آیا یک زن باید تسلیم شوهرش باشد و از او اطاعت کند؟ مشاهده پاسخ

تسلیم و اطاعت در ازدواج امری بسیار مهم است. حتی قبل از اینکه گناه وارد جهان شود، اصل سر بودن وجود داشت (1 تیموتاووس 2: 13). آدم اول آفریده شد، و بعد حوا آفریده شد تا " معاون و همکار" آدم

Jan/18/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 688 بازدید 2  

از نظر جنسی یک زوج مسیحی چه کارهایی را می توانند/نمی توانند مشاهده پاسخ

 کتاب مقدس می گوید که "نکاح بهر وجه محترم باشد و بسترش غیر نجس زیرا که فاسقان و زانیانرا خدا داوری خواهد فرمود" (عبرانیان 13: 4). کتاب مقدس هرگز نمی گوید که زن و شوهر اجازه دارند یا

Jan/18/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 657 بازدید 1  

کتاب مقدس درباره ازدواج بین نژادی چه میگوید؟ مشاهده پاسخ

 شریعت عهد عتیق به قوم اسرائیل حکم میکند که درگیر ازدواجهای بین نژادی نشوند (تثنیه 7: 3-4). دلیل چنین حکمی این است که اگر قوم اسرائیل با بت پرستان، خدانشناسان و غیر یهودیان ازدواج میکردند، ا

Jan/18/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 569 بازدید 2  

آیا درست است که یک مسیحی، با یک غیر مسیحی ازدواج کند؟ مشاهده پاسخ

 برای یک مسیحی، قرار ملاقات داشتن با یک بی ایمان حکیمانه نیست، و ازدواج کردن با او حق انتخابش نیست. دوم قرنتیان 6: 14 (از کینگ جیمز) به ما می گوید که زیر "یوغ نا موافق" با ایمانان نشوید

Jan/18/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 645 بازدید 0