دیدگاه های کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس مشاهده پاسخ

دیدگاههای کلیساهای کاتولیک و ارتودکس اعتقادات کلیسای کاتولیک کلیسای کاتولیک به‌لحاظ اعتقادی، پایبند به تمام اصول بنیادین مسیحیت است، اصولی نظیر وحدانیت خدا و تثلیث، پسر خدا بودن عیسی مسیح،

Feb/23/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 373 بازدید 2  

پیدایی کلیساهای ارتدوکس و کاتولیک و خصوصیات آنها مشاهده پاسخ

پیدایی کلیساهای ارتودکس و کاتولیک در آغاز آشنایی با فرقه‌ها یا کلیساهای مختلف مسیحیت، بحثی طولانی است. ما در این اثر کوتاه، خواهیم کوشید خوانندگان گرامی را با نکات مهمی که موجب پیدایی این ف

Feb/23/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 399 بازدید 5  

من یک برادر عزیز رو که مسلمان هست به کلیسا بردم، به او اجازه مشاهده پاسخ

مطابق رساله اول قرنتیان 11: 23 الی 32 پولس رسول راهنمایی ها و دستورالعملها و شرایطی را برای شرکت در مراسم شام خداوند یا عشاء ربانی نام می برند: 1- شخص باید ایماندار به مسیح باشد. 2- تنها ایماندا

Feb/21/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 258 بازدید 1  

لطفا" تفاوت میان كليسای انجيلي و پنطيكاستي را توضیح دهید؟ مشاهده پاسخ

اگر منظورتان از کلیساهای انجیلی کلیساهای پرزبیتری می باشد، این کلیسا  به تعمید کودکان و رهبری کلیسا از طریق هیئت مشایخ (یا پرزبیترها) و تعالیم ژان کالون معتقد است و نیز اعتقادی به عطای

Feb/20/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 369 بازدید 0  

ایا این درست است که مسحیان باید فقط به کلیسای خودشان بروند و مشاهده پاسخ

وفاداری به کلیسایی که در آن تولد تازه یافتیم و به مسیح ایمان آوردیم از خصوصیات زیبایی است که کلام خدا ما را به آن تشویق می کند. ثمره روح القدس وفاداری نیز می باشد و مهم است که در همه روابط خود این امر

Jan/30/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 284 بازدید 0  

سؤال من در مورد کلیسای 222 هست که اعتقادات و شکل خدمت و چارچ مشاهده پاسخ

با در نظر گرفتن این مطلب که شورای کلیسایی 222 خود را متعهد به پیروی از فرامین کلام خدا می داند و در کلیسای عهد جدید، کلیسا به نام هیچ فرقه ای نامیده نمی شد، شورای کلیسایی 222 به پیروی از این مطلب

Jan/28/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 536 بازدید 3