نامزدم در ترکیه است.آمده ام نزد او و میخواهیم ازدواج کنیم. م مشاهده پاسخ

تبریکات صمیمانه ما را از اینکه نامزدتان پیش شما هستند، پذیرا باشید. بنده اطلاع ندارم که آیا شما و نامزدتان، زندگی خود را تسلیم عیسی مسیح و خواست و اراده او کرده اید یا خیر؟ اگر خود را مسیحی می دانید،

Aug/02/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 127 بازدید 0  

گاهی بعد عمل زناشویی و دوران ماهانه زنانگی دچار شک می شم که مشاهده پاسخ

در باره مسائلی که مطرح کرده اید، ترجیح می دهم شما را به خواهری که در قسمت تیم پیگیری پرپاسخ هستند و اسمشان سیما می باشد، ارجاع دهم تا راهنمایی های لازم را به شما بکنند. برای ایمان ساده ای که به عیسی م

Jul/23/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 271 بازدید 0  

بیشتر از چهار سال است که یک مسیحی هستم و یک و نیم سال پیش عا مشاهده پاسخ

1- با ازدواج شما با همسرتان به هیچ عنوان نمی تواند در ایمان و وفاداری شما به خداوند عیسی مسیح خدشه ای وارد شود، مگر اینکه خود شما با آزادی کامل تصمیم برانکار ایمان خود و ترک مسیح و محبت او بکنید. شما

Jul/20/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 135 بازدید 0  

آیا انجام عمل تغییرجنسیت، برای یک بیمار ترانس سکسوالیسم، توص مشاهده پاسخ

بسیاری از متخصصین و پزشکان معروف معتقدند، عمل تغییر جنسیت از اختلالات روحی و روانی نشأت می گیرد و بسیاری از افرادی که به این کار دست می زنند، دارای کشمکشها و بحرانهای تربیتی در کودکی می باشند و مسائلی

Jun/24/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 191 بازدید 0  

چرا در عهد عتيق چند همسری رواج داشت؟ مشاهده پاسخ

پاسخ سؤالی که کرده اید در وب سایت پرپاسخ موجود است و همیشه برای یافتن سؤالهایتان ابتدا به وب سایت پرپاسخ مراجعه کنید که حدود 1500 سؤال در آن پاسخ داده شده و هر روزه به تعداد این سؤالات اضافه می شود و

Jun/11/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 246 بازدید 0  

اگه ایمانداری قبل ازدواج رابطه داشته باشه ولی بعد ازدواج کنه مشاهده پاسخ

سؤال شما برای بنده روشن نیست، اما دو حالت در آن می بینم: 1- اینکه قبل از ازدواج، شخص با افراد مختلف رابطه جنسی داشته و بعد از این روابط با شخصی آشنا شده و با او ازدواج کرده؟؟؟ بلی این شخص مرتکب زنا

Jun/05/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 237 بازدید 1