من حدود 4 سال است که ایماندارهستم و یکسالی هست که به آلمان آ مشاهده پاسخ

می دانم که در اثر شرکت در دو کلیسا با دیدگاه های متفاوت گیج شده اید، اما مهم این است که شما خود را تسلیم عیسی مسیح کرده باشید و او را با مطالعه کتاب مقدس و دعا پیروی کنید و هر روزه با شرکت در مشارکتها

May/12/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 8 بازدید 0  

آیا در کتاب مقدس اشاره ای به زن نگرفتن کشیش و یا ازدواج نکرد مشاهده پاسخ

کلیساهای ارتدوکس و کاتولیک و پروتستان، هر سه به منصب کشیشی معتقدند و تنها در میان کاتولیکها مرسوم است که کشیشان نبایست ازدواج کنند. در کتاب مقدس در رساله اول پولس رسول به تیموتاؤس فصل 3 آیات 2 و 4 مکت

May/09/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 8 بازدید 0  

تفاوت کلیسای ادونتیست با دیگر کلیساها چیست؟ مشاهده پاسخ

کلیسای ادونتیست به جای روز یکشنبه، روز شنبه را روز استراحت می داند و مانند یهودیان این روز را مقدس می شمارند. در ضمن کلیسای ادونتیست اعتقادی به جهنم به عنوان جزای گناهکاران ندارند. موفق باشید.

Apr/13/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 14 بازدید 0  

درمسیحت چند فرقه وجود دارد؟ کاتولیک، پروتستان، ارتدکس؟ می شو مشاهده پاسخ

مسیحی منزوی در کتاب مقدس، مسیحی نامیده نمی شود. مسیحی در جامعه کلیسایی است که هر روزه با کمک و تقویت و اصلاح ایمانداران دیگر روبرو می شود و به تعالی و رشد در ایمان و شخصیت خود، بصورت مسیح نائل می آید.

Apr/11/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 21 بازدید 0  

ما در مسیحیت چند فرقه داریم، کاتولیک پروتستان ارتودکس؟ میشه مشاهده پاسخ

ما مسیحی هستیم و در کتاب مقدس ما را پیرو مسیح و مسیحی عنوان می کند و می بایست در کنار همه برادران و خواهرانمان که به کتاب مقدس به عنوان مرجع ایمان و عملشان باور دارند و عمل می کنند، از هر فرقه ای

Apr/11/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 11 بازدید 0  

فرق بين كاتوليك و ارتدوكس و بقيه مذاهب مسيحيت چيست و كدام در مشاهده پاسخ

در مسیحیت سه فرقه اساسی وجود دارند که فرقه های کاتولیک و ارتدوکس و پروتستان نامیده می شوند. جهت اطلاع شما از تفاوتهای این فرقه ها سه  لینک زیر را برایتان از وب سایت پرپاسخ ارسال می دارم تا م

Apr/10/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 16 بازدید 0