ديدگاه مسيحيت در باره ازدواج دختر مسيحي وپسر مسلمان چگونه ا مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤالتان، مقاله ای را که در وب سایت پرپاسخ در این رابطه موجود است، کپی کرده برایتان در این ایمیل می فرستم. موفق باشید: آیا درست است که یک مسیحی با یک غیر مسیحی ازدواج کند؟  برای ی

Oct/29/2017 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 601 بازدید 1  

آیا میشود در دین مسیحی با خانمی که طلاق گرفته ازدواج کرد؟ مشاهده پاسخ

در ایمان مسیحی و در کتاب مقدس مسیحیان نوشته شده که شخصی که طلاق گرفته، چه مرد و چه زن اگر خودشان اقدام به طلاق کرده اند و مقصر خودشان بوده اند، دیگر نمی توانند ازدواج کنند. اما در صورتی که شخص خودش مق

Oct/26/2017 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 320 بازدید 0  

جایگاه زن در کتاب مقدس و مسیحیت چیست؟ مشاهده پاسخ

در فرهنگی که کتاب مقدس در دامان آن پرورش یافته و نگاشته شده، زنان جایگاه مهمی نداشتند. چه در فرهنگ یهود و چه فرهنگهای بابلی و مصری و آشوری و یونانی و حتی پارسی. در چنین فرهنگی ما شاهد شکوفایی زنان بسی

Oct/16/2017 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 842 بازدید 2  

من یک مسلمان زاده بودم و با همسرم قبل اینکه من مسیحی شوم عقد مشاهده پاسخ

سؤال شما به دو بخش است: در باره تعمید آب شما و خانمتان و یکی در باره عقد اسلامیتان. تعهد و پیمان ازدواج بین یک زن و شوهر در هر مذهبی که بوده باشند در مسیحیت پذیرفته است ولی در کلیساها رسمی هست که ا

Aug/31/2017 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 456 بازدید 2  

من به مدت پنج سال نامزدهستم مدت دوسال هست المان هستم با مسیح مشاهده پاسخ

مسلما" یکی از مسائلی که قبل از ازدواج بسیار مهم است این است که می بایست با زوج یا زوجه خود شفاف باشیم. مهم است که ایمان خود را اعتراف کنید. عیسی مسیح فرمود هر که مرا نزد مردم اعتراف کند من نیز او

Aug/26/2017 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 315 بازدید 1