیلی تبری مشاهده پاسخ

کلیسای انجیلی در واقع همان کلیسای پرزبیتری است که زیر مجموعه کلیساهای اصلاح شده یا به کلامی دیگر کالوینیست هستند. کلیسای انجیلی درایران سابقه طولانی دارد و این سابقه به سال ۱۸

Oct/10/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 80 بازدید 0  

آیا کلیسای 222 برای کسانی که نه کاتولیک، نه پروتستان و نه ا مشاهده پاسخ

شورای کلیساهای 222 شورایی غیرفرقه ای است، به این معنا که همه برادران و خواهران خود را از تمام فرقه های مسیحی که به کتاب مقدس و به اصول ایمان راستین مسیحی معتقدند، با آغوش باز محبت می کنیم و می پذیریم

Sep/26/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 143 بازدید 0