عید پاک به چه مناسبتی است و چرا پاک نامیده می شود؟ مشاهده پاسخ

روز رستاخیز عیسی مسیح از مردگان یکی از مهمترین اعیاد مسیحیان است. روز یکشنبه برای اولین بار از سوی شورای نیقیه در سال ۳۲۵ میلادی رسماً به‌عنوان روز قیام مسیح معرفی شد و بدین ترتیب مسیحیان روز یکش

Apr/03/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 159 بازدید 1  

تعمید آب مشاهده پاسخ

آیات اصلی  متی ۲۸: ۱۹-۲۰ -... همه امتها را شاگرد سازید... و ایشان را به اسم اب و ابن و روح‌القدس تعمید دهید.  مرقس ۱۶: ۱۶ – هر که ایمان آورده، تعمید یابد، نجات یابد.  یوحن

Mar/30/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 35 بازدید 0  

آیا رقصیدن و شادی کردن در کلیسا مانعی ندارد؟ مشاهده پاسخ

بارها در کتاب مزامیر داود و نیز در کتاب مقدس اشاره شده که نه فقط مریم خواهر موسی در حضور خدا رقص و پایکوبی و شادی کرد، داود نیز در حضور خدا رقصید و شادی کرد. خدای کتاب مقدس خدای رقص و پایکوبی و شادی ا

Mar/19/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 42 بازدید 0  

قوانین کلیسای شما چیه؟ آیا شریعت هم دخالت داره در کلیساتون؟ مشاهده پاسخ

سؤالی که مطرح کرده اید، بسیار کلی و و نیاز به مقاله ای طولانی دارد که در حوصله این نامه نمی گنجد. اما بطور خلاصه باید عرض کنم که با اینکه وب سایت پرپاسخ برخاسته از بطن کلیساست اما متعلق به یک شورای کل

Feb/17/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 51 بازدید 0