فردی در یک کلیسا تدریس کلام می کند، نه شبان و نه کشیش است. ک مشاهده پاسخ

واقعاً برای اتفاقی که در جمع شما افتاده متأسفم و با شما هم دردی می کنم. تنها کار و عاقلانه ترین کار این است که کشیش کلیسا را از این مسئله باخبر سازید و به روشنی آنچه که به شما تعلیم می دهد به گوش ا

Jul/21/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 28 بازدید 0  

رابطه گالیله با کلیسا چگونه بود؟ در کل قبل اینکه محاکمه بشه مشاهده پاسخ

پاسخ شما در مقاله زیر از وب سایت پرپاسخ موجود است: پرسشهای ساده همیشه دارای پاسخهای ساده نمی باشد. سؤال: " آیا کلیسا با گالیله به مخالفت برنخاست؟" مسلما" یکی از این سؤالات است. هر کس

Jul/18/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 31 بازدید 0  

نظر مسیحیت در باره یکتا پرستی قدیم و اهورامزدا چگونه است و مشاهده پاسخ

شما را تشویق می کنم که برای مطالعه در باره آئین زرتشت و پرستش اهورامزدا و غیره به مقالات ما در وب سایت پرپاسخ در باره نقد آئین زرتشت و نیز جهت دریافت اطلاعات گسترده در باره تاریخ مسیحیت در ایران، از ش

Jul/14/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 25 بازدید 0  

خلاصه ای از زندگی نامه کشیش میرزایی- کشیش محترم کلیسای انجیل مشاهده پاسخ

کشیش میرزایی در سال ۱۹۱۸ در نزدیکی کرمانشاه بدنیا آمد. او در خانواده‌ای کشاورز بزرگ شد. در ۱۲ سالگی با مبشرین فداکار مسیحی که در آن شرایط سخت و مشکل ایران که فقط و فقط بخاطر خدمت به خداوند خود یع

Jul/11/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 78 بازدید 2  

تغزلی ناسروده به یاد شهدای تاریخ کلیسای ایران مشاهده پاسخ

شهدای کلیسای جفا دیده ایران از بدو تاریخ مسیحیت در ادوار گوناگون تاریخ چه در عهد ساسانیان و اعراب و مغولان و تا به امروزه روز هرگز کنج امنیت و انزوا را پیشه نکردند بلکه الگوی شهادت حقیقی را که همان جا

Jul/11/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 39 بازدید 1  

نگاهی بر موعظه کامیابی و سلامتی مشاهده پاسخ

خدایا بر ما رحم کن اگر انجیل حقیقت و رنج را ندیده گرفتیم و کالای مسموم ثروت، تندرستی و کامیابی را به جای انجیل آمرزش گناهان و قدوسیت موعظه کردیم.   پدر آسمانی ببخش اگر دنده های تکیده پسر تو

Jul/11/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 69 بازدید 0