شورای قسطنطنیه چگونه شورایی بود؟ مشاهده پاسخ

در سال ۳۷۹ تئودوسیوس۱ که از اهالی روم غربی بود امپراتور روم شرقی شد. او از طرفداران سرسخت اعتقادنامهٔ نیقیه بود و تصمیم گرفت یکبار برای همیشه مسئلهٔ آریانیسم را

Oct/24/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 331 بازدید 1  

شورای ترنت چگونه شورایی بود؟ مشاهده پاسخ

شورای ترنت یکی از مهم‌ترین شوراهای سراسری کلیسای کاتولیک بود که بین سال‌های ۱۵۴۵ و ۱۵۶۳ میلادی در ترنتو و بولونیا در شمال ایتالیا برگزار شد. این شورا که نا

Oct/24/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 276 بازدید 1  

شورای نیقیه چگونه شورایی بود؟ مشاهده پاسخ

شورای نیقیه نخستین شورایِ کلیساییِ جهانی بود که در سال ۳۲۵ میلادی در پاسخ به نظر آریوس تشکیل شد. آریوس روحانیِ اهل اسکندریه بود. او نیز چون اوریجن بر

Oct/24/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 319 بازدید 0  

شورای کالسدون چگونه شورایی بود؟ مشاهده پاسخ

شورای کالسدون از 8 اکتبر تا 1 نوامبر سال 451 میلادی در شهر کالسدون ( کادیکوی امروزی در کشور ترکیه) به دعوت امپراطور مارسیان با شرکت حدود 520 اسقف یا نمایندگان آنها، یکی از بزرگترین و مستندترین شورایی

Oct/23/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 310 بازدید 0  

چرا بیشتر ایرانیان پروتستان را انتخاب می کنند تا کاتولیک ؟ مشاهده پاسخ

بیشتر ایرانیان به دنبال حقیقت در عیسی مسیح هستند و نه به دنبال فرقه های مسیحی و ما هم در این وب سایت هیچ فرقه ای را تبلیغ نمی کنیم. ما در این وب سایت معتقد به کتاب مقدس هستیم و معیار و مقیاس ما برای ا

Oct/16/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 523 بازدید 1