،در مورد رابطه و تأثیر سکولاریسم بر پروتستان می خواستم بدونم مشاهده پاسخ

آنچه مقصود شما از سکولاریسم است برای بنده روشن نیست، اما این نهضت پروتستان بود که در را به روی جهان غرب گشود تا به سکولاریسم فکر کند. در واقع رنسانس و بسیاری از پیشرفتهای علمی پس از آن، به علت بروز اع

Mar/19 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 3 مشاهده شده 0  

اگر ازمن کسی بپرسد که چرا پروتستان را انتخاب کردی درپاسخ چه مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس به هیچ فرقه ای اشاره نشده است و ما پیرو کتاب مقدس هستیم و نه پروتستان و نه کاتولیک و نه ارتدوکس. ما خود را مسیحی می نامیم و با همه برادران و خواهرانمان که در کلیساهای دنیا کتاب مقدس را بع

Mar/11 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 8 مشاهده شده 0  

تفاوت میان کلیساهای اوانگلیش و پروتستان در چیست؟ مشاهده پاسخ

کلیساهای اوانگلیش بطور کلی تمام کلیساهایی را شامل می شوند که معتقد به رساندن پیام انجیل عیسی مسیح به تمام جهانیان می باشند، که در واقع اکثر آنان کلیساهای پروتستان می باشند. تمام کلیساهای باپتیست و پرز

Mar/06 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 17 مشاهده شده 0  

اگر کلیساهای کالوینی مثل پرسبیتری، باپتیست و برادران معتقد ب مشاهده پاسخ

سؤالی که در باره بشارت در کلیساهای کالوینی کرده اید، برای بنده هم پذیرفتن آن مشکل است که شخص معتقد به این باشد که به هر حال هر که انتخاب شده، نجات می یابد، پس نیازی به بشارت انجیل نخواهد بود و بنده با

Mar/04 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 26 مشاهده شده 1  

اعتقادنامه نیقیه- کلیسا، تعمید و رستاخیز مردگان مشاهده پاسخ

کلیسا، تعمید و رستاخیز مردگان   بعد از اینکه سه پاراگراف طولانی در اعتقادنامه به مسأله خدا و تثلیث اختصاص یافت، یک پاراگراف آخر به سه اعتقاد دیگر اختصاص می‌یابد، یعنی اعتقاد به کلیسا،

Mar/02 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 23 مشاهده شده 1  

اعتقادنامه نیقیه- تثلیث مشاهده پاسخ

تثلیث   موضوع تثلیث و پسر خدا بودنِ عیسی مسیح از حساس‌ترین و بحث‌انگیزترین موضوعات کتاب‌مقدس و مسیحیت می‌باشد. بسیاری به‌هنگام تشریح این دو عقیدت‌، کوشیده&zwnj

Mar/02 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 18 مشاهده شده 1