نهضت کریزماتیک در کلیسای خداوند مشاهده پاسخ

یکی از درخور توجه ترین حرکتهایی که در قالب یک جنبش روحانی در قرن بیستم در مسیحیت آغاز و احیاء گردید و امروزه دارای سریعترین سیر تصاعدی رشد در میان کلیساهاست، نهضت پنطیکاستی است. بررسی تاریخچه و سیر تط

Jun/01/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 17 بازدید 0  

مسیحیت و صومعه ها مشاهده پاسخ

وقتی به تاریخ مسیحیت می‌‌نگریم به دورانی برخورد می‌‌کنیم که در اقشاری از مسیحیان لزوم کناره‌‌گیری از دنیا  و رفتن به خلوت و انزوا بیشتر رواج یافت تا جایی که مکان&zwn

May/31/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 15 بازدید 0  

آئینها و سنتهای عهدعتیق: هدیه ریختنی مشاهده پاسخ

اولین هدیه ریختنی که در کتاب مقدس ثبت شده است توسط یعقوب پس از اینکه خداوند نام وی را تغییر داد تقدیم گردید (پیدایش ۳۵: ۱۴). یعقوب ستونی از سنگ به یادبود برخورد خود با خدا، برپا کرد. و با ریختن روغن و

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0  

آئینها و سنتهای عهدعتیق: هدیه جنباندنی مشاهده پاسخ

هدیه جنباندنی یک هدیه ویژه بود که بارها در کتاب لاویان به آن اشاره شده است که در آن کاهن بخشی از قربانی هدیه شده را در حضور خداوند ”می جنبانید‟ یعنی آنرا تکان می‌داد. معمولا هدیه جنباندنی د

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 17 بازدید 0  

آئینها و سنتهای عهدعتیق: هدیه آردی مشاهده پاسخ

تنها هدیه عمده‌ای که مستلزم خون قربانی نیست هدیۀ آردی است. هرچند که این هدیه همراه با خون قربانیهای دیگر است؛ این هدیه به احتمال زیاد ابرازی از سپاسگزاری و صمیمیت با خداست که نان هر روزه نوع بشر

May/27/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 15 بازدید 0