در کلیسایی که من می روم تندیسی از تصاویر مسیح و یارانش و نه مشاهده پاسخ

کلیسای اولیه در خانه ها یکدیگر را ملاقات می کردند و در آن زمان مسیحیان نمی توانستند در ساختمانی رسمی و شناخته شده به عنوان کلیسا جمع شوند. پس از قرن سوم میلادی که امپراطوری روم در برابر پیام مسیحیت به

Dec/15 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 4 مشاهده شده 0  

برای ما کاتولیک ها چون مراسم کلیسایی حائز اهمیت است آیا ممکن مشاهده پاسخ

با در نظر داشتن این که وب سایت پرپاسخ وب سایتی است بین الکلیسایی و غیرفرقه ای و نیز تمرکز این وب سایت به کتاب مقدس است و نه سنتهای کلیسایی، می توانم به سه آئین کتاب مقدس اشاره کنم: 1- آئین تعم

Dec/12 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 4 مشاهده شده 0  

فرق عقاید مسیحیان پنتیکاسی با مسیحیان دیگر در چیست؟ در آل مشاهده پاسخ

مقایسه مسیحیان پنتیکاستی با دیگر فرقه های دیگر بسیار بحث گسترده ای می باشد که توضیح مفصل آن در حوصله این فرصت کم نمی باشد. اما چند نکته بسیار مهم را که در تشخیص این مسیحیان وجود دارد برایتان می ن

Dec/09 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 15 مشاهده شده 1  

رسالت در مسیحیت به چه معنی است ؟ مشاهده پاسخ

رسول یا عطا و منصب رسالت که در افسسیان 4: 11 به آن اشاره شده، مأموریتشان تأسیس کلیساهای جدید و اصلاح تعالیم غلط در آن کلیسا و گماردن کشیشان در کلیساهای مختلف در شهرهای مختلف می باشد. رسولان دائما"

Dec/04 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 6 مشاهده شده 0  

آیا اگر سرپرست یا رهبر کلیسا با تصمیم شخصی یک ایماندار در زن مشاهده پاسخ

سؤال شما برای من متأسفانه زیاد روشن نیست! اما اصولا" اگر عضوی از کلیسا تصمیم به اقدام کاری با هدایت خدا کرده و می بیند که شبان کلیسا با این هدایت مخالف است، عضو کلیسا می بایست این را در نظر داشته

Dec/03 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 8 مشاهده شده 0  

درود برادر عزیز سوال داشتم در مورد شاخه های مسیحیت چرا در کل مشاهده پاسخ

برادر بسیار عزیزم جعفر جان سلام و روز به خیر، در نظر داشته باشید که تعالیم رسولان در عهد جدید قید شده و کلیساهای پروتستان خارج از عهد جدید به هیچ تعلیم دیگری از رسولان معتقد نیستند، چون دیگر اسنادی

Nov/25 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 16 مشاهده شده 0