ارمنی هایی که در ایران هستن جز کدوم فرقه از مسیحیان و کدام ک مشاهده پاسخ

اکثریت ارامنه دنیا متعلق به کلیسای ارتدوکس ارمنی که به کلیسای گریگوری معروف است، می باشند و کتاب مقدس همه مسیحیان جهان، چه ارتدوکسها و چه کاتولیکها و چه پروتستانها کتابی واحد است که از عهد عتیق و عهد

Sep/26/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 81 بازدید 0  

آيا پوليكارپ شاگرد يوحنای رسول بوده يا شاگرد يوحنای مِهتَر؟ مشاهده پاسخ

يوحنای مهتر در قرن هشتم می زیسته، در حالی که پوليكارپ که در قرن اول ودوم بين سالهای ٦٩ تا ١٥٥ زندگی می كرده نمی توانسته شاگرد يوحنای مِهتَر باشد. به احتمال قریب به یقین، ایشان شاگرد يوحنای رسول بوده ا

Sep/11/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 250 بازدید 1  

يوحنای مِهتَر كيست؟ مشاهده پاسخ

در باره يوحنا ی مِهتَر (John the elder ) يا ( John of dalyatha) نظریات متفاوتی راجع به  نگارشات وزندگی او وجود دارد! اما به نظر می رسد كه احتمالا" يوحنای مِهتَر يعنی J

Sep/11/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 96 بازدید 1  

آیا آيه ٩ از رساله يهودا برگرفته از كتب آپوكريفا است؟اگر هست مشاهده پاسخ

كتاب يهودا بحث انگيزترين كتاب در میان کتابهای عهد جديد می باشد. در پاسخ به سؤال شما بايد تعاريفی دقيق از كتب كانُنی يا آپوكريفا داشته باشيم. جِروم و ديديموس رساله را بخا

Sep/11/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 166 بازدید 0  

لطفا درباره کلیسای برادران و اعتقاداتشان و اینکه آیا تثلیثی مشاهده پاسخ

کلیساهای برادران به تثلیث اقدس معتقدند و به تمام اصول اساسی راست دینی متعهد می باشند. تفاوت میان برادران بسته و باز در رعایت بعضی اصول سخت گیرانه در کلیساهای برادران بسته است که در کلیساهای برادران با

Sep/01/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 72 بازدید 0