فرق عقاید مسیحیان پنتیکاسی با مسیحیان دیگر در چیست؟ در آل مشاهده پاسخ

مقایسه مسیحیان پنتیکاستی با دیگر فرقه های دیگر بسیار بحث گسترده ای می باشد که توضیح مفصل آن در حوصله این فرصت کم نمی باشد. اما چند نکته بسیار مهم را که در تشخیص این مسیحیان وجود دارد برایتان می ن

Dec/09/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 334 بازدید 1  

رسالت در مسیحیت به چه معنی است ؟ مشاهده پاسخ

رسول یا عطا و منصب رسالت که در افسسیان 4: 11 به آن اشاره شده، مأموریتشان تأسیس کلیساهای جدید و اصلاح تعالیم غلط در آن کلیسا و گماردن کشیشان در کلیساهای مختلف در شهرهای مختلف می باشد. رسولان دائما"

Dec/04/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 259 بازدید 1  

آیا اگر سرپرست یا رهبر کلیسا ،با تصمیم شخصی ایماندار، که آن مشاهده پاسخ

متأسفانه سؤال شما برای من زیاد روشن نیست! اما اصولاً اگر عضوی از کلیسا تصمیم به اقدام کاری با هدایت خدا کرده و می بیند که شبان کلیسا با این هدایت مخالف است، عضو کلیسا می بایست این را در نظر داشته باشد

Dec/03/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 264 بازدید 0  

درود برادر عزیز سوال داشتم در مورد شاخه های مسیحیت چرا در کل مشاهده پاسخ

برادر بسیار عزیزم جعفر جان سلام و روز به خیر، در نظر داشته باشید که تعالیم رسولان در عهد جدید قید شده و کلیساهای پروتستان خارج از عهد جدید به هیچ تعلیم دیگری از رسولان معتقد نیستند، چون دیگر اسنادی

Nov/25/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 304 بازدید 0  

اگر در یک شرایط استثنایی کسی بخواهد غسل تعمید بگیرد اما برای مشاهده پاسخ

ما در باره موارد استثنایی صحبت نمی کنیم. مسلما" در مواردی که واقعا" احساس ضرورت دیده می شود می توان شخصی را که حتی کشیش نیست مأموریت داد که مراسم تعمید را انجام دهد، اما به هر حال شخصی که مس

Nov/25/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 341 بازدید 0  

تفاوت میان کلیساهای باپتیست و پنتیکاستی در چیست؟ مشاهده پاسخ

کلیساهای باپتیست کلیساهایی هستند که مانند کلیساهای پنتیکاستی به اصالت و معیار و مقیاس بودن کتاب مقدس به عنوان معیار ایمان و عمل ما اعتقاد دارند.  در اعتقادات کلیساهای باپتیست و پنتیکاستی تفاوت چش

Nov/23/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 475 بازدید 0