ده یک چیست ؟ چرا باید داده شود و این پول صرف چه مواردی می شو مشاهده پاسخ

در باره ده یک مقاله ای مفصل نوشته شده که از وب سایت پرپاسخ کپی آن را برایتان می فرستم. در ضمن در صورتی که شخص، درآمدش هفتگی است، بهتر است هفتگی ده یک بدهد و اگر روزانه است، روزانه جمع کند و اگر ماهیان

Jun/10/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 227 بازدید 2  

فرق یک انگلیکن با یک پنطیکاستی در چیست؟ مشاهده پاسخ

کلیسای انگلیکن یا اسقفی کلیسایی است که می توان آن را فرقه ای در میان پروتستان و کاتولیک تامید. در این فرقه مظاهر زیادی از پروتستانتیزم و کاتولیسیزم را شاهد هستیم. باید توجه داشته باشیم که در کلیسای ان

May/31/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 226 بازدید 0  

چرا باید غسل تعمید گرفت و غسل تعمید چه اهمیتی دارد؟ مشاهده پاسخ

در کلیسای اولیه و در کتاب مقدس می خوانیم که توبه و ایمان آوردن شخص به مسیح توأم با عمل تعمید آب بود و هر که ایمان می آورد بلافاصله از طریق اطاعت حکم مسیح در تعمید آب ایمان خود را در جمع ابراز می کرد و

May/29/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 264 بازدید 0  

جشن پنتیکاست یا روز پنتیکاست چیست و به چه معناست؟ مشاهده پاسخ

جشن پنتیکاست جشنی است یهودی که از عهدعتیق نشأت می گیرد و پنجاه روز بعد از عید فصح یعنی روزی که یهودیان از مصر رهایی یافتند، در زمان برداشت محصول و تقدیم نوبر محصولات، یهودیان آن را جشن می گرفتند (تثنی

May/29/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 303 بازدید 1  

سمبل اولیه مسیحیان در قرن اول ماهی بود. چرا در قرن چهارم به مشاهده پاسخ

مسیحیان اولیه از سمبلهای بسیار گوناگون برای ابراز ایمان خود استفاده می کردند، از قبیل: ماهی، کبوتر، لنگر، چنگ دستی (وسیله موسیقی) و... آنچه مسلم است برای مسیحیان اولیه و کلیسای اولیه پیام صلیب پیام

May/26/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 186 بازدید 0  

اولین کلیسا در چه سالی بوجود آمد؟ مشاهده پاسخ

اولین کلیسا در زمان رسولان مسیح در کتاب اعمال رسولان بنیان گذاری شد. کلیسا یعنی جامعه ای که فراخوانده شده اند و منظور از کلیسا حتما" ساختمان نمی باشد. کلیسا به جامعه ایمانداران به مسیح اشاره دارد

May/22/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 212 بازدید 0