شورای نیقیه چگونه شورایی بود؟ مشاهده پاسخ

شورای نیقیه نخستین شورایِ کلیساییِ جهانی بود که در سال ۳۲۵ میلادی در پاسخ به نظر آریوس تشکیل شد. آریوس روحانیِ اهل اسکندریه بود. او نیز چون اوریجن بر

Oct/24/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 401 بازدید 0  

شورای کالسدون چگونه شورایی بود؟ مشاهده پاسخ

شورای کالسدون از 8 اکتبر تا 1 نوامبر سال 451 میلادی در شهر کالسدون ( کادیکوی امروزی در کشور ترکیه) به دعوت امپراطور مارسیان با شرکت حدود 520 اسقف یا نمایندگان آنها، یکی از بزرگترین و مستندترین شورایی

Oct/23/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 405 بازدید 0  

چرا بیشتر ایرانیان پروتستان را انتخاب می کنند تا کاتولیک ؟ مشاهده پاسخ

بیشتر ایرانیان به دنبال حقیقت در عیسی مسیح هستند و نه به دنبال فرقه های مسیحی و ما هم در این وب سایت هیچ فرقه ای را تبلیغ نمی کنیم. ما در این وب سایت معتقد به کتاب مقدس هستیم و معیار و مقیاس ما برای ا

Oct/16/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 639 بازدید 1  

چرا زنان نمی توانند واعظ باشند؟ مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس خادمین زن زیادی وجود داشتند و بسیاری از مسیحیان معتقدند که زنان نیز می توانند در خدمت خدا شریک باشند و اخیرا" حتی در کلیسای انگلیکن در انگلیس خانمی ایرانی الاصل به مقام اسقفی دستگذار

Oct/15/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 369 بازدید 0  

چه فرقی میان فرقه های کاتولیک و ارتدوکس و پروتستان وجود دارد مشاهده پاسخ

بطور خلاصه کاتولیکها و ارتدوکسها تفاوت چشمگیر زیادی با هم ندارند. کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس اعتقاد شدید به جانشینی رسولان به ترتیب دارند ولی کلیساهای پروتستان به غیر از کلیساهای انگلیکن و بعضی کلیساه

Jun/22/2017 کلیسا Vrezh Babakhani 1696 بازدید 6  

آیا یک ایماندار به مسیح می بایست به کلیسایش ده یک درآمدش را مشاهده پاسخ

در پاسخ به این سؤال که عکس العملهای مختلفی را در بر داشته، بهتر است به متن کلام خدا توجه کنیم و نه به احساسات یا خوشنود ساختن و جلب رضایت مردم و جماعتها. متأسفانه بسیاری انجیل عیسی مسیح را رقیق کرد

May/06/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 1406 بازدید 2