کلیسا چیست و مأموریت و نقش آن در دنیا چیست؟ مشاهده پاسخ

خیلی از ایمانداران در دنیا هستند که نقش کلیسا را در زندگی شان درک نکرده اند و فکر می کنند می توانند بدون کلیسا به حیات روحانی شان ادامه دهند. ولی در کتاب مقدس این مسئله کاملا رد شده . از زمانی که حیات

Sep/04/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 15 بازدید 0  

من ایماندار به مسیح هستم با هدف و رؤیایی که خداوند به من و ک مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما چند سؤال از شما برای رسیدن به پاسخ الزامی است: 1- آیا سن شما اینقدر کم است که می باید تحت قیمومیت مادر و پدرتان باشید و آنها اجازه بدهند یا ندهند که به کلیسا بروید؟ 2- در صور

Aug/29/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 28 بازدید 1  

پنطیکاست، تولد کلیسا! مشاهده پاسخ

روزهای پنطیکاست را پشت سر گذاشتیم، روزهایی بس غریب برای شاگردانی تشنه که تازه با منجی قیام کرده خود وداع کرده بودند، شاید در ذهن آنها هنوز برقراری پادشاهی خدا چندان دور و دست نیافتنی می‌نمود که ح

Aug/28/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 22 بازدید 0  

اختلاف عقیدتی بین دیدگاه شورای کلیسایی ۲۲۲ با کلیساهای لوتری مشاهده پاسخ

شورای کلیسایی 222 در بسیاری از موارد اصولی و اساسی با کلیساهای لوتری هم عقیده می باشد و تنها در بعضی موارد فرعی مانند طرز رهبری کلیسا و اجرای مراسم تعمید آب و چند مورد جزئی دیگر با یکدیگر تفاوت دارند.

Aug/23/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 26 بازدید 0  

چرا برای شاگردان جدید که چندین ماه در ایمان هستن و مورد تأیی مشاهده پاسخ

جهت اطلاع شما، سری دروسی در وب سایت کلیسای جامع فارسی زبانان که لینک آن را در زیر برایتان می فرستم، در حال برگزاری است و شما نیز می توانید در این کلاسها شرکت کنید. عنوان این دوره: شاگرد مفید و مؤثر مس

Jul/25/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 37 بازدید 0  

اگر بپرسند چرا شاخه کاتولیک را انتخاب کردید چه باید گفت؟ ساد مشاهده پاسخ

مسلماً به عنوان یک مسیحی و نه شخصی که به فرقه خاصی آویزان است بنده خود را پیرو عیسی مسیح می دانم و همه برادران و خواهران ایمانی خود را از همه کلیساهایی که در اصول ایمانی که در شورای نیقیه اعلام شده، خ

Jul/25/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 35 بازدید 0