اول قرنتیان 6: 16 آیا نمی‌دانید کسی که با فاحشه‌ای می‌پیوند مشاهده پاسخ

در متنی که از کتاب مقدس اشاره کرده اید، منظور از فاحشه همان روسپی ها و افرادی می باشند که با آنها مرتکب زنا می شوند و منظور این آیه، زنا یا فحشا با شیطان یا ارواح شریر نمی باشد. بهترین روش ب

Aug/30/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 261 بازدید 0  

توضیح در باره ازدواج؟ مشاهده پاسخ

با توجه به اینکه مسئله ازدواج و مطالب حول و حوش آن طیف وسیعی را شامل می شود، خواهش می کنم مشخصا" بنویسید که سؤال شما مربوط به کدام مطلب در حیطه ازدواج می باشد؟ در ضمن در وب سایت پرپاسخ بخش ازدواج

Aug/30/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 179 بازدید 0  

آیا یک دختر مسیحی می تواند با یک پسر مسلمان ازدواج کند؟ مشاهده پاسخ

کلام خدا بوضوح به ما هشدار می دهد که با شخصی که در ایمان ما متحد نیست در ازدواج هم پیمان نشویم و علت آن کاملا" آشکار است. عدم توافق ما در ایمان از مسائل بسیار اساسی برای زندگی مشترک است، مگر اینک

Aug/18/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 190 بازدید 0  

اگه یک نفر مسیحی با یک بی ایمان مسیحی دوست بشه و شخص بی ایما مشاهده پاسخ

برای ازدواج مسیحی مهم این است که تسلیم احساسات فرّار و زودگذر نباشیم و کمی با درایت و عمق روحانی و منطق و دید کتاب مقدسی با این مسئله برخورد کنیم.  بنده خود، هیچگاه به کسی پیشنهاد نمی کنم که ب

Aug/17/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 220 بازدید 0  

من بیشتر سؤالاتی که در مورد روابط جنسی پرسیده شده بود را مط مشاهده پاسخ

رابطه جنسی، امری ناپاک یا زشت و گناه آلود نیست، بلکه امری است که خدا خودش بانی و خالق آن بوده است، اینکه کتاب مقدس و مسیحیت این رابطه را در حیطه و محدوده تعهد ازدواج در حضور خدا و جماعت تعیین کرده، بخ

Aug/02/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 224 بازدید 0  

نامزدم در ترکیه است.آمده ام نزد او و میخواهیم ازدواج کنیم. م مشاهده پاسخ

تبریکات صمیمانه ما را از اینکه نامزدتان پیش شما هستند، پذیرا باشید. بنده اطلاع ندارم که آیا شما و نامزدتان، زندگی خود را تسلیم عیسی مسیح و خواست و اراده او کرده اید یا خیر؟ اگر خود را مسیحی می دانید،

Aug/02/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 157 بازدید 0