اگه ایمانداری قبل ازدواج رابطه داشته باشه ولی بعد ازدواج کنه مشاهده پاسخ

سؤال شما برای بنده روشن نیست، اما دو حالت در آن می بینم: 1- اینکه قبل از ازدواج، شخص با افراد مختلف رابطه جنسی داشته و بعد از این روابط با شخصی آشنا شده و با او ازدواج کرده؟؟؟ بلی این شخص مرتکب زنا

Jun/05/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 171 بازدید 1  

سلام،بنده قبلا مثل اکثر کاربران سایت مسلمان بودم و مسلمان زا مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلام و روز به خیر، از اینکه بنده را محرم راز خود دانسته اید و مشکل خود را با بنده در میان گذاشتید، صمیمانه تشکر می کنم. ازدواج دو نفر با دو ایمان متفاوت هر قدر هم در سالهای اول

May/13/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 276 بازدید 0  

کشیش ورژ باباخانی عزیز, در مسیحیت دوستی سالم و یک آشنایی قبل مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلام و روز به خیر و خوشی، در باره سؤالی که کرده اید، کپی مقاله ای را که در وب سایت پرپاسخ موجود است، در زیر برایتان می فرستم: کتاب مقدس دربارة قرار ملاقات/ نامزدی چه می گوید؟

May/08/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 153 بازدید 0  

سلام کشیش عزیز ...برنامه شما رو در مورد روابط جنسی دیدم...و مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزو محترم، سلام و روز به خیر، کتاب مقدس برای ما به وضوح اعلام می کند که هر نوع رابطه جنسی قبل از تعهد ازدواج در حضور خدا و شاهدان دیگر زنا محسوب می شود و رابطه ای کاملا" گناه آلود

May/01/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 203 بازدید 0  

من یک دختر مسلمان هستم.عاشق پسری مسیحی شده ام و قصدمان ازدوا مشاهده پاسخ

اصولا" پیوستن دو شخص در تعهد ازدواج با اعتقادات و باورهای متفاوت بعدا" باعث مشکلات عمیق  در رابطه زناشویی و خانوادگی می شود. مثلا" یکی می خواهد به کلیسا برود و دیگری به مسجد.

Mar/29/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 232 بازدید 3  

سلام.من یک سال هست که با شخصی در ارتباط هستم که قصدش ازدواج مشاهده پاسخ

برای درک اراده خدا در ازدواجتان خیلی مهم است که بعضی جوانب را در باره شخصی که در نظر گرفته اید زوج آینده شما بشود، بررسی کنید: 1- آیا این شخص ایماندار به مسیح است. 2- اگر ایماندار به مسیح است، آ

Mar/17/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 211 بازدید 0