رسولان در کتاب مقدس چه کسانی بودند؟ مشاهده پاسخ

لغت فوق به معنای فرستاده یا پیام آورمی‌باشد.  برای درک مفهوم و معنی رسول در دوران عهد جدید، ضروری است که به ادبیات باستان و یهود، بطور همزمان نگاه کنیم.  در یونان باستان، یک تف

Dec/20/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0  

هدف کلیسا مشاهده پاسخ

واپسین سخنان عیسی به شاگردانش، پیش از صعود به آسمان، این بود: «لیکن چون روح‌القدس بر شما می‌آید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا اقص

Dec/20/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 22 بازدید 0  

نقش زنان در کلیسا  مشاهده پاسخ

آیات اصلی  داوران ۴: ۴ – دبوره، نبیه و رهبر و داور در اسرائیل.  اعمال ۱: ۱۴، ۲: ۱-۴، ۱۶-۱۸، ۲۱: ۸-۹ – زنان نیز روح‌القدس و عطای نبوت را می‌یابند.  رومیان ۱۶: ۱،

Dec/20/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 20 بازدید 0  

نحوۀ ادارۀ کلیسا مشاهده پاسخ

آیات اصلی  اعمال ۶: ۱-۶ – رسولان و شماسان اولیه.  اول قرنتیان ۱۲: ۲۸ – خدمات در کلیسا: و خدا قرار داد... اول رسولان، دوم انبیا، سوم معلمان، بعد.... و اعانات و تدابیر.  اف

Dec/20/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 18 بازدید 0  

گذری بر جشنها و اعیاد سالیانه مسیحیان مشاهده پاسخ

گذری بر جشنها و اعیاد سالیانه مسیحیان مسیحیان دارای جشنها، و اعیاد بسیاری در طی سال هستند. برخی از آنها مانند روز کریسمس هر سال در یک تاریخ مشخص رخ می‌دهند؛ در صورتی که برخی از آنها در محدوده&

Dec/20/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 100 بازدید 0  

بنده نوکیش هستم و به تازگی افتخار این را داشته ام که شاگرد ع مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما، توصیه می کنم به دسته بندی کلیسا در وب سایت پرپاسخ مراجعه کرده، مقالات متعدد ما را در باره هدف کلیسا و مأموریت کلیسا و مسائل مختلف دیگر بررسی و مطالعه فرمایید. اما برای سهولت کار،

Dec/19/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0