سخنی چند در باره بیداری روحانی و مسح تازه مشاهده پاسخ

این روزها یکی از مسایل داغ و دلچسب در کلیساها مسأله بیداری روحانی و مسح تازه است. کشیشان و واعظان مهمان، مسیحیان را دلگرم می‌کنند تا بیداری روحانی را تجربه کنند و مسحی تازه بیابند. آنها وعده می&z

Jul/11/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 36 بازدید 0  

طنین ناقوس ها! مشاهده پاسخ

پس از شکست اسکندر بزرگ و الحاق یونان به روم بتدریج موج سرخوردگی در اندیشۀ فلسفی ارسطو رو به فزونی نهاد، و با مرگ این نظریه پرداز یونانی که به فضیلت اخلاقی و بسط و توسعۀ آن در و ظائف شهروندی و رعایت حق

Jun/19/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 60 بازدید 0  

آیا جلال، کلیسا و زندگی شما را ترک کرده؟ مشاهده پاسخ

کلمۀ جلال چیزی است که این روزها زیاد می شنویم و در واقع بعضی ها خیلی وقتها آنرا دیده و حس کرده اند؛ بعضی هم آنرا یکبار دیده و تجربه کرده اند و دیگر آنرا نمی بینند و بعضی هم هستند که هرگز آنرا ندیده و

Jun/19/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 60 بازدید 0  

از نظر کتاب مقدس چرا خانم ها نباید بشارت بدهند؟ مشاهده پاسخ

در هیچ جای کتاب مقدس چنین مطلبی وجود ندارد که خانمها اجازه ندارند بشارت دهند. زن سامری بشارت داد و کتاب مقدس، این عمل او را تحسین می کند و حتی زنان بسیاری در عهد جدید و تاریخ کلیسا مشغول بشارت بو

Jun/08/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 58 بازدید 0  

مسح روغن نشانه چیست؟ آیا نشانه روح القدس است؟ مشاهده پاسخ

آنچه مسلم است در عهد عتیق اشاره به روغنی شده است که برای مسح انبیاء و کاهنان و پادشاهان استفاده می شد و این روغن سمبلی از روح خدا بود که افراد را برای خدمت خاصی برمی گزید و با ریختن روغن مسح بر سر این

Jun/07/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 74 بازدید 0  

فهرست قوانین مورفی برای کلیسا مشاهده پاسخ

فهرست قوانین مورفی برای کلیسا: 1. ویدئو پروژکتور همیشه قبل از شروع جلسه ، نه در خود جلسه، کار می کند. 2. احتمال گیرکردن پای واعظ به سیم میکروفون از دعوت فلان دوست به جلسۀ روز یکشنبه بیشتر است. 3.

Jun/03/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 69 بازدید 0