منظور از کتاب مقدس که به ایمان داران توصیه می کند قضاوت خود مشاهده پاسخ

آیه ای که شما به آن اشاره کرده اید در باره کلیسای قرنتس می باشد که بعضی ایمانداران از ایمانداران دیگر شکایتی داشتند و این شکایت خود را بجای حل کردن در میان خود و از طریق رهبرانی که اشخاص روحانی بودند،

Jan/17/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 229 بازدید 0  

در اسلام البته در اصول دین بین شیعه و سنی اختلاف نظر هست و س مشاهده پاسخ

در مسیحیت اصول اساسی ایمان و فرعیات نیز وجود دارند و در سه شاخه مسیحیت یعنی ارتدوکس و کاتولیک و پروتستان تفاوتهایی وجود دارند، چنانکه در هر مذهبی نیز وجود دارد. علت این تفاوتها در مقیاسی است که با آن

Jan/13/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 320 بازدید 0  

آیا ممکن است مسیحی باشیم، اما متعلق به هیچ فرقه ای نباشیم؟ مشاهده پاسخ

مسلما" مسئله ای که قید کردید کاملا" صحیح و کتاب مقدسی و اصولی می باشد و به این علت شورای کلیسایی ای که بنده در آن خدمت می کنم شورایی غیرفرقه ای می باشد و ما خود را فقط مسیحی می دانیم و با هم

Jan/13/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 297 بازدید 1  

آیا می شود گفت که کاتولیک و ارتدوکس یک مذهب مسیحیت است . اما مشاهده پاسخ

متأسفم که بگویم تفسیر شما از تفاوت میان کلیساهای کاتولیک و پروتستان اشتباه است. کلیساهای کاتولیک معتقدند که به علاوه ایمان به عیسی مسیح برای کسب نجات از گناه می بایست اعمال نیک نیز انجام داد. اما کلیس

Jan/06/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 288 بازدید 0  

آیا می توان گفت کاتولیک یک مذهب مسیحی است و پروتستان یک ایما مشاهده پاسخ

کلیساهای کاتولیک و پروتستان هر دو از فرقه های اصلی مسیحیت هستند و خیر به هیچ وجه چنین تعریفی صحیح نیست. تفاوت کلیساهای کاتولیک و پروتستان در تفسیرهای گوناگون آنها از مسیحیت است. در کلیساهای کاتولیک مر

Jan/05/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 261 بازدید 0  

سوالی که برای من مطرح شده این است که در کتاب مقدس ( یعقوب فص مشاهده پاسخ

شرط نجات ما پذیرش قربانی عیسی مسیح و فیض رایگان او توسط ایمان است و مسلما" پس از ایمان به مسیح، نتیجه ایمان ما باید عمل به این ایمان باشد و این ایمان می بایست ثمرات خود را ببار آورد. کلیساهای کات

Jan/05/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 280 بازدید 3