از نظر کتاب مقدس چرا خانم ها نباید بشارت بدهند؟ مشاهده پاسخ

در هیچ جای کتاب مقدس چنین مطلبی وجود ندارد که خانمها اجازه ندارند بشارت دهند. زن سامری بشارت داد و کتاب مقدس، این عمل او را تحسین می کند و حتی زنان بسیاری در عهد جدید و تاریخ کلیسا مشغول بشارت بو

Jun/08/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0  

مسح روغن نشانه چیست؟ آیا نشانه روح القدس است؟ مشاهده پاسخ

آنچه مسلم است در عهد عتیق اشاره به روغنی شده است که برای مسح انبیاء و کاهنان و پادشاهان استفاده می شد و این روغن سمبلی از روح خدا بود که افراد را برای خدمت خاصی برمی گزید و با ریختن روغن مسح بر سر این

Jun/07/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 28 بازدید 0  

فهرست قوانین مورفی برای کلیسا مشاهده پاسخ

فهرست قوانین مورفی برای کلیسا: 1. ویدئو پروژکتور همیشه قبل از شروع جلسه ، نه در خود جلسه، کار می کند. 2. احتمال گیرکردن پای واعظ به سیم میکروفون از دعوت فلان دوست به جلسۀ روز یکشنبه بیشتر است. 3.

Jun/03/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 36 بازدید 0  

به آن چیزی که موعظه می کنیم، عمل کنیم! مشاهده پاسخ

" اگر کسی از شما مبتلای بلایی باشد، دعا بنماید و اگر کسی خوشحال باشد، سرود بخواند. و هرگاه کسی از شما بیمار باشد، کشیشان کلیسا را طلب کند تا برایش دعا نمایند و او را به نام خداوند به روغن تدهین ک

Jun/01/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 30 بازدید 0  

به دنبال رهبر مشاهده پاسخ

در باب ششم کتاب اشعیا رویایی برای ما بثت رسیده است که براستی با شکوه و دهشتناک می باشد. اشعیا نبی این رویا را اینچنین برای ما بقلم می کشد: "در سالی که عزیا پادشاه مرد. خداوند را دیدم که بر کرس

Jun/01/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 20 بازدید 0  

ششم ژانویه، عید اپیفانی مشاهده پاسخ

با توجه به اینکه کلیساهای شرق بخصوص کلیساهای ارتدکس از جمله کلیساهای ارمنی و کلیساهای شرق آشوری در کشورمان ایران روز ششم ژانویه را بعنوان روز تولد مسیح جشن گرفته و به رسمیت می شناشند که این با توجه به

Jun/01/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 25 بازدید 0